Szczegółowo zbadane i testowane na polskich ziemiach odmiany łubinów proponowane przez Poznańską Hodowlę Roślin wyróżnia wysoki plon, odporność na choroby i wyleganie oraz silna adaptacja do warunków glebowych. Kwalifikowany materiał siewny to czystość odmianowa i wysoka zdolność kiełkowania. Ziarno odmian łubinów wąskolistnych i żółtych Poznańskiej Hodowli Roślin charakteryzuje się wysoką jakością, w zależności od odmiany jest idealnym produktem poplonowym albo wyśmienitym produktem paszowym. Na stronie internetowej spółki PHR znajdują się szczegółowe broszury, w których Klient uzyska dokładne informacje dotyczące każdej odmiany łubinu z Poznańskiej Hodowli Roślin.

Łubiny w Poznańskiej Hodowli Roślin

Wysokiej jakości łubin wąskolistny to odmiany takie jak: Zorba, Twist, Swing, Szot, Samba, Bolero, Rumba, Tango, Karo, Sonet i Salsa. Każda z nich różni się zalecaną normą wysiewu ziaren kiełkujących. Ważne jest, aby pamiętać o odpowiednim nawożeniu mineralnym oraz azotowym, a także właściwej pielęgnacji.

Odmiany łubinu żółtego z PHR to łubin Diament, Goldeneye, Bursztyn, Baryt oraz Mister. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.