Łubin żółty Baryt

Cechy szczególne łubinu żółtego Baryt

 • Bardzo dobre parametry jakościowe – wysoka zawartość białka, niski poziom alkaloidów, wysoka zawartość tłuszczu surowego.
 • Najniższa zawartość włókna surowego.
 • Niska MTN.

Pozostałe informacje

 • Rośliny o średniej wysokości, o średnim terminie kwitnienia i dojrzewania.
 • Kwiaty koloru żółtego, nasiona z charakterystycznym „uśmiechem”.
 • plonowania (do 110 % wzorca COBORU)
 • Dobra odporności na choroby fuzaryjne i antraknozę.
 • Tolerancja na opóźniony siew – elastyczny termin zasiewów.
 • Charakteryzuje się małym spadkiem plonów w warunkach suszy.
 • Najniższy MTN spośród wszystkich odmian – niskie koszty wysiewu.
 • Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.
 • Wyniki badań udowodniły przydatność w skarmianiu warchlaków, tuczników oraz drobiu, w badanych koncentratach zastępowano poekstrakcyjną śrutę sojową łubinem, a także stosowano go w mieszankach z łubinem wąskolistnym i grochem.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
słodki
barwa kwiatów
żółte
wysokość roślin
62 cm
odporność na wyleganie po kwitnieniu
7,8 wysoka
zawartość białka
43% s.m.
zawartość alkaloidów
0,013% s.m.
zawartość tłuszczu surowego
6,2% s.m.
zawartość włókna surowego
14,7% s.m.
równomierność dojrzewania
8
wymagania glebowe
słabe
MTN
126 g
obsada nasion (szt./m²)
90-100 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

fuzaryjne więdnięcie łubinu
8 b. wysoka
antraknoza - faza zawiązywania strąków
8,3 wysoka
antraknoza - faza dojrzewania strąków
7,8 b.wysoka