Łubin wąskolistny Szot

Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Szot

  • Odmiana samokończąca, bardzo wczesna, prawie w ogóle się nie rozgałęzia, kwitnie krócej i bardziej równomiernie od form w typie tradycyjnym.
  • Najwyższa równomierność dojrzewanie – odsetek roślin zielonych przed zbiorem jest najniższy z możliwych.

Pozostałe informacje

  • Niebieskie kwiaty i nakrapiane nasiona koloru szarego.
  • Rośliny o średniej wysokości, o bardzo wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania.
  • Wysoka wartość żywieniowa dzięki dobrym parametrom ziarna.
  • Jedna z najsłodszych odmian – bardzo niska zawartość alkaloidów.
  • Następca odmiany Sonet charakteryzujący się wyższym potencjałem plonowania oraz lepszą zdrowotnością
  • Z uwagi na samokończący typ odmiany wymagana nieco wyższa obsada nasion.
  • Najwyższa ze wszystkich odmian odporność na antraknozę w fazie zawiązywania strąków.
  • Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
słodki
barwa kwiatów
niebieskie
wysokość roślin
57 cm
odporność na wyleganie po kwitnieniu
8,3 b. wysoka
zawartość białka
29,2% s.m.
zawartość alkaloidów
0,018% s.m.
zawartość tłuszczu surowego
6,6% s.m.
zawartość włókna surowego
16,2% s.m.
równomierność dojrzewania
8,4
wymagania glebowe
niskie
MTN
ok. 136 g
obsada nasion (szt./m²)
110-120 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

furazyjne więdniecie łubinu
6,6 dobra
antraknoza - faza zawiązywania strąków
8,6 b. wysoka
antraknoza - faza dojrzewania strąków
7,8 wysoka

Dystrybutorzy - Szot

FN Granum

Wodzierady 81
98-105 Wodzierady
Tel.: 43 677 31 26

ROLFOS Konrad Wyszomierski 

ul. Mazowiecka 40
07-407 Czerwin
Tel.: 29 761 45 46

ROL-WAR Michał Waranica

Łuków ul. Żelechowska 21E
21-400 Łuków
Tel.: 502-447-541
Tel.: 660-699-571

STAN-ROL Bogusław Stankiewicz (Punkt sprzedaży Jaświły)

Jaświły 73
19-124 Jaświły
Tel.: 603 587 653

STAN-ROL Bogusław Stankiewicz (Punkt sprzedaży Biała Piska)

ul. Sienkiewicza 29
12-230 Biała Piska
Tel.: +48 87 423 00 43

STAN-ROL Bogusław Stankiewicz (Punkt sprzedaży Biała Mońki)

ul. Ełcka 49
19-100 Mońki
Tel.: +48 85 716 25 66

Centrum Rolno-Ogrodnicze Andrzej Mielnik

Lublin ul. Łęczyńska 5
20-309 Lublin
Tel. Andrzej: 793-323-393
Tel. Kamil: 668-476-469
Tel. Tomek: 694-521-980

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Łubin wąskolistny najlepiej uprawiać na glebach lekkich i średnich w dobrej kulturze, lekko kwaśnych; klasa bonitacyjna IV lub V. Nieodpowiednie są gleby ciężkie, zlewne, zasadowe lub silnie kwaśne (pH poniżej 4,5) oraz gleby próchniczne, rędziny, zlewne gliny oraz mursze o wysokim lustrze wody.
Miejsce w płodozmianie Właściwym przedplonem są rośliny zbożowe. Łubin wąskolistny należy uprawiać w 3 roku po oborniku, nie częściej niż co 4 lata.
Nawożenie Nawożenie w zależności od zasobności gleby: P2O5 – 50–70 kg/ha, K2O – 80–100 kg/ha. Nie ma konieczności nawożenia azotem.
Siew Powinien być możliwie wczesny, zazwyczaj optymalny termin jest pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia. Uprawy na zielonkę w opóźnionym terminie – w połowie kwietnia. Łubin wąskolistny wytrzymuje przymrozki do około –5°C. Zalecana głębokość siewu 3–4 cm. Łubin wąskolistny kiełkuje epigeicznie – wyciąga liścienie na powierzchnię gleby – dlatego jest wrażliwy na zaskorupienie gleby i wymaga płytszego przykrycia. Rozstawa rzędów 12,5–15 cm. Obsada roślin 90–100 szt./m2 dla form tradycyjnych, 110–120 dla form samokończących wegetację (nierozgałęzione). W przypadku uprawy na zieloną masę również warto zwiększyć normę wysiewu o 15–20%. Ilość wysiewu w zależności od MTN około 140–170 kg/ha dla form tradycyjnych, dla samokończących 160–200 kg/ha. Szczepienie nasion bakteriami nitryfikującymi (Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – tzw. nitragina lub nitraza) bezpośrednio przed siewem – szczególnie na glebach, gdzie dawno nie uprawiano łubinu (10 lat lub dłużej).
Należy pamiętać, że obsada i ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, przedplonu, wysokości oczekiwanego plonu, a także parametrów nasiona (MTN, kiełkowanie). Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.
Ochrona roślin W przypadku częstej uprawy na tym samym stanowisku zaleca się zaprawianie właściwą zaprawą nasienną. Stosowanie insektycydów oraz herbicydów według zaleceń IOR. W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi antraknozy (wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura, brak wiatru) zaleca się stosować zabiegi profilaktyczne właściwymi fungicydami według zaleceń IOR, zwłaszcza jeśli wystąpiły pierwsze objawy porażenia.
Zbiór Kombajnem, po zbrunatnieniu strąków i zżółknięciu łodyg, przy wilgotności 14–15%. Zbyt niska wilgotność podczas omłotu powoduje pękanie nasion i mikrouszkodzenia w ich wnętrzu, powoduje również osypywanie się strąków przed kombajnem. Zbyt wysoka wilgotność powoduje wzrost liczby strąków nie wymłóconych i zmiażdżonych. Wilgotność w ciągu dnia jest zmienna, dlatego podczas omłotu dużych plantacji należy śledzić jej zmiany i dostosowywać na bieżąco ustawienia młocarni w kombajnie – młocarnia bardziej skręcona przy większej wilgotności. Motowidło na niskich obrotach i niewysunięte do przodu, kosa dobrze naostrzona. Plantację wtórnie zachwaszczoną lub nierównomiernie dojrzewającą desykujemy, gdy przynajmniej połowa strąków zbrunatnieje i po około 7 dniach przystępujemy do zbioru. Desykacja osłabia energię kiełkowania nasion, dlatego nie należy jej wykonywać bez wyraźnej konieczności. Po zbiorze, w razie potrzeby, dosuszyć nasiona zimnym lub lekko podgrzanym powietrzem. Podwyższona wilgotność umożliwia wtórny rozwój grzybów i spadek energii kiełkowania. Obniżona siła kiełkowania może być również efektem mikrouszkodzeń powstałych podczas omłotu i magazynowania, dlatego z materiałem siewnym należy się obchodzić bardzo ostrożnie. W magazynowaniu i przerobie należy unikać przesypywania nasion z dużej wysokości, na twarde podłoże.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).