Żyto ozime Piastowskie

Informacje

  • Rośliny wysokie, o wysokiej odporności na wyleganie i średnim terminie dojrzewania.
  • Najnowsza odmiana żyta wyhodowana w Poznańskiej Hodowli Roślin, charakteryzująca się bardzo wysokim potencjałem plonowania do 107% wzorca populacyjnego (badania rejestrowe w 2017 r.) oraz do 104% plonu wzorca COBORU w 2018 roku.
  • Odmiana o wysokiej odporności na choroby.
  • Stabilnie plonująca na słabszych stanowiskach.
  • Ziarno wyróżnia się bardzo wysokim wyrównaniem, o średniej MTZ. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo - rolnicze:

termin kłoszenia od 1.01
129 dni, średni
zawartość białka
7 wysoka
wysokość roślin
157 cm
odporność na wyleganie
5,9 wysoka

Odporność na choroby wg. coboru

mączniak prawdziwy
8,1 b. wysoka
choroby podstawy źdźbła
7,4 dobra
rdza brunatna
6,5 dobra
rdza źdźbłowa
7,3 wysoka
rynchosporioza
7,4 dobra
septorioza liści
6,8 dobra