Jęczmień ozimy Kobuz

Cechy szczególne jęczmienia ozimego Kobuz

  • Bardzo dobra zdrowotność roślin i wysoka odporność na choroby, szczególnie na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego.
  • Doskonała zimotrwałość (5,5).

Dodatkowe informacje

  • Odmiana o niskich wymaganiach glebowych dobrą tolerancją na zakwaszenie gleby.
  • Rośliny średniej wysokości (99 cm), odporne na wyleganie.
  • Bardzo dobra odmiana pastewna o wysokiej wartości żywieniowej, dzięki wysokiej zawartości białka w nasionach.
  • Niska MTZ – niższy koszt wysiewu.
  • Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju, zwłaszcza do intensywnej uprawy.

Cechy użytkowo- rolnicze:

termin kłoszenia
średni
wysokość roślin
99 cm
odporność na wyleganie
6,0 dobra
zimotrwałość
5,5 b. wysoka
MTZ
44 g

Odporność na choroby wg Coboru:

Pleść śniegowa
7,9 wysoka
Mączniak prawdziwy
8,0 b. wysoka
Plamistość siatkowa
7,2 dobra
Rdza jęczmienia
7,5 dobra
Ciemna brunatna plamistość
7,2 wysoka

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Jęczmień jest rośliną, która dobrze radzi sobie na glebach klasy IIIa – IVb, jednak ze względu na wysokie wymagania pH gleby (optymalny odczyn to 6,0 – 7,0) należy wybierać te pola, gdzie odczyn jest obojętny. Należy unikać gleb o niskim pH.
Miejsce w płodozmianie Najlepszym przedplonem jest rzepak ozimy, rośliny strączkowe oraz wczesne ziemniaki. Należy unikać uprawy jęczmienia po innych zbożach, ze względu na dużą podatność na choroby i szkodniki zbóż.
Nawożenie W zależności od stanowiska, zasobności gleby oraz wysokości oczekiwanego plonu należy stosować dawki nawożenia:
  • azotem – 100–140 kg N/ha
  • fosforem – 40–80 kgP2O5/ha
  • potasem – 60–100 kg K2O/ha
Na glebach cięższych korzystniej jest zastosować nawożenie jesienią, w całości pod orkę. Azot w całkowitej dawce 100–140 kg/ha, zaleca się stosować dwuetapowo. Jęczmień ozimy wykazuje dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów, szczególnie miedzi, manganu, cynku oraz molibdenu, które zaleca się dostarczyć roślinie za pomocą nawozów dolistnych. Wapnowanie jest szczególnie ważne ze względu na wrażliwość gatunku na niskie pH.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Siew trzeba wykonać możliwie jak najwcześniej, najlepiej w I oraz II dekadzie września. Nie jest zalecany opóźniony termin siewu ze względu na słabe krzewienie się roślin. Głębokość siewu 2–3 cm. Obsada powinna wynosić 280–320 roślin/m2. Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 130–150 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).