Łubin wąskolistny Bolero

Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Bolero

  • Bardzo wysoki (najwyższy!) potencjał plonowania, nawet do 39,4 dt/ha.
  • Stabilne i wysokie plonowanie na przestrzeni lat.
  • Nasiona grube z bardzo dobrym wyrównaniem, o najwyższej MTN, wśród wszystkich słodkich odmian łubinu wąskolistnego.

Pozostałe informacje

• Jedna z najsłodszych odmian o niskiej zawartości alkaloidów.
• Odmiana tradycyjna, rozgałęziająca się.
• Typ ogólnoużytkowy, rośliny średniej wysokości, o średnim terminie kwitnienia i dojrzewania.
• Kwiaty koloru niebieskiego, nasiona szare.
• Wysoka wartość żywieniowa dzięki dobrym parametrom jakościowym nasion.
• Wysoka odporność na wyleganie po zakończeniu kwitnienia.
• Bardzo niski udział roślin zielonych przed zbiorem – łatwiejszy zbiór!
• Bardzo wysoka równomierność dojrzewania i podwyższona odporność na pękanie strąków.
• Wysoka odporność na antraknozę w fazie zawiązywania i dojrzewania strąków.
• Odmiana zalecana na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
słodki
barwa kwiatów
niebieskie
wysokość roślin
55 cm
odporność na wyleganie po kwitnieniu
7,6 wysoka
zawartość białka
29,2% s.m.
zawartość alkaloidów
0,018% s.m.
zawartość tłuszczu surowego
6,8% s.m.
zawartość włókna surowego
15,5% s.m.
równomierność dojrzewania
8,2
wymagania glebowe
niskie
MTN
148 g
obsada nasion (szt./m²)
90-100 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

furazyjne więdniecie
7,1 b. wysoka
antraknoza - faza zawiązywania strąków
8,2 wysoka
antraknoza - faza dojrzewania strąków
7,8 wysoka

Dystrybutorzy - Bolero

CHEMIROL

ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
Tel. (52) 318 88 40

Chemirol (Oddział ZACHODNIOPOMORSKIE)

ul. Królowej Jadwigi 13
78-200 Białogard
tel. (094) 311 03 90
e-mail: bialogard@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział ŻUŁAWY)

ul. Westerplatte 26
82-230 Nowy Staw
Tel.: (055) 647 77 70
e-mail: nowystaw@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział POMORZE)

ul. Graniczna 35
86-300 Grudziądz
Tel. (056) 462 89 52
e-mail: grudziadz@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział WIELKOPOLSKA)

ul. Gnieźnieńska 47
62-100 Wągrowiec
Tel. (0-67) 262 31 50
e-mail: wagrowiec@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział REGION MOGILEŃSKI)

ul. Przemysłowa 3
88-300 Mogilno
Tel. (052) 318 88 10
e-mail: oddzial.mogilno@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział KUJAWY)

88-220 Osięciny
tel. (054) 265 13 78
e-mail: osieciny@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział MAZOWSZE KUTNO)

ul. Spółdzielcza 3
99-300 Kutno
Tel. (024) 253 38 11
e-mail: kutno@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział MAZOWSZE BIELSK)

ul. Spółdzielcza 30
09-230 Bielsk
Tel. (024) 261 50 54
e-mail: bielsk@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział ZZO WARKA)

ul. Kolejowa 2
05-660 Warka
Tel. 48 667 38 67
e-mail: biuro@zzowarka.pl

Chemirol (Oddział PODLASIE)

ul. Magazynowa 12
18-300 Zambrów
Tel. 785 901 763
e-mail: zambrow@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział MAZURY)

ul. Wiosenna 8
11-410 Barciany
Tel. 661 990 661
Tel. 661 990 527l

Chemirol (Oddział LUBELSZCZYZNA)

Siennica Różana 14
22-304 Siennica Różana
Tel. (082) 575 92 35
e-mail: siennica.rozana@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział PODKARPACIE)

Ul. Zbożowa 7
37-500 Jarosław
tel. 885 346 057

Chemirol (Oddział MAŁOPOLSKA)

ul. Na Buczków 5
32-700 Bochnia
Tel. 14 614 57 14
bochnia@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział DOLNY ŚLĄSK)

Mikoszów 38A
57–100 Strzelin
Tel. +48 713 210 265
dolnyslask@chemirol.com.pl

Chemirol (Oddział DOLNY ŚLĄSK)

