Gorczyca biała Gracja

Informacje

  • Bardzo wysoka mątwikobójczość potwierdzona badaniami. Redukuje populację mątwika o 29,6%.
  • Bardzo wysoki plon nasion, do 109% wzorca w badaniach COBORU w roku 2018, to nawet 1200 kg nasion/ha!
  • Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność na czerń krzyżowych i mączniaka.
  • Odmiana średnio późna, odporna na wyleganie.
  • Charakteryzuje się rewelacyjnymi parametrami jakościowymi nasion, o bardzo wysokiej MTN. Zawartość glukozynolanów i synalbinów niższa od wzorców.

Przeprowadzone w 2020 roku badania na glebie zasiedlonej mątwikiem burakowym wykazały, że odmiana Gracja skutecznie ograniczała populację mątwika buraczanego podczas uprawy w 3-miesięcznym okresie wegetacji. Potwierdzone jest, że gorczyca Gracja nie namnaża mątwika burakowego w glebie, jak to ma miejsce w przypadku starszych odmian gorczycy. Gracja odznaczała się wysokimi plonami świeżej masy części nadziemnej roślin oraz wysokimi plonami ogólnymi biomasy, które odpowiadały 2/3 średniej dawki obornika bydlęcego wprowadzanego do gleby pod rośliny okopowe (35 t świeżej masy/ha). Plony biomasy tej odmiany charakteryzowały się wysoką potencjalną wartością nawozową i mogą w dużym stopniu zastąpić nawozowe działanie obornika bydlęcego, jako nawozu coraz trudniej dostępnego