Facelia błękitna Anabela

Cechy szczególne facelii błękitnej Anabela

 • Nowa odmiana facelii błękitnej, szczególnie przydatna do uprawy w poplonach ścierniskowych – bardzo korzystny wpływ na stan fitosanitarny i kulturę gleby.  Ogranicza o 15–20% populację nicieni.
 • Bardzo cenna roślina miododajna – Anabela to „królowa” roślin miododajnych, można uzyskać ponad 400 kg miodu z hektara.

Pozostałe informacje

 • Wysoki plon świeżej i suchej masy i bardzo duży plon nasion.
 • Duża dynamika wzrostu – szybkie zacienie gleby i zagłuszenie chwastów.
 • Odmiana średnio wczesna, wysokość roślin około 70-80 cm.
 • Stosunkowo niewielkie wymagania glebowe, krótki okres wegetacji oraz dobra tolerancja na okresowe braki wody i przymrozki do –8°C.
 • Przydatna do uprawy w rolnictwie ekologicznym do obsiewu gruntów ornych czasowo wyłączonych z produkcji.
 • Dojrzewa nierównomiernie – zaleca się desykację przed zbiorem. Zebrane nasiona należy bardzo szybko dosuszyć.
 • Nasiona drobne, o niskiej MTN.

Agrotechnika facelii błękitnej Anabela

Warunki glebowe

Facelia ma stosunkowo niewielkie wymagania glebowe i może być uprawiana na glebach klasy IV–V. Nie nadaje się na gleby bardzo żyzne, podmokłe, ciężkie gliny oraz piaski. Można ją uprawiać na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego. Gleby powinny być w dobrej kulturze, niezaperzone i niezakwaszone (pH obojętne).

Facelia w poplonach ścierniskowych ma korzystny wpływ na stan fitosanitarny i kulturę gleby. Ogranicza o 15–20% populację nicieni. Masa zielona w połączeniu z masą korzeniową przyoranych roślin, stanowi równowartość niższej dawki obornika.

Miejsce w płodozmianie

Facelię najlepiej uprawiać po roślinach zbożowych, w drugim lub trzecim roku po oborniku. Może być uprawiana po różnych przedplonach w stanowiskach bardzo dobrze odchwaszczonych.

Nawożenie

Zalecane nawożenie składnikami mineralnymi na poziomie:
 • azot – 20–40 kg N/ha,
 • fosfor – 40–70 kg P2O5/ha,
 • potas – 60–100 kg K2O/ha.
 • Bardzo dobrze reaguje na nawożenie magnezem.

  Siew

  W uprawie na nasiona siew facelii należy przeprowadzić możliwie jak najwcześniej (przynajmniej koniec marca). Zalecana głębokość siewu nasion to 1–1,5 cm przy rozstawie rzędów 12–15 cm i ilości wysiewu około 8–15 kg/ha. Nasiona facelii nie kiełkują w obecności światła, dlatego bardzo ważne jest dobre przykrycie nasion po siewie.

  W przypadku wysiewu na poplon optymalny termin to od 5 sierpnia do 15 sierpnia. Norma wysiewu wynosi 15 kg/ha, głębokość 1–1,5 cm.

  Zbiór

  Facelia dojrzewa nierównomiernie. Przy uprawie na nasiona zaleca się desykację i zbiór kombajnem z pnia w I połowie lipca. Facelia jest gotowa do zbioru, gdy kwiatostany zbrązowieją i torebki nasienne w dolnej części kwiatostanu zaczynają się otwierać. Zbiór jednofazowo kombajnem. Zebrane nasiona należy bardzo szybko dosuszyć (szybkie dosuszenie do 11–13% wilgotności na suszarni podłogowej). Plon nasion waha się od 400 do 1000 kg/ha.

  W przypadku uprawy poplonowej zbiór należy przeprowadzić przed wystąpieniem pierwszych przymrozków. Z uprawy facelii można uzyskać plon zielonki od 10 do 30 t/ha (w poplonach ścierniskowych).

