Polityka prywatności

PHR - hodowla nasion producentPolityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

 

I. Podstawowe informacje

 1. Administratorem danych jest Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach, ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039691, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, NIP: 786-10-00-583, REGON: 630247201 (zwana dalej PHR Sp. z o.o.).
 2. Podstawy prawne przetwarzania: Obowiązek prawny, umowy, zgoda osób, których dane dotyczą, interes publiczny, prawnie uzasadniony interes PHR Sp. z o.o.
 3. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu PHR Sp. z o.o.
 4. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w/w celach, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w w/w celach, inne prawa określone w informacji szczegółowej.

 

II. Szczegółowe informacje

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa m.in.: za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, poprzez maila przesłanego przez Państwa, podanie danych przez telefon, aplikowanie na wybrane stanowisko pracy za pośrednictwem portali internetowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami międzynarodowymi i krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania,
  4. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu (cel i podstawa prawna przetwarzania):
  1. odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, drogą mailową, przez telefon (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
  2. rekrutacji na wybrane przez Państwa stanowisko pracy (art. 6 ust 1 lit. a RODO w zw. z art. 221. §1),
  3. marketingu produktów Spółki (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
  4. windykacji należności za nieopłacone towary lub usługi realizowane na Państwa rzecz przez PHR Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości),
  5. obsługi i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PHR Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@phr.pl
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby się z Państwem skontaktować, do realizacji celów biznesowych oraz w celach rekrutacyjnych.
 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom, z którymi podpisano umowę przetwarzania danych (realizującym dla PHR Sp. z o.o. zadania związane z realizacją celów, dla których PHR Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe).
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 14. PHR Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 15. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

III. Pliki cookies

 1. Strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

IV. Wtyczki portali społecznościowych

 1. Strona internetowa używa tzw. wtyczek serwisów społecznościowych (dalej: „wtyczki“).
  Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
  http://www.facebook.com/policy.php
 2. Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).”

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy