Groch siewny pastewny Turnia

Cechy szczególne grochu siewnego Turnia

 • Wysoka tolerancja i adaptacja do różnych warunków klimatyczno-glebowych.
 • Odmiana bardzo wczesna.

Pozostałe informacje

 • Odmiana pastewna o silnie rozwiniętych wąsach czepnych.
 • Rośliny średnio niskie, najniższe wśród odmian pastewnych, o średnio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania.
 • Kwiaty czerwonopurpurowe, nasiona beżowe.
 • Wysoki poziom plonowania, średnio 104% wzorca w latach 2016-2019, co czyni ją najstabilniej plonującą odmiana pastewną na rynku.
 • Bardzo dobra zdrowotność.
 • Wysoka odporność na wyleganie dzięki dobrze rozwiniętymi wąsom czepnym.
 • Wcześnie i równomiernie dojrzewa.
 • Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Bardzo popularna za granicą.
 • Posiada zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych i glebowych w Europie.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
pastewny
wysokość roślin
84 cm
zawartość białka
23,4% s.m.
zawartość włókna
6,3% s.m.
odporność na wyleganie po kwitnieniu
6,7 średnia
wymagania glebowe
niskie
MTN
204 g
obsada nasion (szt./m²)
110-120 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

fuzaryjne więdnięcie grochu
7,1 średnia
askochytoza
7,8 wysoka
mączniak prawdziwy
7,8 średnia
mączniak rzekomy
7,2 wysoka

Dystrybutorzy - Turnia

Agronas

ul. Żeromskiego 83
62-600 Koło
Tel.: 63 272 04 03

CENTNAS

ul. Klemczaka 11
63-700 Krotoszyn
Tel. 62 725 32 08

CN Oborniki

ul. Staszica 37
64-600 Oborniki
Tel. (61) 296 12 73

CN Sieradz

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 30
98-200 Sieradz
Tel. 43 827 13 31

FN Granum

Wodzierady 81
98-105 Wodzierady
Tel. 43 677 31 26 

PN POLNAS Jerzy Maciejewski

ul. Poznańska 24
89-240 KCYNIA
Tel. 608 769 632

ROLFOS Konrad Wyszomierski 

ul. Mazowiecka 40
07-407 Czerwin
Tel.: 29 761 45 46

STAN-ROL Bogusław Stankiewicz 

Jaświły 73
19-124 Jaświły
Tel.: 603 587 653

STAN-ROL Bogusław Stankiewicz (Punkt sprzedaży Biała Piska)

ul. Sienkiewicza 29
12-230 Biała Piska
Tel.: +48 87 423 00 43

STAN-ROL Bogusław Stankiewicz (Punkt sprzedaży Biała Mońki)