  Dystrybutorzy - Anabela

  ok Agro Seed sp. z .o.o.

  ul. Źródlana 19
  32-080 Brzezie
  Tel. 501 510 196

  ok Anas

  ul. Targowa 12
  99-200 Poddębice
  Tel. 43 678 32 26

  ok APZ Sp. z o.o.

  ul. Armii Krajowej 3/16
  10-072 Olsztyn

  CHEMIROL

  ul. Przemysłowa 3
  88-300 Mogilno
  Tel. (52) 318 88 40

  Nasiona Wronkowski

  Budzów 53
  57-215 Srebrna Góra
  Tel. +48 506 744 748

  Ignacy Niemczycki

  Jora Wielka 33A,
  11-730 Mikołajki

  CN Rolnik Kcynia

  ul. Poznańska 25, 89-240 Kcynia
  nasiona@rolnik-kcynia.pl
  Tel.: 52 384 19 40

  Milde Rajmund Mrugała

  ul. Wiejska 9
  46-280 Jasienie
  Tel.: 693 680 667

  INNWEROL NASIONA

  64-330 Opalenica,
  Łęczyce 22
  Tel.:  726216180

  Małopolska Hodowla Roślin (Kobierzyce, małopolska)

  55-040 Kobierzyce, ul. Sportowa 21
  Tel.: 71 311 13 45
  kobierzyce@mhr.com.pl

  ROLFOS Konrad Wyszomierski 

  ul. Mazowiecka 40
  07-407 Czerwin
  Tel.: 29 761 45 46

  Agrotechniczne warunki uprawy

  Uprawa na nasionaFacelia ma małe wymagania glebowe (kl. IV–V). Nie nadaje się na gleby bardzo żyzne, podmokłe, ciężkie gliny oraz słabe piaski. Może być uprawiana po różnych przedplonach w stanowiskach bardzo dobrze odchwaszczonych. Można ją uprawiać na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego. Gleby powinny być w dobrej kulturze, niezaperzone i niezakwaszone (pH obojętne). Miejsce w płodozmianie po roślinach zbożowych w drugim lub trzecim roku po oborniku. Zalecane nawożenie składnikami mineralnymi na poziomie azot 20–40 kg/ha, fosfor P2O5 40–70 kg/ha oraz potas K2O około 60–100 kg/ha. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie magnezem. Siew należy przeprowadzić możliwie jak najwcześniej (przynajmniej koniec marca). Zalecana głębokość siewu nasion to 1–1,5 cm przy rozstawie rzędów 12–15 cm i ilości wysiewu około 8–15 kg/ha. Facelia dojrzewa nierównomiernie, zaleca się desykację i zbiór kombajnem z pnia w I połowie lipca. Facelia jest gotowa do zbioru, gdy kwiatostany zbrązowieją i torebki nasienne w dolnej części kwiatostanu zaczynają się otwierać. Zbiór jednofazowo kombajnem. Zebrane nasiona należy bardzo szybko dosuszyć (szybkie dosuszenie do 11–13% wilgotności na suszarni podłogowej). Z uprawy facelii można uzyskać plon zielonki od 10 do 30 t/ha (w poplonach ścierniskowych). Plon nasion waha się od 400 do 1000 kg/ha.
  Uprawa na poplonWysiew od 5 sierpnia do 15 sierpnia w ilości 15 kg/ha, na głębokość 1–1,5 cm. Zbiór należy przeprowadzić przed wystąpieniem pierwszych przymrozków. Facelia w poplonach ścierniskowych ma korzystny wpływ na stan fitosanitarny i kulturę gleby. Ogranicza o 15–20% populację nicieni. Masa zielona w połączeniu z masą korzeniową przyoranych roślin, stanowi równowartość niższej dawki obornika.

  Kalkulator ilości wysiewu

  Wynik:

  0 kg/ha

  Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

  (MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

  Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

  MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

  MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

  Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).