Pszenica ozima Magnezja

Magnezja to chlebowa odmiana pszenicy ozimej charakteryzującą się wysokim oraz stabilnym plonem, udowodniły to badania rejestrowe COBORU prowadzone w latach 2022–2023. Na poziomie agrotechnicznym a1 plonowanie osiągnęło 103%–103% wzorca, natomiast na poziomie a2 Magnezja uzyskała wynik 104–105% wzorca. Odmiana ma bardzo dobre zdolności adaptacyjne w różnych warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Rośliny są średniej wysokości o sztywnej słomie z bardzo dobrą odpornością na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej i pełnej. Magnezja wyróżnia się wysokim profilem zdrowotności, zwłaszcza w najważniejszych chorobach jak rdza żółta czy brunatna, fuzarioza czy septorioza. Odporność na choroby ma znaczący wpływ na plon i wartość technologiczną ziarna, daje to możliwość zmniejszenia ilości zastosowanych środków ochrony roślin. Dobra zimotrwałość odmiany (3,5) zmniejsza ryzyko strat z powodu wymarzania. Najnowsza odmiana Poznańskiej Hodowli Roślin charakteryzuje się stabilnym plonem przy różnych normach wysiewu.

Cechy szczególne pszenicy ozimej Magnezja:

 • Świetnie radzi sobie z warunkami suszy, stabilnie i wysoko plonuje mimo okresowych niedoborów wody!
 • Odmiana o niskim wzroście i wysokiej odporności na wyleganie.
 • Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe (geny odporności na mączniaka oraz na rdzę brunatną). 

Dodatkowe informacje

 • Wysoka adaptacja do różnych warunków glebowych i zróżnicowanych stanowisk.
 • Bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania na terenie całego kraju – szczególnie w rejonach, gdzie suma opadów w okresie styczeń–czerwiec była bardzo mała.
 • Wysokie parametry jakościowe ziarna – wiele z nich na etapie badań rejestracyjnych w COBORU zostało ocenionych na poziomie pszenicy elitarnej.
 • Bardzo wysoka zawartość białka w ziarnie, co potwierdza przydatność tej odmiany na cele młynarskie.
 • Zimotrwałość oceniona na 3,5.
 • Wczesny termin kłoszenia.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
B
termin kłoszenia
wczesny
termin dojrzałości pełnej
średni
wysokość roślin
91 cm
zimotrwałość
3,5
odporność na wyleganie
8,6 b. wysoka
wymagania glebowe
średnie
tolerancja na zakwaszanie gleby
dobra
MTZ
43,7 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
bardzo dobra
mączniak prawdziwy
7,3 wysoka
choroby podstawy źdźbła
bardzo dobra
rdza brunatna
8,3 b. wysoka
rdza żółta
7,7 b. wysoka
DTR
7,5 b. wysoka
septorioza liści
7,2 b. wysoka
septorioza plew
7,8 b. wysoka
fuzarioza kłosów
7,4 b. wysoka

Parametry jakościowe ziarna

zwartość białka
A
liczba opadania
E
wskaźnik sedymentacji SDS
E
objętość chleba
A
rozmiękczenie
A

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowePszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych.
Miejsce w płodozmianiePszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe).
Nawożenie mineralneW zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
• fosforem – 70–100 kg P2O5/ha
• potasem – 80–140 kg K2O/ha
Nawożenie azotoweW zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
 • dawka przedsiewna – do 20 kg N/ha na słabszych stanowiskach
 • I dawka w okresie rozpoczęcia wegetacji – 60–90 kg N/ha – wyższe dawki zastosować w przypadku słabo rozkrzewionej pszenicy ozimej
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–60 kg N/ha
 • III dawka w okresie kłoszenia – 30–40 kg N/ha
 Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu.
Termin siewu i ilość wysiewuNasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej.
Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).