Jęczmień jary Wirtuoz

Płodozmian i stanowisko

Jęczmień jary najlepsze wyniki osiąga na stanowiskach po ziemniaku i buraku cukrowym. Jęczmień toleruje też uprawę po zbożach. Wymagania glebowe są niewielkie, jednak należy pamiętać o wapnowaniu, ze względu na upodobanie jęczmienia do stanowisk z wysokim pH.

Nawożenie

Jęczmień ma bardzo niewielkie potrzeby dokarmiania, jednak zależą one przede wszystkim od posiadanego stanowiska. Zalecane jest nawożenie:

  • azotem- 80 – 120 kg N/ha
  • fosforem- 40 -80 kg P2O5/ha
  • potasem- 60 -100 kg K2O/ha

Wirtuoz wykazuje dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów, szczególnie miedzi, którą zalecana się podawać w nawożeniu dolistnym. 

Siew

Nasiona należy wysiać jak najwcześniej. Głębokość siewu 2- 3cm. Obsada powinna wynosić 280 -320 roślin/m2. .

Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 130-150 kg/ha- jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu.

Informacje

  • Rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie. Ziarno jest dorodne o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka. Termin dojrzewania średni.
  • Odmiana o bardzo wysokim plonie, zawsze powyżej wzorca (102% w technologii a1 w 2019 i 2020 roku oraz w technologii a2 – 102% wzorca w 2019 roku i 104% wzorca w 2020 roku wg COBORU). W doświadczeniach własnych osiągnęła plon w wysokości 109% wzorca.
  • Bardzo wysoka odporność na choroby, takie jak: mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, ciemnobrunatna plamistość oraz wysoka odporność na plamistość siatkową i rynchosporiozę.
  • Odmiana tolerancyjna na stres suszy oraz zakwaszenie gleby, co potwierdziły badania rejestrowe oraz badania własne, które objęły lata bardzo suche.
  • Jęczmień Wirtuoz  jest polecany do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo- rolnicze:

termin kłoszenia od 1.01
158 dni, średni
wysokość roślin
71 cm
odporność na wyleganie
5,7 dobra
zawartość białka
5 wysoka
MTZ
47 g

Odporność na choroby wg COBORU:

mączniak prawdziwy
8,4 b. wysoka
plamistość siatkowa
7,2 wysoka
rdza jęczmienia
7,5 wysoka
rynchosporioza
7,8 wysoka
ciemnobrunatna plamistość
7,6 b. wysoka