Pszenica ozima Tulecka

Cechy szczególne pszenicy ozimej Tulecka

 • Ziarno o charakterystycznym prawie białym kolorze. Uzyskiwana mąka cechuje się dużą wydajnością oraz wyjątkowo jasną, białą barwą, tak bardzo poszukiwaną przez przemysł piekarniczy.
 • Wysoka odporność na zmienne warunki glebowo-klimatyczne – wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby i średnie wymagania stanowiskowe.

Dodatkowe informacje

 • Stabilny i wysoki poziom plonowania w zmiennych warunkach pogodowych.
 • Potwierdzona wysoka tolerancja na suszę.
 • Średniowysokie, bardzo odporne na wyleganie rośliny.
 • Jakościowa odmiana o średnio-późnym terminie kłoszenia i średnim terminie dojrzewania.
 • Wysoka MTZ.
 • Odmiana o białej barwie ziarna.
 • Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów.
 • Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
A
termin kłoszenia
średni-późny
termin dojrzałości pełnej
średni
wysokość roślin
97 cm
zimotrwałość
2
odporność na wyleganie
7,8 b. wysoka
wymagania glebowe
średnie
tolerancja na zakwaszanie gleby
wysoka
MTZ
44,8 g
obsada ziaren (szt./m²)
300-400 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
b.d
mączniak prawdziwy
7,3 średnia
choroby podstawy źdźbła
7,4 wysoka
rdza brunatna
6,9 dobra
rdza żółta
7,8 wysoka
DTR
7,6 wysoka
septorioza liści
6,7 wysoka
septorioza plew
6,9 średnia
fuzarioza kłosów
8,3 b. wysoka

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowePszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych.
Miejsce w płodozmianiePszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe).
Nawożenie mineralneW zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
• fosforem – 70–100 kg P2O5/ha
• potasem – 80–140 kg K2O/ha
Nawożenie azotoweW zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
 • dawka przedsiewna – do 20 kg N/ha na słabszych stanowiskach
 • I dawka w okresie rozpoczęcia wegetacji – 60–90 kg N/ha – wyższe dawki zastosować w przypadku słabo rozkrzewionej pszenicy ozimej
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–60 kg N/ha
 • III dawka w okresie kłoszenia – 30–40 kg N/ha
 Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu.
Termin siewu i ilość wysiewuNasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej.
Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).