Groch siewny pastewny Roch

Informacje

  • Wysokie rośliny, o średnim jak na gatunek terminie kwitnienia i dojrzewania oraz średnioniskiej MTN. Czerwonopurpurowe kwiaty i marmurkowobrązowe nasiona.
  • Produkcja na zieloną paszę.
  • Dobra na poplon.
  • Stosowana w skarmianiu zwierząt, jako składnik mieszanek zielonkowych.
  • Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo- rolnicze:

wysokość roślin
113 cm
odporność na wyleganie
6,2 wysoka
zawartość białka
23,6% s.m.
MTN
ok. 185 g

Odporność na choroby wg COBORU:

fuzaryjne więdnięcie grochu
7,4 wysoka
askochytoza
7,8 b. wysoka
mączniak prawdziwy
7,8 b. wysoka
mączniak rzekomy
7 wysoka