logo_phr_green

Poznańska Hodowla Roślin

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. to spółka hodowlano-nasienna, która specjalizuje się w hodowli i produkcji nasiennej zbóż, roślin strączkowych i traw.

W roku 2019 zostaliśmy wybrani Laureatem XXV edycji Konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii przedsiębiorstwo rolnicze – produkcja rolnicza. To dla nas ogromne wyróżnienie i docenienie działalności Spółki na rzecz rolnictwa i postępu biologicznego. Szczególne podziękowania należą się wszystkim pracownikom bez których nie byłoby sukcesu Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. oraz rolnikom, którzy co roku wybierają odmiany naszej hodowli.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).