Łubin wąskolistny Tango

Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Tango

  • Najwyższa zawartość białka w nasionach
  • Bardzo wysoka tolerancja na suszę i wierność plonowania – najmniejszy spadek plonu w warunkach suszy.
  • Wysoki poziom odporności na choroby

Pozostałe informacje

  • Odmiana typu tradycyjnego, o białych kwiatach i białych nasionach.
  • Wysoki i stabilny plon nasion.
  • Odmiana o wysokiej odporności na fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści.
  • Ze względu na wysoką zawartość białka, doskonale nadaje się do skarmiania zwierząt, szczególnie w mieszankach paszowych i koncentratach razem z łubinem żółtym i grochem.
  • Rośliny średniej wysokości, bardzo odporne na wyleganie, o późnym terminie kwitnienia i dojrzewania.
  • Odmiana mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu.
  • Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, a w szczególności w województwach północnych (LOZ w 8 województwach).

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
słodki
barwa kwiatów
białe
wysokość roślin
61 cm
odporność na wyleganie po kwitnieniu
8 b. wysoka
zawartość białka
31,2% s.m.
zawartość alkaloidów
b.d
zawartość tłuszczu surowego
b.d
zawartość włókna surowego
b.d
równomierność dojrzewania
7,8
wymagania glebowe
średnie do słabych
MTN
135 g
obsada nasion (szt./m²)
90-100 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

furazyjne więdniecie
7,3 b. wysoka
antraknoza - faza zawiązywania strąków
8,5 b. wysoka
antraknoza - faza dojrzewania strąków
8 b. wysoka

Dystrybutorzy - Tango

Centnas
 
ul. Klemczaka 11
63-700 Krotoszyn
Tel.: 62 725 32 08

CN „Zielenin” Stanisław Małachowski

ul. Przemysłowa 7
83-400 Kościerzyna
Tel (58) 686 38 57

CN Starogard Gdański

ul. Zielona 29
83-200 Starogard Gdański
Tel. (58) 562 34 66

FN Granum

Wodzierady 81
98-105 Wodzierady
Tel.: 43 677 31 26

PN POLNAS Jerzy Maciejewski

ul. Poznańska 24
89-240 Kcynia
Tel. 608 769 632

PN ROLNAS SP Z O.O.

ul. Powstańców Warszawskich 6F
85-039 Bydgoszcz
Tel. (52) 376 98 10

Rolimpex

ul. Lubawska 7
14-200 Iława
Tel.: 89 648 32 85

SOWUL & SOWUL

ul. Przemysłowa 2
11-300 Biskupiec
Tel. (89) 537 70 40

ROLFOS Konrad Wyszomierski 

ul. Mazowiecka 40
07-407 Czerwin
Tel.: 29 761 45 46

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Łubin wąskolistny najlepiej uprawiać na glebach lekkich i średnich w dobrej kulturze, lekko kwaśnych; klasa bonitacyjna IV lub V. Nieodpowiednie są gleby ciężkie, zlewne, zasadowe lub silnie kwaśne (pH poniżej 4,5) oraz gleby próchniczne, rędziny, zlewne gliny oraz mursze o wysokim lustrze wody.
Miejsce w płodozmianie Właściwym przedplonem są rośliny zbożowe. Łubin wąskolistny należy uprawiać w 3 roku po oborniku, nie częściej niż co 4 lata.
Nawożenie Nawożenie w zależności od zasobności gleby: P2O5 – 50–70 kg/ha, K2O – 80–100 kg/ha. Nie ma konieczności nawożenia azotem.
Siew Powinien być możliwie wczesny, zazwyczaj optymalny termin jest pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia. Uprawy na zielonkę w opóźnionym terminie – w połowie kwietnia. Łubin wąskolistny wytrzymuje przymrozki do około –5°C. Zalecana głębokość siewu 3–4 cm. Łubin wąskolistny kiełkuje epigeicznie – wyciąga liścienie na powierzchnię gleby – dlatego jest wrażliwy na zaskorupienie gleby i wymaga płytszego przykrycia. Rozstawa rzędów 12,5–15 cm. Obsada roślin 90–100 szt./m2 dla form tradycyjnych, 110–120 dla form samokończących wegetację (nierozgałęzione). W przypadku uprawy na zieloną masę również warto zwiększyć normę wysiewu o 15–20%. Ilość wysiewu w zależności od MTN około 140–170 kg/ha dla form tradycyjnych, dla samokończących 160–200 kg/ha. Szczepienie nasion bakteriami nitryfikującymi (Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – tzw. nitragina lub nitraza) bezpośrednio przed siewem – szczególnie na glebach, gdzie dawno nie uprawiano łubinu (10 lat lub dłużej).
Należy pamiętać, że obsada i ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, przedplonu, wysokości oczekiwanego plonu, a także parametrów nasiona (MTN, kiełkowanie). Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.
Ochrona roślin W przypadku częstej uprawy na tym samym stanowisku zaleca się zaprawianie właściwą zaprawą nasienną. Stosowanie insektycydów oraz herbicydów według zaleceń IOR. W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi antraknozy (wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura, brak wiatru) zaleca się stosować zabiegi profilaktyczne właściwymi fungicydami według zaleceń IOR, zwłaszcza jeśli wystąpiły pierwsze objawy porażenia.
Zbiór Kombajnem, po zbrunatnieniu strąków i zżółknięciu łodyg, przy wilgotności 14–15%. Zbyt niska wilgotność podczas omłotu powoduje pękanie nasion i mikrouszkodzenia w ich wnętrzu, powoduje również osypywanie się strąków przed kombajnem. Zbyt wysoka wilgotność powoduje wzrost liczby strąków nie wymłóconych i zmiażdżonych. Wilgotność w ciągu dnia jest zmienna, dlatego podczas omłotu dużych plantacji należy śledzić jej zmiany i dostosowywać na bieżąco ustawienia młocarni w kombajnie – młocarnia bardziej skręcona przy większej wilgotności. Motowidło na niskich obrotach i niewysunięte do przodu, kosa dobrze naostrzona. Plantację wtórnie zachwaszczoną lub nierównomiernie dojrzewającą desykujemy, gdy przynajmniej połowa strąków zbrunatnieje i po około 7 dniach przystępujemy do zbioru. Desykacja osłabia energię kiełkowania nasion, dlatego nie należy jej wykonywać bez wyraźnej konieczności. Po zbiorze, w razie potrzeby, dosuszyć nasiona zimnym lub lekko podgrzanym powietrzem. Podwyższona wilgotność umożliwia wtórny rozwój grzybów i spadek energii kiełkowania. Obniżona siła kiełkowania może być również efektem mikrouszkodzeń powstałych podczas omłotu i magazynowania, dlatego z materiałem siewnym należy się obchodzić bardzo ostrożnie. W magazynowaniu i przerobie należy unikać przesypywania nasion z dużej wysokości, na twarde podłoże.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).