Żyto ozime Poznańskie

Cechy szczególne żyta ozimego Poznańskie

 • Wysoki profil zdrowotności – odporność na choroby w pełnym spektrum wysoka lub bardzo wysoka.
 • Doskonale sprawdza się nawet na słabszych stanowiskach.

Dodatkowe informacje

 • Bardzo stabilny i wysoki poziom plonowania.
 • Rośliny wysokie, o wysokiej odporności na wyleganie i średnim terminie dojrzewania.
 • Niskie wymagania glebowe oraz dobra tolerancja na zakwaszenie gleby.
 • Świetnie znosi okresowe niedobory wody – silnie rozwinięty system korzeniowy.
 • Odmiana populacyjna przeznaczona na ziarno i zielonkę.
 • Najniższa MTZ spośród wszystkich odmian żyta ozimego.
 • Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo-rolnicze:

termin kłoszenia
średni
termin dojrzałości pełnej
średni
zawartość białka
6
wysokość roślin
160 cm
odporność na wyleganie
5,6 wysoka
wymagania glebowe
słabe
tolerancja na zakwaszenie gleby
dobra
MTZ
30,3 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
7,8 b. wysoka
mączniak prawdziwy
7,9 b. wysoka
choroby podstawy źdźbła
7,4 wysoka
rdza brunatna
6,6 wysoka
rdza źdźbłowa
8 b. wysoka
rynchosporioza
7,3 średnia
septorioza liści
6,9 dobra

Dystrybutorzy - Poznańskie

Agro-Nasiona

ul. Grottgera 22b lok. 2
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: 665 101 636

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Żyto można siać na wszystkich rodzajach gleby. Ma małe wymagania wodne i dobrze znosi lekkie zakwaszenie. Rośliny radzą sobie dobrze na słabszych kompleksach glebowych o bonitacji IV–VI.
Miejsce w płodozmianie Najlepszym przedplonem są rośliny strączkowe. Dobrym również owies, który ma działanie fitosanitarne. Żyto ozime dobrze znosi uprawę w monokulturze.
Nawożenie mineralne Żyto nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska, zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
 • fosforem – 50–80 kg P2O5/ha
 • potasem – 70–100 kg K2O/ha
Nawożenie azotowe W zależności od przedplonu i żyzności gleby należy stosować dawkę azotu w granicach 80–100 kg/ha w dwóch terminach:
 • I dawka przed lub w momencie rozpoczęcia wegetacji – 40–50 kg N/ha – do momentu rozpoczęcia intensywnego wzrostu
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–50 kg N/ha
Żyto ozime wykazuje małą wrażliwość na niedobory mikroelementów.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu żyta w Polsce zaczynają się 15 września i powinny trwać najpóźniej do końca września. Obsada roślin dla tego gatunku wynosi 280-320 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 90-120 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).