Groch siewny pastewny Turnia

Informacje

  • Rośliny średnioniskiej wysokości, o średniowczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania oraz ze średnią MTN. Czerwonopurpurowe kwiaty i beżowofioletowe nakrapiane nasiona.
  • Bardzo wysoko plonuje (osiągnęła plon na poziomie 108% wzorca w 2018 roku i średnio 104% wzorca w latach 2016- 2019). Tak wysoki poziom plonowania czyni Turnię najwyżej i najstabilniej plonującym grochem pastewnym na rynku. Charakteryzuje się znakomitą zdrowotnością.
  • Dzięki dobrze rozwiniętymi wąsom czepnym groch pastewny Turnia charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie.
  • Posiada zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych i glebowych w Europie.

Cechy użytkowo- rolnicze:

wysokość roślin
83 cm
odporność na wyleganie
6,5 wysoka
zawartość białka
23% s.m.
MTN
ok. 200 g

Odporność na choroby wg COBORU:

fuzaryjne więdnięcie grochu
7,4 wysoka
askochytoza
7,9 b. wysoka
mączniak prawdziwy
7,7 b. wysoka
mączniak rzekomy
7,4 b. wysoka