Pszenica ozima Iskra

dobre_krzewienie_cut

Pszenica Iskra wyróżnia się wysoką adaptacją do różnych warunków glebowych i zróżnicowanych stanowisk. Dzięki temu plonowała bardzo wysoko i stabilnie na terenie całego kraju. Plon ziarna ze zbioru 2022 na poziomie a1 wyniósł 107% wzorca, a na poziomie a2 105% wzorca. Jest to odmiana o wysokiej liczbie opadania, dobrej zawartości białka i dobrych parametrach reologicznych. Ma dorodne i wyrównane ziarna o wysokiej masie hektolitra. Doskonale nadaje się na cele młynarskie. Parametry jakościowe tej pszenicy są bardzo wysokie, a wiele z nich na etapie badań rejestrowych w COBORU zostało ocenionych na poziomie pszenicy elitarnej i jakościowej. Rośliny są niskie, mają wysokość poniżej wzorca i są bardzo odporne na wyleganie w fazie dojrzałości pełnej, jak i dojrzałości mlecznej. Wyróżniają się też bardzo wysoką sztywnością słomy. Iskra ma bardzo dobry profil zdrowotnościowy na wszystkie choroby. Odmiana posiada geny odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną.

Cechy szczególne pszenicy ozimej Iskra

 • Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe (geny odporności na mączniaka  prawdziwego oraz na rdzę brunatną).
 • Gen półkarłowatości Rht8 – najwyższa odporność na wyleganie w fazach dojrzałości pełnej i dojrzałości mlecznej.
 • Dorodne i wyrównane ziarno o wysokiej masie hektolitra.

Dodatkowe informacje

 • Wysoka adaptacja do różnych warunków glebowych i zróżnicowanych stanowisk.
 • Bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania na terenie całego kraju – plon ziarna ze zbioru 2022 na poziomie a1 – 107% wzorca, na poziomie a2 – 105% wzorca.
 • Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna – wiele z nich na etapie badań rejestracyjnych w COBORU zostało ocenionych na poziomie pszenicy elitarnej.
 • Niewrażliwość na chlorotoluron.
 • Odmiana średnio-wczesna, z dobrą tolerancją na zakwaszenie gleby.
 • Doskonale nadaje się na cele młynarskie.
 • Wysoka liczba opadania, dobra zawartość białka i dobre parametry reologiczne.
 • Rośliny niskie z bardzo sztywną słomą.
 • Bardzo dobry profil zdrowotnościowy na wszystkie choroby.
 • Bardzo dobrze się krzewi.
 • W doświadczeniach własnych testowanie różnej obsady roślin i zmniejszenie ilości wysiewu nie wpływało znacząco na obniżenie plonów. Może
  to mieć duże znaczenie dla obniżenia kosztów zasiewów.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
B
termin kłoszenia
wczesny
termin dojrzałości pełnej
średnio-wczesny
wysokość roślin
89 cm
zimotrwałość
3,5
odporność na wyleganie
8,4 b. wysoki
wymagania glebowe
niskie
tolerancja na zakwaszanie gleby
dobra
MTZ
44 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa
b.d
mączniak prawdziwy
7,7 b. wysoka
choroby podstawy źdźbła
7,7 b. wysoka
rdza brunatna
8,2 b. wysoka
rdza żółta
b.d
DTR
7,8 b. wysoka
septorioza liści
7,5 b. wysoka
septorioza plew
7,5 dobra
fuzarioza kłosów
7,2 dobra

Parametry jakościowe ziarna

wyrównanie ziarna
89%
gęstość ziarna w stanie zsypnym
77,3 kg/hl
zawartość białka
11,3%
liczba opadania
373 s
wskaźnik sedymentacji SDS
75 ml
ilość glutego mokrego
25,60%