Informujemy, że na terenie Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. jest stosowany monitoring wizyjny. Rejestrujemy Państwa wizerunek, a także numer rejestracyjny pojazdu, którym Państwo wjeżdżają na teren PHR Sp. z o.o. W związku z powyższym przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych, z którymi można się zapoznać w pliku – INFORMACJA O MONITORINGU PHR.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).