Pszenżyto ozime Tinos

Pierwsza odmiana pszenżyta w naszym portfolio! Tinos jest odmianą o tradycyjnym typie wzrostu, z bardzo wysokim i stabilnym plonowaniem. Plon ziarna w 2022 roku na poziomie a1 to 101% wzorca, a na poziomie a2 to 105% wzorca. Odmianę cechuje wysoka odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na: choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i żółtą, septoriozy oraz fuzariozę kłosów. Tinos posiada wysoką odporność na porastanie oraz wysoką zimotrwałość (5). W agrotechnice zalecamy wykonanie zabiegu skracania w fazie BBCH 31, czyli strzelania w źdźbło (kiedy pierwsze kolanko pędu jest 1 cm nad ziemią). Tinos bardzo dobrze reaguje na regulatory wzrostu. Jest to odmiana, która daje wysoki plon słomy z hektara, która jest cennym składnikiem próchnico twórczym, ale też potrzebnym w znaczących ilościach w gospodarstwach zajmujących się hodowlą zwierząt.

Tinos to odmiana, której ziarniaki cechuje wysoka MTZ, gęstość jak również wysoka zawartość białka. Pasza uzyskana z ziarna tej odmiany charakteryzuje się świetnymi parametrami żywieniowymi

Cechy szczególne pszenżyta ozimego Tinos:

 • Pierwsza odmiana pszenżyta ozimego w portfolio PHR zarejestrowana w 2024 r.
 • Odmiana o bardzo niskich wymaganiach glebowych, tolerująca niskie pH gleby.
 • Świetna odporność na porastanie w kłosie.
 • Wysoka zimotrwałość oceniona na 5!

Dodatkowe informacje

 • Stabilne plonowanie na przestrzeni lat – średnia COBORU w latach 2022–2023 to 101–103% wzorca na obu poziomach agrotechniki.
 • Rośliny wysokie do 130 cm, zalecane wykonanie zabiegów na skracanie w terminie gdy 1 kolanko znajduję się 1 cm nad
  powierzchnię gleby.
 • Bardzo wysoka odporność na choroby, szczególnie rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów.
 • Dzięki wysokiej odporności na choroby kłosa, otrzymany plon jest zdrowy i uzyskuje dobre parametry jakościowe ziarna.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
typ tradycyjny
termin kłoszenia
wczesny
termin dojrzałości pełnej
średnio-wczesny
wysokość roślin
134 cm
zimotrwałość
5
wymagania glebowe
niskie
odporność na wyleganie
6,4 średnie
tolerancja na zakwaszanie gleby
bardzo wysoka
MTZ
47,9 g
obsada ziaren (szt./m²)
290-330 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
7,5 wysoka
mączniak prawdziwy
7,1 wysoka
choroby podstawy źdźbła
7,7 wysoka
rdza brunatna
7,2 bardzo wysoka
rdza żółta
9,0 b. wysoka
rynchosporioza
8,7 b. wysoka
DTR
7,6 wysoka
septorioza liści
7,5 b. wysoka
septorioza plew
8,5 b. wysoka
fuzarioza kłosów
8,8 wysoka

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowePszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych.
Miejsce w płodozmianiePszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe).
Nawożenie mineralneW zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
• fosforem – 70–100 kg P2O5/ha
• potasem – 80–140 kg K2O/ha
Nawożenie azotoweW zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
 • dawka przedsiewna – do 20 kg N/ha na słabszych stanowiskach
 • I dawka w okresie rozpoczęcia wegetacji – 60–90 kg N/ha – wyższe dawki zastosować w przypadku słabo rozkrzewionej pszenicy ozimej
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–60 kg N/ha
 • III dawka w okresie kłoszenia – 30–40 kg N/ha
 Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu.
Termin siewu i ilość wysiewuNasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej.
Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).