Szczegółowo zbadane i testowane na polskich ziemiach odmiany zbóż ozimych proponowane przez Poznańską Hodowlę Roślin wyróżnia wysoki plon, zimotrwałość i odporność na choroby. Kwalifikowany materiał siewny to czystość odmianowa i wysoka zdolność kiełkowania. Ziarno odmian zbóż ozimych Poznańskiej Hodowli Roślin charakteryzuje się wysoką jakością, w zależności od odmiany jest idealnym produktem jakościowym (grupa E, A) albo wyśmienitym produktem paszowym (grupa C). Na stronie internetowej spółki PHR znajdują się szczegółowe broszury, w których Klient uzyska dokładne informacje dotyczące każdej odmiany zboża z Poznańskiej Hodowli Roślin.

Zboża ozime w Poznańskiej Hodowli Roślin

Wysokiej jakości pszenica ozima to odmiany takie jak: Vistula (A), Liberia (A/B), Formacja (A), Freja (C/K), Astoria (E), Legenda (A) i Tulecka (A). Poszukiwana odmiana paszowa o bardzo wysokim plonie to Gimantis (C). Każda z nich różni się zalecaną normą wysiewu ziaren kiełkujących. Ważne jest, aby pamiętać o odpowiednim nawożeniu mineralnym oraz azotowym, a także właściwej pielęgnacji.

Odmiany zbóż ozimych z PHR to także żyto ozime (Astranos F1, Antonińskie, Poznańskie oraz Piastowskie) i jęczmień (Kobuz). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).