Gorczyca biała Gracja

Gorczyca biała może być przeznaczona na zbiór nasion lub być uprawiana w międzyplonie ścierniskowym, ponieważ jej rośliny odznaczają się bardzo szybkim wzrostem i krótkim okresem wegetacji. Dodatkowo wytwarza ona bardzo dużą masę wegetatywną, która zacienia glebę i ogranicza wzrost chwastów. Wyrośniętą masę roślin można również pozostawiać na zimę jako mulcz, który następnie jest przyorywany na początku wiosny. W taki mulcz można wsiać roślinę główną, a wtedy nie zachodzi potrzeba wykonywania właściwej orki. Gorczyca biała pozostawia dobre stanowisko dla rośliny następczej, działa mątwikobójczo (cenna cecha w kontekście uprawy buraka cukrowego). Gorczyca biała na zbiór nasion powinna być uprawiana po orce zimowej.

Przeprowadzone w 2020 roku badania na glebie zasiedlonej mątwikiem burakowym wykazały, że odmiana Gracja skutecznie ograniczała populację mątwika buraczanego podczas uprawy w 3-miesięcznym okresie wegetacji. Potwierdzone jest, że gorczyca Gracja nie namnaża mątwika burakowego w glebie, jak to ma miejsce w przypadku starszych odmian gorczycy. Gracja odznaczała się wysokimi plonami świeżej masy części nadziemnej roślin oraz wysokimi plonami ogólnymi biomasy, które odpowiadały 2/3 średniej dawki obornika bydlęcego wprowadzanego do gleby pod rośliny okopowe (35 t świeżej masy/ha).

Plony biomasy tej odmiany charakteryzują się wysoką potencjalną wartością nawozową i mogą w dużym stopniu zastąpić nawozowe działanie obornika bydlęcego, jako nawozu coraz trudniej dostępnego.

Cechy szczególne gorczycy białej Gracja

 • Bardzo wysoki plon nasion, do 109% wzorca w badaniach COBORU w roku 2018, to nawet 1200 kg nasion/ha!
 • Pozostawia dobre stanowisko dla rośliny następczej, działa mątwikobójczo – bardzo wysoka mątwikobójczość potwierdzona badaniami. Redukuje populację mątwika o 29,6%. Szczególnie cenna cecha w kontekście uprawy buraka cukrowego.

Pozostałe informacje

 • Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność na czerń krzyżowych i mączniaka.
 • Odmiana średnio późna, odporna na wyleganie.
 • Charakteryzuje się rewelacyjnymi parametrami jakościowymi nasion, o bardzo wysokiej MTN. Zawartość glukozynolanów i synalbinów niższa od wzorców.
 • Korzystnie wpływa na stan fitosanitarny gleby i właściwości fizyczne gleby (gorczyca głęboko się korzeni).
 • Może być przeznaczona na zbiór nasion lub być uprawiana w międzyplonie ścierniskowym. Rośliny odznaczają się bardzo szybkim wzrostem i krótkim okresem wegetacji.
 • Wytwarza bardzo dużą masę wegetatywną, która zacienia glebę i ogranicza wzrost chwastów.

Agrotechnika gorczycy białej Gracja

Warunki glebowe

Gorczyca biała ma niewielkie wymagania glebowe. Wymaga gleb zasobnych w wapń o odpowiednim odczynie, najlepiej obojętnym. Jej uprawę można prowadzić na glebach należących do kompleksów zbożowo- pastewnych, a także na dobrych glebach żytnich. Jej uprawa korzystnie wpływa na stan fitosanitarny i właściwości fizyczne gleby, ponieważ gorczyca głęboko się korzeni.

Miejsce w płodozmianie

Gorczyca jest najlepszym płodozmianem dla zbóż, gdyż łagodzi skutki zbyt dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Absolutnie nie powinna być uprawiana po innych kapustnych, z uwagi na wspólne dla gatunku choroby i szkodniki.

