Pszenica ozima Fantazja

Pszenica ozima Fantazja to nasza najnowsza odmiana, o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu na terenie całego kraju – plon ziarna ze zbioru 2022 na poziomie a1 to 103% wzorca, a na poziomie a2 to 102% wzorca, natomiast plon ze zbioru 2023 na poziomie a1 to 105% wzorca, a na poziomie a2 104% wzorca. Średnie plonowanie z dwóch lat na poziomie a1 to 104% wzorca, natomiast na poziomie a2 to 103% wzorca (COBORU 2023).

Rośliny charakteryzują się średnią wysokością, około 94 cm z bardzo wysoką odpornością na wyleganie. Odmianę cechuje wysoka odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza na: choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę plew. Fantazja posiada geny odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną: Pm 2, Lr 16, Lr 68. Odmiana ma zadowalającą zimotrwałość na poziomie 3,5. Charakteryzuje się wysoką zdolnością krzewienia i toleruje niższe normy wysiewu – już od 250 roślin/m2.

Nie jest odmianą wrażliwą na opryski zawierające chlorotoluron. Fantazja to odmiana o bardzo wysokiej liczbie opadania, wysokiej zawartości białka i dobrych parametrach reologicznych. Ma dorodne i wyrównane ziarna o wysokiej MTN oraz wysokiej masie hektolitra, doskonale nadaje się na cele młynarskie.

Cechy szczególne pszenicy ozimej Fantazja:

 • Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe (geny odporności na mączniaka oraz na rdzę brunatną).
 • Ziarno bardzo dorodne, najbardziej wyrównane, o wysokim MTZ i wysokiej gęstości.
 • Wysoka zdolność rozkrzewiania.

Dodatkowe informacje

 • Stabilność i powtarzalność plonowania na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju (w wynikach 2-letnich badań rejestrowych COBORU, na poziomie 102–104% wzorca).
 • Niemal wszystkie parametry jakościowe ziarna na poziomie grup jakości E i A.
 • Odmiana średnio-wczesna.
 • Rośliny średniej wysokości, ze sztywną słomą, z uwagi na wysokie plonowanie zalecane stosowanie regulatorów wzrostu.
 • Bardzo wysoki profil zdrowotności.
 • Genetyczna odporność na rdzę brunatną.
 • Bardzo wysoka zimotrwałość.
 • Wysoki plon w różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych, potwierdzony również w warunkach suszy.
 • W doświadczeniach własnych testowanie różnej obsady roślin i zmniejszenie ilości wysiewu nie wpływało znacząco na obniżenie plonów. Może to mieć duże znaczenie dla obniżenia kosztów zasiewów.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
B
termin kłoszenia
średni
termin dojrzałości pełnej
średni
wysokość roślin
96 cm
zimotrwałość
3,5
odporność na wyleganie
7,7 wysoka
wymagania glebowe
średnie
tolerancja na zakwaszanie gleby
dobra
MTZ
45,1 g
obsada ziaren (szt./m²)
250-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
bardzo dobra
mączniak prawdziwy
7,7 b. wysoka
choroby podstawy źdźbła
bardzo dobra
rdza brunatna
8,6 b. wysoka
rdza żółta
8,3 b. wysoka
DTR
7,6 b. wysoka
septorioza liści
7,2 b. wysoka
septorioza plew
8,6 b. wysoka
fuzarioza kłosów
7,5 b. wysoka

Parametry jakościowe ziarna

zwartość białka
A
liczba opadania
E
wskaźnik sedymentacji SDS
E
objętość chleba
B
rozmiękczenie
A

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowePszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych.
Miejsce w płodozmianiePszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe).
Nawożenie mineralneW zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
• fosforem – 70–100 kg P2O5/ha
• potasem – 80–140 kg K2O/ha
Nawożenie azotoweW zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
 • dawka przedsiewna – do 20 kg N/ha na słabszych stanowiskach
 • I dawka w okresie rozpoczęcia wegetacji – 60–90 kg N/ha – wyższe dawki zastosować w przypadku słabo rozkrzewionej pszenicy ozimej
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–60 kg N/ha
 • III dawka w okresie kłoszenia – 30–40 kg N/ha
 Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu.
Termin siewu i ilość wysiewuNasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej.
Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).