Pszenica ozima Fuzja

Fuzja to jakościowa odmiana pszenicy ozimej charakteryzującą się wysokim oraz stabilnym plonem, udowodniły to badania rejestrowe COBORU prowadzone w latach 2021–2023. Na poziomie agrotechnicznym a1 plonowanie osiągnęło 101–102% wzorca, natomiast na poziomie a2 Fuzja uzyskała wynik 101–103% wzorca. Odmiana ma bardzo dobre zdolności adaptacyjne w różnych warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Odmiana posiada gen półkarłowatości, rośliny są średniej wysokości o sztywnej słomie. Wpływa to na odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej i pełnej. Fuzja wyróżnia się wysokim profilem zdrowotności. Odporność na choroby ma znaczący wpływ na plon i wartość technologiczną ziarna, daje to możliwość zmniejszenia ilości zastosowanych środków ochrony roślin. Dodatkowo posiada geny wzmacniające odporność na rdzę brunatną!

Wysoka zimotrwałość odmiany (4,0) zmniejsza ryzyko strat z powodu wymarzania. Z doświadczeń własnych wynika, że do uzyskania wysokiego plonu nie potrzeba wysokiej obsady roślin. Odmiana bardzo dobra jakościowo, o dużej zawartości białka, bardzo wysokiej liczbie opadania i sedymentacji, została zaliczona do grupy technologicznej A.

Cechy szczególne pszenicy ozimej Fuzja

 • Najnowsza odmiana jakościowa o wysokich parametrach skupowych, takich jak zawartość białka, liczba opadania czy też ilość glutenu.
 • Plon nasion bardzo stabilny i wysoki, szczególnie w rejonach dotkniętych suszą w latach 2020-2023.
 • Odmiana niska, posiadająca gen półkarłowatości.

Dodatkowe informacje

 • Stabilność i powtarzalność plonowania na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju (w wynikach 3-letnich badań rejestrowych COBORU, na poziomie 101-103% wzorca).
 • Polska odmiana, stworzona w polskich warunkach i utrzymująca wysoki plon i dobre parametry w naszych warunkach klimatyczno-glebowych!
 • Niemal wszystkie parametry jakościowe ziarna na poziomie grup jakości E i A.
 • Niskie wymagania glebowe.
 • Tolerancja na stanowiska z niskim pH.
 • Bardzo wysoki profil zdrowotnościowy.
 • Obecność genów podwyższających odporność na rdzę brunatną.
 • Bardzo wysoka zimotrwałość oceniona na 4.
 • Fuzja ma wysokie zdolności krzewienia się, przez co możliwe jest zmniejszenie ilości wysiewu na hektar.
 • Odmiana przydatna na opóźnione siewy.
 • Średni termin kłoszenia

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
A
termin kłoszenia
średni
termin dojrzałości pełnej
średnio-wczesny
wysokość roślin
92 cm
zimotrwałość
4
odporność na wyleganie
8,2 b. wysoka
wymagania glebowe
niskie
tolerancja na zakwaszanie gleby
wysoka
MTZ
46,1 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
b.d.
mączniak prawdziwy
7,3 wysoka
choroby podstawy źdźbła
b.d.
rdza brunatna
7,1 wysoka
rdza zółta
7,9 b. wysoka
DTR
7,4 wysoka
septorioza liści
6,6 wysoka
septorioza plew
8,0 b. wysoka
fuzarioza kłosów
6,8 wysoka

Parametry jakościowe ziarna

zawartosć białka
A
liczba opadania
E
wskaźnik sedymentacji SDS
E
objętość chleba
A
rozmiękczanie
A

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowePszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych.
Miejsce w płodozmianiePszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe).
Nawożenie mineralneW zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
• fosforem – 70–100 kg P2O5/ha
• potasem – 80–140 kg K2O/ha
Nawożenie azotoweW zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
 • dawka przedsiewna – do 20 kg N/ha na słabszych stanowiskach
 • I dawka w okresie rozpoczęcia wegetacji – 60–90 kg N/ha – wyższe dawki zastosować w przypadku słabo rozkrzewionej pszenicy ozimej
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–60 kg N/ha
 • III dawka w okresie kłoszenia – 30–40 kg N/ha
 Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu.
Termin siewu i ilość wysiewuNasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej.
Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).