Łubin wąskolistny Zorba

Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Zorba

 • Bardzo wysoka równomierność dojrzewania – odsetek roślin zielonych przed zbiorem jest najniższy z możliwych (0,3%) na tle innych odmian tego gatunku, dostępnych na rynku krajowym.
 • Najniższa zawartość włókna surowego – lepsza strawność.

Pozostałe informacje

 • Odmiana o typie wzrostu tradycyjnym, rozgałęziająca się.
 • Kwiaty niebieskie, nasiona koloru szarego.
 • Bardzo wysoki i stabilny plon nasion – średnia z lat 2020-2022 – 102% wzorca.
 • Najbardziej równomiernie dojrzewająca odmiana na polskim rynku – ułatwiony zbiór, małe straty żniwne.
 • Bardzo dobrą wartość żywieniowa oraz wysoka strawność paszy dzięki niskiej zawartości włókna surowego w nasionach oraz bardzo wysokiej zawartości białka, jednej z najwyższych wśród odmian dostępnych na rynku.
 • Wysoki poziom białka w nasionach pozwala uzyskać plon białka ogólnego na poziomie 7,5 dt/ha.
 • Wysoka odporność na antraknozę w fazie zawiązywania strąków i najwyższa w fazie dojrzewania strąków.
 • Rośliny średniej wysokości i bardzo wysokiej odporności na wyleganie, z podwyższoną odpornością na pękanie strąków, co przekłada się na szybki i łatwy zbiór oraz brak strat plonu.
 • Nasiona są dość małe (MTN około 130g), dzięki czemu siew tej odmiany jest relatywnie tani.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
słodki
barwa kwiatów
niebieskie
wysokość roślin
57 cm
odporność na wyleganie po kwitnieniu
8 b. wysoka
zawartość białka
30,5% s.m.
zawartość alkaloidów
0,020% s.m.
zawartość tłuszczu surowego
7% s.m.
zawartość włókna surowego
14,8% s.m.
równomierność dojrzewania
8,3
wymagania glebowe
średnie do słabych
MTN
ok. 131 g
obsada nasion (szt./m²)
90-100 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

furazyjne więdniecie
6,6 dobra
antraknoza - faza zawiązywania strąków
8,4 wysoka
antraknoza - faza dojrzewania strąków
8 b. wysoka

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Łubin wąskolistny najlepiej uprawiać na glebach lekkich i średnich w dobrej kulturze, lekko kwaśnych; klasa bonitacyjna IV lub V. Nieodpowiednie są gleby ciężkie, zlewne, zasadowe lub silnie kwaśne (pH poniżej 4,5) oraz gleby próchniczne, rędziny, zlewne gliny oraz mursze o wysokim lustrze wody.
Miejsce w płodozmianie Właściwym przedplonem są rośliny zbożowe. Łubin wąskolistny należy uprawiać w 3 roku po oborniku, nie częściej niż co 4 lata.
Nawożenie Nawożenie w zależności od zasobności gleby: P2O5 – 50–70 kg/ha, K2O – 80–100 kg/ha. Nie ma konieczności nawożenia azotem.
Siew Powinien być możliwie wczesny, zazwyczaj optymalny termin jest pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia. Uprawy na zielonkę w opóźnionym terminie – w połowie kwietnia. Łubin wąskolistny wytrzymuje przymrozki do około –5°C. Zalecana głębokość siewu 3–4 cm. Łubin wąskolistny kiełkuje epigeicznie – wyciąga liścienie na powierzchnię gleby – dlatego jest wrażliwy na zaskorupienie gleby i wymaga płytszego przykrycia. Rozstawa rzędów 12,5–15 cm. Obsada roślin 90–100 szt./m2 dla form tradycyjnych, 110–120 dla form samokończących wegetację (nierozgałęzione). W przypadku uprawy na zieloną masę również warto zwiększyć normę wysiewu o 15–20%. Ilość wysiewu w zależności od MTN około 140–170 kg/ha dla form tradycyjnych, dla samokończących 160–200 kg/ha. Szczepienie nasion bakteriami nitryfikującymi (Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – tzw. nitragina lub nitraza) bezpośrednio przed siewem – szczególnie na glebach, gdzie dawno nie uprawiano łubinu (10 lat lub dłużej).
Należy pamiętać, że obsada i ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, przedplonu, wysokości oczekiwanego plonu, a także parametrów nasiona (MTN, kiełkowanie). Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.
Ochrona roślin W przypadku częstej uprawy na tym samym stanowisku zaleca się zaprawianie właściwą zaprawą nasienną. Stosowanie insektycydów oraz herbicydów według zaleceń IOR. W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi antraknozy (wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura, brak wiatru) zaleca się stosować zabiegi profilaktyczne właściwymi fungicydami według zaleceń IOR, zwłaszcza jeśli wystąpiły pierwsze objawy porażenia.
Zbiór Kombajnem, po zbrunatnieniu strąków i zżółknięciu łodyg, przy wilgotności 14–15%. Zbyt niska wilgotność podczas omłotu powoduje pękanie nasion i mikrouszkodzenia w ich wnętrzu, powoduje również osypywanie się strąków przed kombajnem. Zbyt wysoka wilgotność powoduje wzrost liczby strąków nie wymłóconych i zmiażdżonych. Wilgotność w ciągu dnia jest zmienna, dlatego podczas omłotu dużych plantacji należy śledzić jej zmiany i dostosowywać na bieżąco ustawienia młocarni w kombajnie – młocarnia bardziej skręcona przy większej wilgotności. Motowidło na niskich obrotach i niewysunięte do przodu, kosa dobrze naostrzona. Plantację wtórnie zachwaszczoną lub nierównomiernie dojrzewającą desykujemy, gdy przynajmniej połowa strąków zbrunatnieje i po około 7 dniach przystępujemy do zbioru. Desykacja osłabia energię kiełkowania nasion, dlatego nie należy jej wykonywać bez wyraźnej konieczności. Po zbiorze, w razie potrzeby, dosuszyć nasiona zimnym lub lekko podgrzanym powietrzem. Podwyższona wilgotność umożliwia wtórny rozwój grzybów i spadek energii kiełkowania. Obniżona siła kiełkowania może być również efektem mikrouszkodzeń powstałych podczas omłotu i magazynowania, dlatego z materiałem siewnym należy się obchodzić bardzo ostrożnie. W magazynowaniu i przerobie należy unikać przesypywania nasion z dużej wysokości, na twarde podłoże.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).