Seradela pastewna Igela

Seradela pastewna należy do grupy roślin bobowatych, jednorocznych. Jest rośliną jarą. Długość jej okresu wegetacyjnego to 115–160 dni. Znosi przygruntowe przymrozki do –5°C. Uprawia się ją w plonie głównym na zbiór nasion lub na poplony w postaci wsiewki albo poplonu ścierniskowego. Ma wysoką wartość pokarmową zielonki i siana, bo jest bogata w: białko, tłuszcz, wapno i potas. Może być traktowana jako roślina miododajna.

Cechy szczególne saradeli Igela

 • Ma możliwość pobierania azotu z atmosfery przy użyciu bakterii brodawkowych – w resztkach pożniwnych pozostawia w glebie około 50 kg N/ha.
 • Wysoka wartość pokarmowa zielonki i siana – bogata w białko, tłuszcz, wapno i potas.

Pozostałe informacje

 • Ma półstojący typ wzrostu, a rośliny wytwarzają dużą ilość bocznych rozgałęzień.
 • Odmiana średnio wysoka, ma wiele jasnozielonych, eliptycznych listków.
 • Do uprawy w plonie głównym na zbiór nasion lub jako niezwykle wartościowy poplon w postaci wsiewki albo poplonu ścierniskowego.
 • Źle znosi zbyt duże ilości wapna w glebie. Udaje się na glebach żytnich dobrych i słabych. Najlepiej uprawiać na glebach słabo kwaśnych i kwaśnych dostatecznie przewiewnych, a więc lżejszych pod względem możliwości czerpania wody z opadów, lub z głębszych warstw gleby.
 • Dobrze odrasta po ścięciu (w sprzyjających warunkach daje dwa pokosy o dużej zawartości białka).
 • Termin kwitnienia średni do późnego, a termin dojrzewania średni.
 • Średnia długość okresu wegetacji około 135 dni.
 • Kwiaty barwy różowej, liczba kwiatów w kwiatostanie – pięć do siedmiu.
 • Strąki długie, szerokie, wygięte, z dużą ilością członów 5–7.
 • Wysoki potencjał plonowania nasion od 0,8 do 1,5 tony – cechuje się wiernością plonowania nasiennego.
 • Przydatna do zastosowań ekologicznych.
 • Wykorzystywana do tworzenia mieszanek poplonowych, np. z owsem.
 • Znosi przygruntowe przymrozki do –5°C.
 • Może być traktowana jako roślina miododajna.
 • Zalecana do uprawy w całym kraju.

Agrotechnika seradeli pastewnej Igela

Warunki glebowe

Seradela potrzebuje podłoża o odczynie słabo kwaśnym. Zakres tolerancji pH od 5,4 do 6,5. Z uwagi na możliwość pobierania azotu z atmosfery przy użyciu bakterii brodawkowych w resztkach pożniwnych pozostawia w glebie około 50 kg N/ha.

Miejsce w płodozmianie

Seradelę należy uprawiać w 3 roku po oborniku, nie częściej niż co 4 lata. Dobrym przedplonem są rośliny zbożowe. Trzeba unikać siewu po innych roślinach bobowatych.

Nawożenie

Nawozy fosforowo-potasowe stosuje się przedsiewnie, na wiosnę, w zależności od zasobności gleby:
 • fosfor – 40–80 kg P2O5/ha,
 • potas – 80–120 kg K2O/ha.
 • Stosowanie nawozów azotowych jest zbędne.

  Siew

  Przed siewem można stosować szczepionki bakteryjne właściwe dla tego gatunku. Seradelę na nasiona wysiewa się w 3–4 roku po oborniku, w ilości 20–30 kg/ha, w rzędach co 12,5–15 cm pod koniec marca lub na początku kwietnia.

  Zbiór

  Zbiór seradeli należy wykonać na jeden z dwóch sposobów:

  • dwufazowy – koszenie na pokosy, gdy na dolnej części rośliny większość strąków zaczyna brązowieć (około 50%), a w środkowej żółknąć. Nie należy czekać na zakończenie kwitnienia w górnej części. Koszenie na pokosy trzeba przeprowadzić „po rosie” czyli wieczorem lub wcześnie rano, co zapobiega osypywaniu nasion. Wyschnięte pokosy należy omłócić kombajnem.
  • jednofazowy – polega na desykacji plantacji (suszenie chemiczne) i omłocie kombajnem z pnia. Uzyskany materiał należy dosuszyć do wilgotności 14% i wyczyścić.

  Plony seradeli wahają się od 0,8 do 1,5 t/ha.

  Agrotechniczne warunki uprawy

  SiewSeradelę na nasiona wysiewa się w 3–4 roku po oborniku, w ilości 20–30 kg/ha, w rzędach co 12,5–15 cm pod koniec marca lub na początku kwietnia.
  NawożenieNawozy fosforowo-potasowe stosuje się przedsiewnie, na wiosnę, w zależności od zasobności gleby: 40–80 kg
  P2O5/ha , 80–120 kg K2O/ha. Stosowanie nawozów azotowych jest zbędne.
  Zbiór dwufazowyKoszenie na pokosy gdy na dolnej części rośliny większość strąków zaczyna brązowieć (około 50%), a w środkowej żółknąć. Nie należy czekać na zakończenie kwitnienia w górnej części. Koszenie na pokosy trzeba przeprowadzić „po rosie” czyli wieczorem lub wcześnie rano, co zapobiega osypywaniu nasion. Wyschnięte pokosy należy omłócić kombajnem.
  Zbiór jednofazowyPolega na desykacji plantacji (suszenie chemiczne) i omłocie kombajnem z pnia. Uzyskany materiał należy dosuszyć do wilgotności 14% i wyczyścić. Plon seradeli wahają się od 0,6 do 1,0 t/ha.

  Kalkulator ilości wysiewu

  Wynik:

  0 kg/ha

  Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

  (MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

  Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

  MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

  MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

  Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).