Informujemy, że na terenie Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. jest stosowany monitoring wizyjny. Rejestrujemy Państwa wizerunek, a także numer rejestracyjny pojazdu, którym Państwo wjeżdżają na teren PHR Sp. z o.o. W związku z powyższym przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych, z którymi można się zapoznać w pliku – INFORMACJA O MONITORINGU PHR.