Groch siewny jadalny Cysterski

Informacje

  • Rośliny średnioniskiej wysokości, o wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania oraz o średnioniskiej MTN. Kwiaty koloru białego, nasiona koloru żółtego.
  • Charakteryzuje się wyśmienitą zdrowotnością wśród grochów siewnych.
  • Niska MTN w połączeniu z kwalifikowanymi nasionami o wysokiej sile kiełkowania oznacza niższą ilość wysiewu.
  • Niskie rośliny charakteryzujące się bardzo dobrą sztywnością i odpornością na wyleganie. Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju. Popularna za granicą.

Cechy użytkowo- rolnicze:

wysokość roślin
78 cm
odporność na wyleganie
7,3 b. wysoka
zawartość białka
21,4 % s.m.
MTN
ok. 230 g

Odporność na choroby wg COBORU:

fuzaryjne więdnięcie grochu
7,7 b. wysoka
askochytoza
7,4 wysoka
mączniak prawdziwy
7,8 b. wysoka
mączniak rzekomy
7,6 b. wysoka