Pszenica ozima Liberia

Informacje

  • Rośliny o wybitnej odporności na choroby. Posiada geny odporności na mączniaka prawdziwego oraz rdzę brunatną.
  • Wysoki potencjał plonowania – do 104% wzorca wg COBORU 2020 r. potwierdzony w każdym regionie badań.
  • Bardzo dobra zimotrwałość – 4.
  • Rośliny o średniej wysokości z bardzo wysoką odpornością na wyleganie.
  • Odmiana o bardzo dobrych parametrach wypiekowych.

Cechy użytkowo - rolnicze:

termin kłoszenia od 1.01
151 dni, średni-późny
wysokość roślin
91 cm
odporność na wyleganie
8,0 b. wysoka
zimotrwałość
4
MTZ
44,7 g

Odporność na choroby wg. coboru

mączniak prawdziwy
8,2 b. wysoka
choroby podstawy źdźbła
7,8 b. wysoka
rdza brunatna
8,0 b. wysoka
rdza żółta
8,8 b. wysoka
DTR
7,6 b. wysoka
septorioza liści
6,3 wysoka
septorioza plew
7,4 wysoka
fuzarioza kłosów
7,6 b. wysoka