Łubin wąskolistny Pogo

Pogo to wczesny łubin wąskolistny o tradycyjnym typie wzrostu. Wyróżnia się bardzo wysokim i powtarzalnym potencjałem plonowania, do 25-30 dt/ha. Poziom zawartości białka w nasionach jest bardzo wysoki, co przy jednoczesnej bardzo niskiej zawartość alkaloidów sprawia, że Pogo jest doskonałą odmianą pastewną o idealnych wartościach żywieniowych. Rośliny są niskie i bardzo odporne na wyleganie. Kwitnie na niebiesko i ma szare nasiona, o bardzo niskiej MTN. Jest to odmiana termoneutralna, czyli mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Strąki nie pękają, co ułatwia zbiór i niweluje straty plonu. Odmiana jest bardzo odporna na więdnięcie fuzaryjne, antraknozę i choroby wirusowe. Jest zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Pogo

 • Doskonała odmiana pastewna o idealnych wartościach żywieniowych i bardzo dobrych parametrach jakościowych (wysoki poziom białka, bardzo słodki).
 • Odmiana wczesna.
 • Niska MTN, co obniża koszty wysiewu.

Pozostałe informacje

 • Najnowsza odmiana łubinu wąskolistnego, zarejestrowana w 2023 r.
 • Kwitnie na niebiesko, ma szare, nakrapiane nasiona.
 • Bardzo wysoki i powtarzalny potencjał plonowania, do 25-30 dt/ha.
 • Odmiana wczesna, o tradycyjnym typie wzrostu.
 • Bardzo wysoka wartość żywieniowa, dzięki wysokiej zawartości białka w nasionach.
 • Najniższa zawartość alkaloidów – najsłodsza odmiana.
 • Najwyższa zawartość tłuszczu wśród wszystkich odmian.
 • Najwyższa odporność na wylegania – bardzo niski pokrój rośliny.
 • Odmiana termoneutralna – mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu.
 • Niepękające strąki ułatwiają zbiór i niwelują straty plonu.
 • Bardzo duża odporność – odporna na więdnięcie fuzaryjne, antraknozę i choroby wirusowe.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
słodki
barwa kwiatów
niebieskie
wysokość roślin
49 cm
odporność na wyleganie po kwitnieniu
8,5 b. wysoka
zawartość białka
31% s.m.
zawartość alkaloidów
0,007% s.m.
zawartość tłuszczu surowego
7,3% s.m.
zawartość włókna surowego
15,9% s.m.
równomierność dojrzewania
8,1
wymagania glebowe
niskie
MTN
119 g
obsada nasion (szt./m²)
90-100 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

furazyjne więdniecie
6,6 dobra
antraknoza - faza zawiązywania strąków
8,4 wysoka
antraknoza - faza dojrzewania strąków
8 b. wysoka

Odmiana uzyskana w ramach projektu pt. „Nowe kierunki i technologie w hodowli zbóż i roślin strączkowych grubonasiennych dla zrównoważonego rolnictwa”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0449/18-01.

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Łubin wąskolistny najlepiej uprawiać na glebach lekkich i średnich w dobrej kulturze, lekko kwaśnych; klasa bonitacyjna IV lub V. Nieodpowiednie są gleby ciężkie, zlewne, zasadowe lub silnie kwaśne (pH poniżej 4,5) oraz gleby próchniczne, rędziny, zlewne gliny oraz mursze o wysokim lustrze wody.
Miejsce w płodozmianie Właściwym przedplonem są rośliny zbożowe. Łubin wąskolistny należy uprawiać w 3 roku po oborniku, nie częściej niż co 4 lata.
Nawożenie Nawożenie w zależności od zasobności gleby: P2O5 – 50–70 kg/ha, K2O – 80–100 kg/ha. Nie ma konieczności nawożenia azotem.
Siew Powinien być możliwie wczesny, zazwyczaj optymalny termin jest pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia. Uprawy na zielonkę w opóźnionym terminie – w połowie kwietnia. Łubin wąskolistny wytrzymuje przymrozki do około –5°C. Zalecana głębokość siewu 3–4 cm. Łubin wąskolistny kiełkuje epigeicznie – wyciąga liścienie na powierzchnię gleby – dlatego jest wrażliwy na zaskorupienie gleby i wymaga płytszego przykrycia. Rozstawa rzędów 12,5–15 cm. Obsada roślin 90–100 szt./m2 dla form tradycyjnych, 110–120 dla form samokończących wegetację (nierozgałęzione). W przypadku uprawy na zieloną masę również warto zwiększyć normę wysiewu o 15–20%. Ilość wysiewu w zależności od MTN około 140–170 kg/ha dla form tradycyjnych, dla samokończących 160–200 kg/ha. Szczepienie nasion bakteriami nitryfikującymi (Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – tzw. nitragina lub nitraza) bezpośrednio przed siewem – szczególnie na glebach, gdzie dawno nie uprawiano łubinu (10 lat lub dłużej).
Należy pamiętać, że obsada i ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, przedplonu, wysokości oczekiwanego plonu, a także parametrów nasiona (MTN, kiełkowanie). Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.
Ochrona roślin W przypadku częstej uprawy na tym samym stanowisku zaleca się zaprawianie właściwą zaprawą nasienną. Stosowanie insektycydów oraz herbicydów według zaleceń IOR. W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi antraknozy (wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura, brak wiatru) zaleca się stosować zabiegi profilaktyczne właściwymi fungicydami według zaleceń IOR, zwłaszcza jeśli wystąpiły pierwsze objawy porażenia.
Zbiór Kombajnem, po zbrunatnieniu strąków i zżółknięciu łodyg, przy wilgotności 14–15%. Zbyt niska wilgotność podczas omłotu powoduje pękanie nasion i mikrouszkodzenia w ich wnętrzu, powoduje również osypywanie się strąków przed kombajnem. Zbyt wysoka wilgotność powoduje wzrost liczby strąków nie wymłóconych i zmiażdżonych. Wilgotność w ciągu dnia jest zmienna, dlatego podczas omłotu dużych plantacji należy śledzić jej zmiany i dostosowywać na bieżąco ustawienia młocarni w kombajnie – młocarnia bardziej skręcona przy większej wilgotności. Motowidło na niskich obrotach i niewysunięte do przodu, kosa dobrze naostrzona. Plantację wtórnie zachwaszczoną lub nierównomiernie dojrzewającą desykujemy, gdy przynajmniej połowa strąków zbrunatnieje i po około 7 dniach przystępujemy do zbioru. Desykacja osłabia energię kiełkowania nasion, dlatego nie należy jej wykonywać bez wyraźnej konieczności. Po zbiorze, w razie potrzeby, dosuszyć nasiona zimnym lub lekko podgrzanym powietrzem. Podwyższona wilgotność umożliwia wtórny rozwój grzybów i spadek energii kiełkowania. Obniżona siła kiełkowania może być również efektem mikrouszkodzeń powstałych podczas omłotu i magazynowania, dlatego z materiałem siewnym należy się obchodzić bardzo ostrożnie. W magazynowaniu i przerobie należy unikać przesypywania nasion z dużej wysokości, na twarde podłoże.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).