Żyto ozime Piastowskie

Informacje

  • Rośliny wysokie, o wysokiej odporności na wyleganie i średnim terminie dojrzewania.
  • Najnowsza odmiana żyta wyhodowana w Poznańskiej Hodowli Roślin, charakteryzująca się bardzo wysokim potencjałem plonowania do 107% wzorca populacyjnego (badania rejestrowe w 2017 r.) oraz do 104% plonu wzorca COBORU w 2018 roku.
  • Odmiana o wysokiej odporności na choroby.
  • Stabilnie plonująca na słabszych stanowiskach.
  • Ziarno żyta Piastowskiego wyróżnia się bardzo wysokim wyrównaniem, o średniej MTZ. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo- rolnicze:

termin kłoszenia od 1.01
129 dni, średni
zawartość białka
7 wysoka
wysokość roślin
157 cm
odporność na wyleganie
5,9 wysoka

Odporność na choroby wg COBORU:

mączniak prawdziwy
8,1 b. wysoka
choroby podstawy źdźbła
7,4 dobra
rdza brunatna
6,5 dobra
rdza źdźbłowa
7,3 wysoka
rynchosporioza
7,4 dobra
septorioza liści
6,8 dobra