Gorczyca biała Gracja

Płodozmian i stanowisko gorczycy białej Gracja

Gorczyca biała na niewielkie wymagania glebowe, ale wymaga gleb zasobnych w wapń o odpowiednim odczynie, najlepiej obojętnym. Jej uprawę można prowadzić na glebach należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Najlepiej ją usytuować w płodozmianie po zbożach, (łagodzi skutki zbyt dużego udziału zbóż w zmianowaniu), absolutnie nie po innych kapustnych (wspólne dla gatunku choroby i szkodniki). Jej uprawa korzystnie wpływa na stan fitosanitarny gleby i właściwości fizyczne gleby (gorczyca głęboko się korzeni).
Gorczyca biała może być przeznaczona na zbiór nasion lub być uprawiana w międzyplonie ścierniskowym, ponieważ jej rośliny odznaczają się bardzo szybkim wzrostem i krótkim okresem wegetacji. Dodatkowo wytwarza ona bardzo dużą masę wegetatywną, która zacienia glebę i ogranicza wzrost chwastów. Wyrośniętą masę roślin można również pozostawiać na zimę jako mulcz, który następnie jest przyorywany na początku wiosny. W taki mulcz można wsiać roślinę główną, a wtedy nie zachodzi potrzeba wykonywania właściwej orki. Gorczyca biała pozostawia dobre stanowisko dla rośliny następczej, działa mątwikobójczo (cenna cecha w kontekście uprawy buraka cukrowego). Gorczyca biała na zbiór nasion powinna być uprawiana po orce zimowej.

Nawożenie

Gorczyca dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe w późniejszych okresach wegetacji, więc można stosować nawożenie przedsiewne. W zależności od stanowiska, na którym uprawiana jest gorczyca biała, stosuje się optymalne nawożenie wynoszące: P2O5 -40-60 kg/ha oraz K2O – 60 -100 kg/ha, N-60-90 kg/ha Gorczyca biała wykazuje duże zapotrzebowanie na siarkę i mikroelementy szczególnie bor, dlatego warto stosować nawozy typu siarczan magnezu, RSM-S oraz nawozy dolistne.

Siew

Gorczycę białą na zbiór nasion należy wysiewać wiosną jak najwcześniej, najlepiej w III dekadzie marca lub I dekadzie kwietnia, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy wody w glebie. Opóźnienie siewu może powodować spore straty w plonie, gdyż gorczyca biała jest rośliną dnia długiego. Optymalna gęstość roślin po zasiewach powinna wynosić 100–150 roślin/m2, a w związku z tym ilość wysiewu powinna kształtować się na poziomie 8–12 kg/ha, głębokość siewu wynosi 1-3 cm. W poplonach ścierniskowych optymalny termin siewu to II i III dekada sierpnia, ilość wysiewu powinna być 2-3 wyższa.

Zbiór

Gorczycę białą należy zbierać po osiągnięciu dojrzałości pełnej, roślina ta tworzy łuszczyny dość odporne na pękanie, zbiera ją się tak jak rzepak, za pomocą kombajnu. W niesprzyjających warunkach dojrzewania potrzebna jest desykacja. Bezpośrednio po zbiorze nasiona trzeba dosuszać do wilgotności 5–7 proc.


Cechy charakterystyczne:

  • Bardzo wysoki plon nasion, do 109% wzorca w badaniach COBORU w roku 2018, to nawet 1200 kg nasion/ha!
  • Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność na czerń krzyżowych i mączniaka.
  • Odmiana średnio późna, odporna na wyleganie.
  • Charakteryzuje się rewelacyjnymi parametrami jakościowymi nasion, o bardzo wysokiej MTN. Zawartość glukozynolanów i synalbinów niższa od wzorców.

Przeprowadzone w 2020 roku badania na glebie zasiedlonej mątwikiem burakowym wykazały, że odmiana Gracja skutecznie ograniczała populację mątwika buraczanego podczas uprawy w 3-miesięcznym okresie wegetacji. Potwierdzone jest, że gorczyca Gracja nie namnaża mątwika burakowego w glebie, jak to ma miejsce w przypadku starszych odmian gorczycy. Gracja odznaczała się wysokimi plonami świeżej masy części nadziemnej roślin oraz wysokimi plonami ogólnymi biomasy, które odpowiadały 2/3 średniej dawki obornika bydlęcego wprowadzanego do gleby pod rośliny okopowe (35 t świeżej masy/ha). Plony biomasy tej odmiany charakteryzowały się wysoką potencjalną wartością nawozową i mogą w dużym stopniu zastąpić nawozowe działanie obornika bydlęcego, jako nawozu coraz trudniej dostępnego.