Seradela Igela

Informacje

Seradela pastewna (Ornithopus sativus Brot.) należy do grupy roślin bobowatych, jednorocznych. Jest rośliną jarą. Długość jej okresu wegetacyjnego to 115-160 dni. Znosi przygruntowe przymrozki do –5°C. Uprawia się ją w plonie głównym na zbiór nasion lub na poplony w postaci wsiewki albo poplonu ścierniskowego. Ma wysoką wartość pokarmową zielonki i siana, bo jest bogata w: białko, tłuszcz, wapno i potas. Może być traktowana jako roślina miododajna.

Seradela potrzebuje podłoża o odczynie słabo kwaśnym. Zakres tolerancji pH od 5,4 do 6,5. Z uwagi na możliwość pobierania azotu z atmosfery przy użyciu bakterii brodawkowych w resztkach pożniwnych pozostawia w glebie około 50 kg N/ha.

Odmiana Igela

Rośliny tej odmiany mają półstojący typ wzrostu i wytwarzają dużą ilość bocznych rozgałęzień. Odmiana jest średnio wysoka. Wytwarza wiele jasnozielonych, eliptycznych listków. Kwiaty są barwy różowej. Strąki są długie, szerokie, z dużą ilością członów 5–7. Termin kwitnienia jest średni do późnego, a termin dojrzewania średni. Długość okresu wegetacji wynosi około 135 dni. Ma wysoki potencjał plonowania nasion od 0,8 do 1,5 tony. Cechuje się wiernością plonowania nasiennego. Przydatna jest do zastosowań ekologicznych. Stanowi niezwykle wartościowy poplon: wsiewka, poplon ścierniskowy. Jest możliwe jej wykorzystanie do tworzenia mieszanek poplonowych, np. z owsem. Przynosi też pożytek pszczelarski.