Mikoszów 38A
57–100 Strzelin
Tel. +48 713 210 265
dolnyslask@chemirol.com.pl

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Łubin wąskolistny najlepiej uprawiać na glebach lekkich i średnich w dobrej kulturze, lekko kwaśnych; klasa bonitacyjna IV lub V. Nieodpowiednie są gleby ciężkie, zlewne, zasadowe lub silnie kwaśne (pH poniżej 4,5) oraz gleby próchniczne, rędziny, zlewne gliny oraz mursze o wysokim lustrze wody.
Miejsce w płodozmianie Właściwym przedplonem są rośliny zbożowe. Łubin wąskolistny należy uprawiać w 3 roku po oborniku, nie częściej niż co 4 lata.
Nawożenie Nawożenie w zależności od zasobności gleby: P2O5 – 50–70 kg/ha, K2O – 80–100 kg/ha. Nie ma konieczności nawożenia azotem.
Siew Powinien być możliwie wczesny, zazwyczaj optymalny termin jest pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia. Uprawy na zielonkę w opóźnionym terminie – w połowie kwietnia. Łubin wąskolistny wytrzymuje przymrozki do około –5°C. Zalecana głębokość siewu 3–4 cm. Łubin wąskolistny kiełkuje epigeicznie – wyciąga liścienie na powierzchnię gleby – dlatego jest wrażliwy na zaskorupienie gleby i wymaga płytszego przykrycia. Rozstawa rzędów 12,5–15 cm. Obsada roślin 90–100 szt./m2 dla form tradycyjnych, 110–120 dla form samokończących wegetację (nierozgałęzione). W przypadku uprawy na zieloną masę również warto zwiększyć normę wysiewu o 15–20%. Ilość wysiewu w zależności od MTN około 140–170 kg/ha dla form tradycyjnych, dla samokończących 160–200 kg/ha. Szczepienie nasion bakteriami nitryfikującymi (Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – tzw. nitragina lub nitraza) bezpośrednio przed siewem – szczególnie na glebach, gdzie dawno nie uprawiano łubinu (10 lat lub dłużej).
Należy pamiętać, że obsada i ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, przedplonu, wysokości oczekiwanego plonu, a także parametrów nasiona (MTN, kiełkowanie). Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.
Ochrona roślin W przypadku częstej uprawy na tym samym stanowisku zaleca się zaprawianie właściwą zaprawą nasienną. Stosowanie insektycydów oraz herbicydów według zaleceń IOR. W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi antraknozy (wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura, brak wiatru) zaleca się stosować zabiegi profilaktyczne właściwymi fungicydami według zaleceń IOR, zwłaszcza jeśli wystąpiły pierwsze objawy porażenia.
Zbiór Kombajnem, po zbrunatnieniu strąków i zżółknięciu łodyg, przy wilgotności 14–15%. Zbyt niska wilgotność podczas omłotu powoduje pękanie nasion i mikrouszkodzenia w ich wnętrzu, powoduje również osypywanie się strąków przed kombajnem. Zbyt wysoka wilgotność powoduje wzrost liczby strąków nie wymłóconych i zmiażdżonych. Wilgotność w ciągu dnia jest zmienna, dlatego podczas omłotu dużych plantacji należy śledzić jej zmiany i dostosowywać na bieżąco ustawienia młocarni w kombajnie – młocarnia bardziej skręcona przy większej wilgotności. Motowidło na niskich obrotach i niewysunięte do przodu, kosa dobrze naostrzona. Plantację wtórnie zachwaszczoną lub nierównomiernie dojrzewającą desykujemy, gdy przynajmniej połowa strąków zbrunatnieje i po około 7 dniach przystępujemy do zbioru. Desykacja osłabia energię kiełkowania nasion, dlatego nie należy jej wykonywać bez wyraźnej konieczności. Po zbiorze, w razie potrzeby, dosuszyć nasiona zimnym lub lekko podgrzanym powietrzem. Podwyższona wilgotność umożliwia wtórny rozwój grzybów i spadek energii kiełkowania. Obniżona siła kiełkowania może być również efektem mikrouszkodzeń powstałych podczas omłotu i magazynowania, dlatego z materiałem siewnym należy się obchodzić bardzo ostrożnie. W magazynowaniu i przerobie należy unikać przesypywania nasion z dużej wysokości, na twarde podłoże.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).