Wizyta Litwinów w Poznańskiej Hodowli Roślin w Nagradowicach – Rozkwit Innowacji i Pasji Hodowlanej

Z przyjemnością dzielimy się wrażeniami z wizyty delegacji litewskich przedstawicieli branży rolniczej w naszym zakładzie w Nagradowicach. Spotkanie to stanowiło świetną okazję do wymiany doświadczeń oraz prezentacji najnowszych osiągnięć Poznańskiej Hodowli Roślin.

Oddział Poznańskiej Hodowli Roślin w Nagradowicach
Oddział Poznańskiej Hodowli Roślin w Nagradowicach.

Prezentacja PHR jako Spółki Hodowlano-Nasiennej

Rozpoczęliśmy od serdecznego przywitania i prezentacji Poznańskiej Hodowli Roślin jako dynamicznej spółki hodowlano-nasiennej. Mieliśmy zaszczyt zaprezentować historię, wartości i cele naszej firmy. Wspólnie z gośćmi omówiliśmy nasze podejście do innowacji, zrównoważonego rozwoju oraz roli, jaką pełnimy w sektorze hodowli roślin.

Zwiedzanie Oddziału Poznańskiej Hodowli Roślin w Nagradowicach.

Prezentacja Nowych Odmian PHR zarejestrowanych w 2023 r.

Kolejnym fascynującym punktem programu był występ naszego przedstawiciela handlowego – Marcina, który z pasją przedstawił najnowsze odmiany roślin, zarejestrowane w bieżącym roku. To było niezwykłe spojrzenie w przyszłość hodowli roślin, ukazujące potencjał naszej pracy badawczo-rozwojowej. Delegacja litewska miała okazję poznać unikalne cechy i korzyści wynikające z wprowadzenia tych nowoczesnych odmian.

Oprowadzanie po OPN Nagradowice.
Oprowadzanie gości z Litwy po OPN Nagradowice.

Oprowadzanie po OPN Nagradowice

Punktem kulminacyjnym wizyty było oprowadzenie po Ośrodku Produkcji Nasiennictwa w Nagradowicach. Dyrektor Piotr Wachowiak oraz Bartosz Siwek osobiście poprowadzili naszych gości przez nowoczesną linię technologiczną do produkcji i konfekcjonowania materiału siewnego. Delegacja litewska miała możliwość z bliska przyjrzeć się procesom hodowlanym oraz dowiedzieć się więcej o naszych zaawansowanych technologiach, które umożliwiają nam utrzymanie najwyższych standardów jakości.

Zwiedzanie OPN Nagradowice podczas wizytacji Litwinów.

Wizyta Litwinów w Poznańskiej Hodowli Roślin była nie tylko okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale także do nawiązania nowych relacji między naszymi krajami. Jesteśmy dumni z możliwości prezentacji naszych osiągnięć oraz zyskania uznanie od przedstawicieli litewskiego sektora rolniczego.

Dziękujemy litewskim gościom za wizytę oraz za fascynującą wymianę myśli. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana, przynosząc obopólnie korzystne efekty w dziedzinie hodowli roślin.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).