Nawożenie

Gorczyca dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe w późniejszych okresach wegetacji, więc można stosować nawożenie przedsiewne. W zależności od stanowiska, na którym uprawiana jest gorczyca biała, zaleca się optymalne nawożenie:
 • fosforem – 40–60 kg P2O5/ha,
 • potasem – 60–100 kg K2O/ha,
 • azotem – 60–90 kg N/ha.
 • Gorczyca biała wykazuje duże zapotrzebowanie na siarkę i mikroelementy szczególnie bor, dlatego warto stosować nawozy typu siarczan magnezu, RSM-S oraz nawozy dolistne.

  Siew

  Gorczycę białą na zbiór nasion należy wysiewać wiosną jak najwcześniej, najlepiej w III dekadzie marca lub I dekadzie kwietnia, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy wody w glebie. Opóźnienie siewu może powodować spore straty w plonie, gdyż gorczyca biała jest rośliną dnia długiego. Optymalna gęstość roślin po zasiewach powinna wynosić 100–150 roślin/m2a w związku z tym norma wysiewu powinna kształtować się na poziomie 8–12 kg/ha, głębokość siewu wynosi 1–3 cm.

  W poplonach ścierniskowych optymalny termin siewu to II i III dekada sierpnia, norma wysiewu powinna być 2–3 wyższa.

  Ochrona zasiewów

  W przypadku uprawy gorczycy na nasiona bardzo ważnym elementem uprawy jest ochrona przeciw szkodnikom łuszczynowym. Uwagę trzeba zwracać już na słodyszka rzepakowego – obserwacje trzeba wykonywać przy pomocy żółtych naczynek. Kolejne owady, które mogą zredukować plon to pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik. Przy nasilonych nalotach poszczególnych szkodników należy wykonać oprysk zgodny z zaleceniami IOR.

  Zbiór

  Gorczycę białą należy zbierać po osiągnięciu dojrzałości pełnej. Roślina tworzy łuszczyny dość odporne na pękanie. Należy ją zbierać tak jak rzepak, za pomocą kombajnu. W niesprzyjających warunkach dojrzewania potrzebne jest wykonanie zabiegu desykacji. Bezpośrednio po zbiorze nasiona trzeba dosuszać do wilgotności 5–7%.

  Dystrybutorzy - Gracja

  Agronas

  ul. Żeromskiego 83
  62-600 Koło
  Tel. 63 272 04 03

  Agro Seed Sp. z o.o.

  ul. Źródlana 19
  32-080 Brzezie
  Tel. 501 510 196

  CENTNAS

  ul. Klemczaka 11
  63-700 Krotoszyn
  Tel. 62 725 32 08

  CN Sieradz

  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 30
  98-200 Sieradz
  Tel.: 43 827 13 31, 501 542 743

  GR SZCZUPAK HENRYK

  Dyniska Nowe 18
  22-680 Dyniska Nowe
  Tel. 602 462 629

  Nasiona Wronkowski

  Budzów 53
  57-215 Srebrna Góra
  Tel. +48 506 744 748

  PN POLNAS Jerzy Maciejewski

  ul. Poznańska 24
  89-240 Kcynia
  Tel. 608 769 632

  SOWUL & SOWUL

  ul. Przemysłowa 2
  11-300 Biskupiec
  Tel. (89) 537 70 40

  ZACHODNIOPOMORSKA FIRMA NASIENNA ROENS

  ul. Sikorek 9
  72-123 Kliniska Wielkie
  Tel. (91) 431 28 11

  Wolna Strefa

  Stolec 4
  72-003 Dobra
  Tel.: 604 621 344

  AGROMIS Mirosław Mańkowski

  Byczyna-Kolonia 6, 88-210 Byczyna-Kolonia
  Tel.: (54) 285 09 12

  Rolimpex

  ul. Lubawska 7
  14-200 Iława
  Tel.: 89 648 32 85

  GR Piotr Jarzyna

  Lisewo 22, 72-310 Płoty
  Tel.: 91 3851295

  CN „Kalnas” Sp. z o.o.

