Katalog

Katalog PHR

PDF

Rozliczenia opłat licencyjnych

Rozliczenie produkcji i sprzedaży

materiału siewnego otrzymanego z rozmnożenia bazowego materiału siewnego

Upoważnienie

do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej odmiany chronionej wyłącznym prawem do WIORiN

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).