Szczegółowo zbadane i testowane na polskich ziemiach odmiany grochu siewnego proponowane przez Poznańską Hodowlę Roślin wyróżnia wysoki plon, odporność na choroby i wyleganie oraz silna adaptacja do warunków glebowych. Kwalifikowany materiał siewny to czystość odmianowa i wysoka zdolność kiełkowania. Ziarno odmian grochu siewnego Poznańskiej Hodowli Roślin charakteryzuje się wysoką jakością, w zależności od odmiany jest idealnym produktem poplonowym albo wyśmienitym produktem paszowym. Na stronie internetowej spółki PHR znajdują się szczegółowe broszury, w których Klient uzyska dokładne informacje dotyczące każdej odmiany z Poznańskiej Hodowli Roślin.

Groch siewny w Poznańskiej Hodowli Roślin

Wysokiej jakości groch siewny jadalny to odmiany takie jak: Tytan, Grot, Olimp i Cysterski. Każda z nich różni się zalecaną normą wysiewu ziaren kiełkujących. Ważne jest, aby pamiętać o odpowiednim nawożeniu mineralnym oraz azotowym, a także właściwej pielęgnacji.

Odmiany grochu siewnego pastewnego z PHR to Turnia, Sokolik i Roch. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).