  ul. Sadowska 27
  98-355 Działoszyn
  Tel.: 43 841 36 16, 607 984 931

  PN Karaś Janusz

  Jutrosin, Stary Sielec 2,
  63-930 Stary Sielec
  Tel.: 605 270 115

  Tomasz Bilmin

  Kraśniany 75,
  16-100 Sokółka
  Tel. 601163085

  ROLFOS Konrad Wyszomierski 

  ul. Mazowiecka 40
  07-407 Czerwin
  Tel.: 29 761 45 46

  Łukasz Ficygowski

  Huszcza Pierwsza 123
  21-532 Łomazy
  Tel. 506 939 770

  Agrotechniczne warunki uprawy

  Płodozmian i stanowiskoGorczyca biała na niewielkie wymagania glebowe, ale wymaga gleb zasobnych w wapń o odpowiednim odczynie, najlepiej obojętnym. Jej uprawę można prowadzić na glebach należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Najlepiej ją usytuować w płodozmianie po zbożach, (łagodzi skutki zbyt dużego udziału zbóż w zmianowaniu), absolutnie nie po innych kapustnych (wspólne dla gatunku choroby i szkodniki). Jej uprawa korzystnie wpływa na stan fitosanitarny gleby i właściwości fizyczne gleby (gorczyca głęboko się korzeni).
   Gorczyca biała może być przeznaczona na zbiór nasion lub być uprawiana w międzyplonie ścierniskowym, ponieważ jej rośliny odznaczają się bardzo szybkim wzrostem i krótkim okresem wegetacji. Dodatkowo wytwarza ona bardzo dużą masę wegetatywną, która zacienia glebę i ogranicza wzrost chwastów. Wyrośniętą masę roślin można również pozostawiać na zimę jako mulcz, który następnie jest przyorywany na początku wiosny. W taki mulcz można wsiać roślinę główną, a wtedy nie zachodzi potrzeba wykonywania właściwej orki.
   Gorczyca biała pozostawia dobre stanowisko dla rośliny następczej, działa mątwikobójczo (cenna cecha w kontekście uprawy buraka cukrowego).
   Gorczyca biała na zbiór nasion powinna być uprawiana po orce zimowej.
  NawożenieGorczyca dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe w późniejszych okresach wegetacji, więc można stosować nawożenie przedsiewne. W zależności od stanowiska, na którym uprawiana jest gorczyca biała, stosuje się optymalne nawożenie wynoszące: P2O5 -40-60 kg/ha oraz K2O – 60 -100 kg/ha, N-60-90 kg/ha Gorczyca biała wykazuje duże zapotrzebowanie na siarkę i mikroelementy szczególnie bor, dlatego warto stosować nawozy typu siarczan magnezu, RSM-S oraz nawozy dolistnie.
  SiewGorczycę białą na zbiór nasion należy wysiewać wiosną jak najwcześniej, najlepiej w III dekadzie marca lub I dekadzie kwietnia, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy wody w glebie. Opóźnienie siewu może powodować spore straty w plonie, gdyż gorczyca biała jest rośliną dnia długiego. Optymalna gęstość roślin po zasiewach powinna wynosić 100–150 roślin/m2, a w związku z tym ilość wysiewu powinna kształtować się na poziomie 8–12 kg/ha, głębokość siewu wynosi 1-3 cm.
   W poplonach ścierniskowych optymalny termin siewu to II i III dekada sierpnia, ilość wysiewu powinna być 2-3 wyższa.
  ZbiórGorczycę białą należy zbierać po osiągnięciu dojrzałości pełnej, roślina ta tworzy łuszczyny dość odporne na pękanie, zbiera ją się tak jak rzepak, za pomocą kombajnu.
   W niesprzyjających warunkach dojrzewania potrzebna jest desykacja.
   Bezpośrednio po zbiorze nasiona trzeba dosuszać do wilgotności 5–7 proc.

  Kalkulator ilości wysiewu

  Wynik:

  0 kg/ha

  Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

  (MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

  Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

  MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

  MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

  Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).