Jęczmień jary Bizon

Cechy szczególne jęczmienia jarego Bizon

 • Bardzo dobry surowiec paszowy i bardzo wysoka wartość żywieniowa – zawartość białka w ziarnie najwyższa spośród wszystkich odmian dostępnych na rynku.
 • Wysoka tolerancja na stres suszowy.

Pozostałe informacje

 • Rośliny niskie o wysokiej odporności na wyleganie.
 • Duży potencjał plonowania – do 7 t/ha wg COBORU z 2021 r.
 • Odmiana o późnym terminie kłoszenia i średnim terminie dojrzałości pełnej.
 • Średnie wymagania glebowe i średnia tolerancja na zakwaszenie gleby.
 • Bardzo wysoka odporność na choroby, szczególnie na rdzę jęczmienia i mączniaka prawdziwego.
 • Bardzo dorodne, grube ziarno, o wysokiej MTZ, mała ilość pośladu.
 • Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
pastewny
termin kłoszenia
późny
termin dojrzałości pełnej
średni
wysokość roślin
73 cm
zawartość białka
b. wysoka
odporność na wyleganie
6,1 wysoka
wymagania glebowe
średnie
tolerancja na zakwaszenie gleby
średnia
MTZ
45,7 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

mączniak prawdziwy
8,2 wysoka
plamistość siatkowa
7 średnia
rdza jęczmienia
7,4 wysoka
rynchosporioza
7,9 średnia
ciemnobrunatna plamistość
7,5 wysoka

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Roślina o niskich wymaganiach glebowych, trzeba jednak pamiętać o wapnowaniu, gdyż jęczmień wymaga stanowisk o pH > 5,5 i zasobnych w składniki pokarmowe.
Miejsce w płodozmianie Najlepszym przedplonem będzie burak cukrowy oraz ziemniaki. Dobrze znosi też uprawę po innych roślinach zbożowych. Należy unikać uprawy jęczmienia po sobie.
Nawożenie Nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska, zasobności gleby oraz wysokości oczekiwanego plonu wymaga nawożenia:
 • azotem – 80–120 kg N/ha
 • fosforem – 40–80 kg P2O5/ha
 • potasem – 60–100 kg K2O/ha
Na glebach cięższych korzystniej jest zastosować nawożenie jesienią, w całości pod orkę. Na glebach lżejszych przed wiosenną uprawą przedsiewną. Wapnowanie powinno być zastosowane pod przedplon jęczmienia. Nawożenie azotem zaleca się stosować dwuetapowo:
 • I termin – przedsiewnie – 45–50 kg/ha,
 • II termin – w fazie drugiego kolanka – pozostała dawka.
Jęczmień jary wykazuje dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów, szczególnie miedzi, którą zalecane jest nawożenie dolistne. Wapnowanie jest szczególnie ważne ze względu na wrażliwość gatunku na niskie pH.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Należy siać możliwie jak najwcześniej. Głębokość siewu 2–3 cm. Obsada powinna wynosić 280–320 roślin/m2. Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 130–150 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).