ul. Ełcka 49
19-100 Mońki
Tel.: +48 85 716 25 66

PROAGRO Tomasz Kownacki

Pułtusk ul. Warszawska 40,
06-100 Pułtusk
Tel. 505 254 855

FHU Tech-Agro

Staroźreby ul. Kościelna 20
09-440 Staroźreby
Tel. 724 375 695
Tel. 501 199 672

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Dla odmian ogólnoużytkowych grochu jadalnego właściwe są gleby od III do IV klasy, przy czym należy unikać gleb ciężkich, gliniastych oraz kwaśnych. W przypadku grochu pastewnego wymagane są gleby lżejsze od III do V klasy. Grochy powinny być uprawiane na glebach zachowanych w dobrej kulturze o odczynie zbliżonym do obojętnego.
Miejsce w płodozmianie Zalecane jest stanowisko po roślinach zbożowych w 3 roku po oborniku.
Nawożenie Nawożenie w zależności od zasobności gleby: P2O5 – 50–70 kg/ha, K2O – 80–100 kg/ha na wiosnę pod uprawki przedsiewne. Ilości nawozu należy dostosować do warunków na danym stanowisku.
Siew Właściwy termin siewu przypada na okres od połowy do końca marca – taki termin zapewnia dobre warunki dla wschodów i działania herbicydów doglebowych, dobrze rozwinięte rośliny lepiej zniosą suszę majową. Opóźnienie siewu skraca okres wegetacji i obniża plon nasion. Przy wczesnych siewach należy zwrócić uwagę na najczęściej zbyt dużą wilgotność gleby. Wtedy konieczna jest uprawa osuszająca glebę. Wysiew grochu w zbyt wilgotną glebę, zwłaszcza ciężką może spowodować zaskorupienie wierzchniej warstwy i utrudnienie wschodów. Niszczy się też struktura gleby zwłaszcza przy zastosowaniu aktywnych agregatów uprawowych. Optymalna głębokość siewu dla grochu to 6 cm na glebach cięższych i 8–10 cm na lżejszych. Wynika to z podziemnego (hipogeicznego) sposobu kiełkowania – liścienie pozostają w glebie, a część nadliścieniowa (epikotyl) wydłuża się wychodząc nad powierzchnię gleby. Płycej zasiane nasiona mogą być wypłukane przez deszcz i znaleźć się na powierzchni gleby, co negatywnie odbije się na dalszym rozwoju roślin. W nowoczesnej uprawie z zastosowaniem pestycydów rozstawa rzędów 12,5 cm dla grochu jest wystarczająca. Można stosować 15–20 cm. Większe rozstawy stosuje się przy mechanicznej uprawie międzyrzędzi.
Trzeba pamiętać, że w obrębie grochu siewnego występują różne formy jak: groch ogólnoużytkowy, grochopeluszki i peluszki. Formy te różnią się grubością nalotu woskowego na liściach i łodygach, długością systemu korzeniowego, zabarwieniem kwiatów i nasion oraz mogą różnie reagować na herbicydy nalistne i doglebowe oraz adjuwanty. Odmiany wąsolistne są mniej ustrączone i należy ich wysiewać więcej niż odmian tradycyjnych. Obsada roślin powinna kształtować się na poziomie
110–120 roślin na m2 dla form wąsolistnych, 100 roślin na m2 dla form o liściach normalnych. Należy pamiętać, że obsada i ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, przedplonu, wysokości oczekiwanego plonu, a także parametrów nasion (MTN, kiełkowanie). Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.
Ochrona roślin W przypadku częstej uprawy na tym samym stanowisku zaleca się zaprawianie właściwą zaprawą nasienną. Stosowanie insektycydów oraz herbicydów według zaleceń IOR. W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi askochytozy (wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura, brak wiatru) zaleca się stosować zabiegi profilaktyczne właściwymi fungicydami
według zaleceń IOR, zwłaszcza jeśli wystąpiły pierwsze objawy porażenia.
Przed siewem można zastosować zaprawę nasienną. Na polach, gdzie nie uprawiano grochu, zalecane jest zastosowanie właściwej szczepionki bakteryjnej. Szczepienie powinno się odbyć w zacienionym miejscu, po wyschnięciu zaprawy. Woda chlorowana zastosowana podczas zaprawiania, słońce oraz wysoka zawartość miedzi i manganu w glebie szkodzą bakteriom brodawkowym. Przy chłodnej wiośnie i przedłużających się wschodach konieczne jest zwalczanie oprzędzików, a podczas kwitnienia groźnymi szkodnikami, które mogą zmniejszyć plon, są pachówka strączkóweczka, strąkowiec grochowy, wciorniastki oraz mszyce. Po przekroczeniu progu szkodliwości dla danego gatunku należy rozpocząć zwalczanie odpowiednimi substancjami aktywnymi.
Zbiór Termin zbioru określa się na podstawie dojrzałości nasion (90%) i suchości słomy. W przypadku nierównomierności dojrzewania nasion lub zachwaszczenia plantacji należy zastosować zabieg desykacji (ok. 65% nasion dojrzałych). Zbyt wczesne zastosowanie preparatu, a zwłaszcza jego górnej dawki może powodować pomarszczenie nasion zwłaszcza u form ogólnoużytkowych.
Jest to spowodowane nagłą utratą wody z niedojrzałych nasion. Zbiór nasion przy niskiej ich wilgotności około 11–14% powoduje wzrost liczby uszkodzonych nasion – przepołowienia oraz mikropęknięcia. Najlepiej zbierać groch o wilgotności nasion 15–16% i dosuszać go zimnym powietrzem. Uszkodzenia nasion mogą być potęgowane przez niewłaściwe ustawienie młocarni kombajnu lub przenośniki i maszyny stosowane do przerobu nasion.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).