Pszenica ozima Essa

dobre_krzewienie_cut

Pszenicę ozimą Essa wyróżnia wysoki i stabilny plon w różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych. Co najważniejsze taki wysoki poziom został potwierdzony również w warunkach suszy. W wynikach 2-letnich badań rejestrowych COBORU, plonowanie kształtowało się na poziomie 102–104% wzorca, na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju. Rośliny mają średnią wysokość, ok. 90 cm. Słoma jest sztywna, co zapobiega wyleganiu. Essa ma bardzo wysoki profil zdrowotności – odporność na większość chorób oceniona na min. 8 w skali 9 stopniowej. Dodatkowo posiada geny warunkujące odporność na rdzę brunatną. Jest to odmiana z bardzo wysoką zimotrwałością i bardzo dobra jakościowo. Niemal wszystkie parametry jakościowe ziarna plasują tę pszenicę w grupach jakości E i A. W doświadczeniach własnych testowanie różnej obsady roślin dowiodło, że zmniejszenie ilości wysiewu nie wpływało znacząco na zmniejszenie plonów. Może to mieć bardzo duże znaczenie dla obniżenia kosztów zasiewów.

Cechy szczególne pszenicy ozimej Essa

 • Wysoka tolerancja i odporność na warunki suszowe.
 • Bardzo dobre krzewienie i duża liczba pędów bocznych.

Dodatkowe informacje

 • Stabilność i powtarzalność plonowania na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju (w wynikach 2-letnich badań rejestrowych COBORU, na poziomie 102–104% wzorca).
 • Niemal wszystkie parametry jakościowe ziarna na poziomie grup jakości E i A.
 • Odmiana średnio-wczesna, z dobrą tolerancją na zakwaszenie gleby.
 • Rośliny średniej wysokości, ze sztywną słomą, odporne na wyleganie.
 • Bardzo wysoki profil zdrowotności – odporność na większość chorób oceniona na min. 8 w skali 9 stopniowej.
 • Genetyczna odporność na rdzę brunatną.
 • Bardzo wysoka zimotrwałość.
 • Wysoki plon w różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych, potwierdzony również w warunkach suszy.
 • W doświadczeniach własnych testowanie różnej obsady roślin i zmniejszenie ilości wysiewu nie wpływało znacząco na obniżenie plonów. Może
  to mieć duże znaczenie dla obniżenia kosztów zasiewów.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
A/B
termin kłoszenia
średni
termin dojrzałości pełnej
średnio-wczesny
wysokość roślin
92 cm
zimotrwałość
4
odporność na wyleganie
6,5 średnia
wymagania glebowe
średnie
tolerancja na zakwaszanie gleby
dobra
MTZ
44 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
b.d
mączniak prawdziwy
8,1 b. wysoka
choroby podstawy źdźbła
7 dobra
rdza brunatna
7,8 b. wysoka
rdza żółta
b.d
DTR
7,8 b. wysoka
septorioza liści
7,6 b. wysoka
septorioza plew
7,8 wysoka
fuzarioza kłosów
7,6 wysoka

Parametry jakościowe ziarna

wyrównanie ziarna
85%
gęstość ziarna w stanie zsypnym
76,8 kg/hl
zawartość białka
12%
liczba opadania
362 s
wskaźnik sedymentacji SDS
78 ml
ilość glutego mokrego
23,50%