Groch siewny jadalny Olimp

Informacje

  • Rośliny o średniej wysokości, o przeciętnym dla gatunku terminie kwitnienia i dojrzewania oraz ze średniowysoką MTN. Kwiaty koloru białego, nasiona koloru żółtego.
  • Bardzo wysoki potencjał plonowania, nawet do 6t/ha, co oznacza potencjał plonu białka rzędu 13dt/ha.
  • Wysoka wartość żywieniowa dzięki najwyższej zawartości białka w nasionach.
  • Najodporniejszy na wyleganie przed zbiorem spośród odmian badanych w roku 2017.

Cechy użytkowo- rolnicze:

wysokość roślin
87 cm
odporność na wyleganie
7,6 b. wysoka
zawartość białka
24,5% s.m.
MTN
ok. 245 g

Odporność na choroby wg COBORU:

fuzaryjne więdnięcie grochu
7,8 b. wysoka
askochytoza
7,9 b. wysoka
mączniak prawdziwy
7,6 wysoka
mączniak rzekomy
7,5 b. wysoka