Pszenica ozima Ostoja

Pszenica ozima Ostoja to jakościowa odmiana wyróżniająca się przede wszystkim wysokim i stabilnym potencjałem plonowania, także w warunkach suszy. W doświadczeniach rejestrowych COBORU, na obszarach gdzie występowała susza w okresie marzec–czerwiec, w dwóch kolejnych latach 2021–2022 plonowała znacznie powyżej wzorca. Odmiana bardzo dobrze adaptuje się do warunków i zmienności klimatyczno-glebowej. Świetnie radzi sobie na glebach o niższym pH. Plonowanie w doświadczeniach rejestrowych, w każdym regionie było powyżej wzorca, co potwierdza przydatność tej odmiany do uprawy na terenie całego kraju. Rośliny mają średnią wysokość i bardzo sztywną słomę w fazie dojrzałości pełnej, co wpływa na wysoką odporność na wyleganie. Ziarno jest bardzo dorodne i wyrównane o wysokiej MTZ. Ostoja charakteryzuje się także bardzo wysokim profilem zdrowotności w pełnym spektrum, ze szczególną odpornością na choroby kłosa. Wpływa to na lepszą jakość zbieranego ziarna i lepsze parametry skupowe.

Cechy szczególne pszenicy ozimej Ostoja

 • Odmiana jakościowa, o bardzo małych wymaganiach glebowych, z bardzo wysoką tolerancją na zakwaszenie gleby – świetnie radzi sobie na stanowiskach o niższym pH.
 • Wysoka tolerancja na warunki suszowe.
 • Gen półkarłowatości – bardzo wysoka odporność na wyleganie.
 • Ziarno bardzo dorodne, o najwyższej MTZ i najbardziej wyrównane spośród wszystkich odmian

Dodatkowe informacje

 • Wysoki i stabilny potencjał plonowania, także w warunkach suszy – w doświadczeniach rejestrowych COBORU, na obszarach gdzie występowała susza w okresie marzec-czerwiec, w dwóch kolejnych latach 2021-2022, plonowanie znacznie powyżej wzorca.
 • Bardzo wysoka zdolność adaptacji do różnych warunków i zmienności klimatyczno-glebowej – plonowanie w doświadczeniach rejestrowych, w każdym regionie powyżej wzorca, co potwierdza przydatność tej odmiany do uprawy na terenie całego kraju.
 • Bardzo dobre wiosenne rozkrzewienie.
 • Średni termin dojrzewania.
 • Rośliny średniej wysokości, z bardzo sztywną słomą w fazie dojrzałości pełnej, co wpływa na wysoką odporność na wyleganie.
 • Bardzo wysoki profil zdrowotności w pełnym spectrum, ze szczególną odpornością na choroby kłosa, co przekłada się na lepszą jakość zbieranego materiału i lepsze parametry skupowe.
 •  W doświadczeniach własnych testowanie różnej obsady roślin i zmniejszenie ilości wysiewu nie wpływało znacząco na obniżenie plonów. Może to mieć duże znaczenie dla obniżenia kosztów zasiewów.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
A
termin kłoszenia
średni
termin dojrzałości pełnej
średni
wysokość roślin
91 cm
zimotrwałość
4
odporność na wyleganie
7,6 b. wysoka
wymagania glebowe
niskie
tolerancja na zakwaszanie gleby
b. wysoka
MTZ
50,9 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
b.d
mączniak prawdziwy
7,7 b. wysoka
choroby podstawy źdźbła
7,4 b. wysoka
rdza brunatna
7,3 dobra
rdza żółta
b.d.
DTR
7,6 wysoka
septorioza liści
6,9 wysoka
septorioza plew
8 b. wysoka
fuzarioza kłosów
7,7 wysoka

Parametry jakościowe ziarna

wyrównanie ziarna
91%
gęstość ziarna w stanie zsypnym
77 kg/hl
zawartość białka
11,90%
liczba opadania
380
wskaźnik sedymentacji SDS
84 ml
ilość glutego mokrego
21,80%

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowePszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych.
Miejsce w płodozmianiePszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe).
Nawożenie mineralneW zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
• fosforem – 70–100 kg P2O5/ha
• potasem – 80–140 kg K2O/ha
Nawożenie azotoweW zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
 • dawka przedsiewna – do 20 kg N/ha na słabszych stanowiskach
 • I dawka w okresie rozpoczęcia wegetacji – 60–90 kg N/ha – wyższe dawki zastosować w przypadku słabo rozkrzewionej pszenicy ozimej
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–60 kg N/ha
 • III dawka w okresie kłoszenia – 30–40 kg N/ha
 Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu.
Termin siewu i ilość wysiewuNasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej.
Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).