Pszenica ozima Patria

Patria jest to odmiana pastewna pszenicy ozimej charakteryzującą się bardzo wysokim oraz stabilnym plonem, udowodniły to badania rejestrowe COBORU prowadzone w latach 2021–2023. Zarówno na poziomie agrotechnicznym a1 jak i a2 w obu latach badań uzyskała wynik 107% wzorca, co jest wynikiem ponadprzeciętnym. Odmiana ma bardzo dobre zdolności adaptacyjne w różnych warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Odmiana Patria posiada gen odporności na łamliwość podstawy źdźbła Pch1, rośliny są średniej wysokości o sztywnej słomie. Wpływa to na odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej i pełnej. Patria wyróżnia się wysokim profilem zdrowotności. Odporność na choroby ma znaczący wpływ na plon i daje możliwość zmniejszenia ilości zastosowanych środków ochrony roślin.


Najnowsza odmiana Poznańskiej Hodowli Roślin charakteryzuje się stabilnym plonem przy różnych normach wysiewu. Doświadczenie własne porównujące różne obsady roślin dało informację, że do uzyskania wysokiego plonu nie potrzeba wysokiej obsady.

Cechy szczególne pszenicy ozimej Patria:

 • Wybitna odporność na podstawowe choroby pszenicy – geny odporności na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła oraz rdzę brunatną.
 • Bardzo wysoki plon nasiona – średnia COBORU w latach 2022-2023 to 107% na obu poziomach agrotechniki.

Dodatkowe informacje

 • Odmiana pastewna o świetnych parametrach żywieniowych.
 • Rośliny średniej wysokości, mocna i sztywna słoma z wysoką odpornością na wyleganie.
 • Odmiana bardzo ekonomiczna, ze względu na swoją zdrowotność, nie wymaga intensywnych zabiegów fungicydowych.
 • Zalecana do upraw w systemie Integrowanej Uprawy Roślin. Wymagania glebowe na niskim poziomie, toleruje lekko zakwaszone gleby.
 • Wczesny termin kłoszenia i średni termin dojrzewania.
 • Ziarno o wysokim MTZ, bardzo dobrze wyrównane, z niskim udziałem pośladu.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
Pastewna C
termin kłoszenia
wczesny
termin dojrzałości pełnej
średni
wysokość roślin
93 cm
zimotrwałość
3
odporność na wyleganie
7,4 wysoka
wymagania glebowe
niskie
tolerancja na zakwaszanie gleby
średnia
MTZ
50 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
bardzo dobra
mączniak prawdziwy
7,4 wysoka
choroby podstawy źdźbła
bardzo dobra
rdza brunatna
7,5 wysoka
rdza żółta
7,9 b. wysoka
DTR
7,2 wysoka
septorioza liści
6,5 dobra
septorioza plew
7,6 dobra
fuzarioza kłosów
6,3 dobra

Parametry jakościowe ziarna

zwartość białka
A
liczba opadania
B
wskaźnik sedymentacji SDS
A
objętość chleba
A
rozmiękczenie
C

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowePszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych.
Miejsce w płodozmianiePszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe).
Nawożenie mineralneW zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
• fosforem – 70–100 kg P2O5/ha
• potasem – 80–140 kg K2O/ha
Nawożenie azotoweW zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
 • dawka przedsiewna – do 20 kg N/ha na słabszych stanowiskach
 • I dawka w okresie rozpoczęcia wegetacji – 60–90 kg N/ha – wyższe dawki zastosować w przypadku słabo rozkrzewionej pszenicy ozimej
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–60 kg N/ha
 • III dawka w okresie kłoszenia – 30–40 kg N/ha
 Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu.
Termin siewu i ilość wysiewuNasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej.
Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).