Podsumowanie Liveseedingu!

W ubiegłym tygodniu Poznańska Hodowla Roślin była współorganizatorem międzynarodowej konferencji nasiennej „Rozwój rynku i polityki sektora nasiennictwa ekologicznego w Polsce”, która odbyła się w ramach programu o nazwie „Ekologiczna hodowla, doświadczalnictwo odmianowe i wytwarzanie materiału siewnego, w celu zrównoważenia i zróżnicowania systemów żywnościowych w Europie”.

Cały program jest realizowany przez grupę partnerów zrzeszonych w projekcie Liveseeding, który gromadzi 37 różnych instytucji, w tym publiczne i prywatne organizacje badawcze, uniwersytety, producentów nasion, hodowców roślin, rolników, urzędników i władze publiczne, przetwórców oraz konsumentów. Te różnorodne podmioty działają w 16 europejskich krajach. Inicjatywa ta jest szczególnie ważna, ponieważ ma na celu rozwijanie rolnictwa ekologicznego i niskonakładowego poprzez zwiększanie dostępności różnych odmian i materiałów siewnych do ekologicznej uprawy roślin.

Przemowa Pani Prezes Poznańskiej Hodowli Roślin, Danuty Hądzlik.

W skład konsorcjum partnerów projektu wchodzą różne instytucje i organizacje, a całą inicjatywą koordynuje szwajcarski instytut FIBL EUROPE. Nasz udział w projekcie oraz współorganizacja konferencji były krokiem w kierunku promocji zrównoważonych praktyk rolniczych i rozwoju rynku ekologicznego nasiennictwa w Polsce.

Konferencja Liveseeding.

Podczas konferencji, omówione zostały kluczowe kwestie związane z rozwojem rolnictwa ekologicznego, promocją odmian i materiałów siewnych, dostosowanych do tych praktyk oraz tworzeniem korzystnych ram politycznych wspierających ten sektor. Była to świetna okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami, naukowcami, rolnikami i przedstawicielami sektora nasiennictwa.

 

Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że możemy uczestniczyć w tym projekcie, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rolnictwa ekologicznego w Polsce i Europie. Wierzymy, że inicjatywy takie jak ta, przyczynią się do budowania bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych oraz promowania ekologicznych praktyk rolniczych na rzecz lepszego przyszłego funkcjonowania naszej planety. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i współpracę oraz mamy nadzieję na dalszy rozwój tej ważnej inicjatywy!

Konferencja Liveseeding.
Dyskusja podczas konferencji Liveseeding.
Otwarta dyskusja podczas konferencji Liveseeding.
Słuchacze Liveseeding.
Materiały drukowane programu Liveseeding.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).