Informacja o monitoringu

PHR - hodowla nasion producentInformacja o monitoringu

INFORMACJA O MONITORINGU

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na terenach należących do Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. stosowany jest monitoring wizyjny. Rejestrujemy Państwa wizerunek, a także numer rejestracyjny pojazdu, którym Państwo wjeżdżają na teren PHR Sp. z o.o. W związku z powyższym przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych.

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach ul. Kasztanowa 5, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@phr.pl.

2. CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarządzanym mieniem Spółki.

3. PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.

4. ODBIORCA DANYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy ochroniarskie, które przetwarzają dane osobowe w oparciu o umowy powierzenia danych osobowych. Dane mogą być przekazywane organom publicznym.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni od dnia zarejestrowania nagrania.

6. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy