Gorczyca biała Gracja

Gorczyca biała Gracja - agrotechnika

Płodozmian i stanowisko

Gorczyca biała ma niewielkie wymagania glebowe. Wymaga gleb zasobnych w wapń o odpowiednim odczynie, najlepiej obojętnym. Jej uprawę można prowadzić na glebach należących do kompleksów zbożowo- pastewnych, a także na dobrych glebach żytnich. Gorczyca jest najlepszym płodozmianem dla zbóż, gdyż łagodzi skutki zbyt dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Absolutnie nie powinna być uprawiana po innych kapustnych, z uwagi na wspólne dla gatunku choroby i szkodniki. Jej uprawa korzystnie wpływa na stan fitosanitarny i właściwości fizyczne gleby, ponieważ gorczyca głęboko się korzeni.
Gorczyca biała Gracja może być przeznaczona na zbiór nasion lub być uprawiana w międzyplonie ścierniskowym. Jej rośliny odznaczają się bardzo szybkim wzrostem, a także krótkim okresem wegetacji. Dodatkowo wytwarza ona bardzo dużą masę wegetatywną, która zacienia glebę i ogranicza wzrost chwastów. Wyrośniętą masę roślin można również pozostawiać na zimę jako mulcz, który następnie jest przyorywany na początku wiosny. W taki mulcz można wsiać roślinę główną, a wtedy nie zachodzi potrzeba wykonywania właściwej orki. Gorczyca biała pozostawia dobre stanowisko dla rośliny następczej. Działa mątwikobójczo, co jest bardzo cenne w kontekście uprawy buraka cukrowego. Gorczyca biała na zbiór nasion powinna być uprawiana po orce zimowej.

Nawożenie

Gorczyca dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe w późniejszych okresach wegetacji, więc można stosować nawożenie przedsiewne. W zależności od stanowiska, na którym uprawiana jest gorczyca biała, stosuje się optymalne nawożenie wynoszące: P2O5 -40-60 kg/ha oraz K2O – 60-100 kg/ha, N-60-90 kg/ha. Gorczyca biała wykazuje duże zapotrzebowanie na siarkę i mikroelementy szczególnie bor. Dlatego warto stosować nawozy typu siarczan magnezu, RSM-S oraz nawozy dolistne.

Siew

Gorczycę białą na zbiór nasion należy wysiewać wiosną jak najwcześniej. Optymalnie najlepiej w III dekadzie marca lub I dekadzie kwietnia, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy wody w glebie. Opóźnienie siewu może powodować spore straty w plonie, gdyż gorczyca biała jest rośliną dnia długiego. Optymalna gęstość roślin po zasiewach powinna wynosić 100–150 roślin/m2, a w związku z tym ilość wysiewu powinna kształtować się na poziomie 8–12 kg/ha, głębokość siewu wynosi 1-3 cm. W poplonach ścierniskowych optymalny termin siewu to II i III dekada sierpnia, ilość wysiewu powinna być 2-3 wyższa.

Zbiór

Gorczycę białą należy zbierać po osiągnięciu dojrzałości pełnej. Roślina ta tworzy łuszczyny dość odporne na pękanie, zbiera ją się tak jak rzepak, za pomocą kombajnu. W niesprzyjających warunkach dojrzewania potrzebna jest desykacja. Bezpośrednio po zbiorze nasiona trzeba dosuszać do wilgotności 5–7 proc.

Cechy charakterystyczne:

  • Bardzo wysoki plon nasion, do 109% wzorca w badaniach COBORU w roku 2018, to nawet 1200 kg nasion/ha!
  • Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność na czerń krzyżowych i mączniaka.
  • Odmiana średniopóźna, a także odporna na wyleganie.
  • Charakteryzuje się rewelacyjnymi parametrami jakościowymi nasion, o bardzo wysokiej MTN. Zawartość glukozynolanów i synalbinów niższa od wzorców.

Przeprowadzone w 2020 roku badania na glebie zasiedlonej mątwikiem burakowym wykazały, że odmiana Gracja skutecznie ograniczała populację mątwika buraczanego podczas uprawy w 3-miesięcznym okresie wegetacji. Potwierdzone jest, że gorczyca Gracja nie namnaża mątwika burakowego w glebie, jak to ma miejsce w przypadku starszych odmian gorczycy. Gracja odznaczała się w badaniach wysokimi plonami świeżej masy części nadziemnej roślin, ale też wysokimi plonami ogólnymi biomasy, które odpowiadały 2/3 średniej dawki obornika bydlęcego wprowadzanego do gleby pod rośliny okopowe (35t świeżej masy/ha). Plony biomasy tej odmiany charakteryzowały się wysoką potencjalną wartością nawozową i mogą w dużym stopniu zastąpić nawozowe działanie obornika bydlęcego, jako nawozu coraz trudniej dostępnego.