Pszenica ozima Essa

dobre_krzewienie_cut

Pszenicę ozimą Essa wyróżnia wysoki i stabilny plon w różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych. Co najważniejsze taki wysoki poziom został potwierdzony również w warunkach suszy. W wynikach 2-letnich badań rejestrowych COBORU, plonowanie kształtowało się na poziomie 102–104% wzorca, na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju. ): rośliny średniej wysokości, ze sztywną słomą, z uwagi na wysokie plonowanie zalecane stosowanie regulatorów wzrostu. Bardzo wysoki profil zdrowotności. Dodatkowo posiada geny warunkujące odporność na rdzę brunatną. Jest to odmiana z bardzo wysoką zimotrwałością i bardzo dobra jakościowo. Niemal wszystkie parametry jakościowe ziarna plasują tę pszenicę w grupach jakości E i A. W doświadczeniach własnych testowanie różnej obsady roślin dowiodło, że zmniejszenie ilości wysiewu nie wpływało znacząco na zmniejszenie plonów. Może to mieć bardzo duże znaczenie dla obniżenia kosztów zasiewów.

Cechy szczególne pszenicy ozimej Essa

 • Stabilność i powtarzalność plonowania na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju.
 • Niemal wszystkie parametry jakościowe ziarna na poziomie grup jakości E i A.

Dodatkowe informacje

 • Stabilność i powtarzalność plonowania na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju (w wynikach 2-letnich badań rejestrowych COBORU, na poziomie 102–104% wzorca).
 • Niemal wszystkie parametry jakościowe ziarna na poziomie grup jakości E i A.
 • Odmiana średnio-wczesna.
 • Rośliny średniej wysokości, ze sztywną słomą, z uwagi na wysokie plonowanie zalecane stosowanie regulatorów wzrostu.
 • Bardzo wysoki profil zdrowotności.
 • Genetyczna odporność na rdzę brunatną.
 • Bardzo wysoka zimotrwałość.
 • Wysoki plon w różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych, potwierdzony również w warunkach suszy.
 • W doświadczeniach własnych testowanie różnej obsady roślin i zmniejszenie ilości wysiewu nie wpływało znacząco na obniżenie plonów. Może to mieć duże znaczenie dla obniżenia kosztów zasiewów.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
A/B
termin kłoszenia
średni
termin dojrzałości pełnej
średnio-wczesny
wysokość roślin
92 cm
zimotrwałość
4
odporność na wyleganie
średnia
wymagania glebowe
średnie
tolerancja na zakwaszanie gleby
dobra
MTZ
44 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

mączniak prawdziwy
bardzo dobra
choroby podstawy źdźbła
dobra
rdza brunatna
bardzo dobra
rdza żółta
bardzo dobra
brunatna plamistość liści
bardzo dobra
septorioza liści
bardzo dobra
septorioza plew
dobra
fuzarioza kłosów
dobra

Parametry jakościowe ziarna

wyrównanie ziarna
85%
gęstość ziarna w stanie zsypnym
76,8 kg/hl
zawartość białka
12,5%
liczba opadania
362 s
wskaźnik sedymentacji SDS
78 ml
ilość glutego mokrego
23,50%

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowePszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych.
Miejsce w płodozmianiePszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe).
Nawożenie mineralneW zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
• fosforem – 70–100 kg P2O5/ha
• potasem – 80–140 kg K2O/ha
Nawożenie azotoweW zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
 • dawka przedsiewna – do 20 kg N/ha na słabszych stanowiskach
 • I dawka w okresie rozpoczęcia wegetacji – 60–90 kg N/ha – wyższe dawki zastosować w przypadku słabo rozkrzewionej pszenicy ozimej
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–60 kg N/ha
 • III dawka w okresie kłoszenia – 30–40 kg N/ha
 Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu.
Termin siewu i ilość wysiewuNasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej.
Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).