Jęczmień jary Bizon

Płodozmian i stanowisko

Najlepszym przedplonem dla jęczmienia będzie burak cukrowy i ziemniaki. Jęczmień dobrze znosi też uprawę po innych roślinach zbożowych. należy unikać uprawy rok po roku. Roślina ma niskie wymahania glebowe, trzeba jednak pamiętać o wpanowaniu, gdyż jęczmień nie lubi stanowisk o niskim pH.

Nawożenie

Jęczmień nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska wymaga nawożenia:

  • azotem- 80 – 120 kg N/ha
  • fosforem- 40 -80 kg P2O5/ha
  • potasem- 60 -100 kg K2O/ha

 

Rośliny jęczmienia Bizon wykazują dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów, szczególnie miedzy, którą zalecane jest nawożenie dolistne. Wapnowanie jest szczególnie ważne ze względu na wrażliwość gatunku na niskie pH

Siew

Nasiona należy wysiać jak najwcześniej. Głębokość siewu 2- 3cm. Obsada powinna wynosić 280 -320 roślin/m2. .

Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 130-150 kg/ha- jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu.

Informacje

  • Rośliny bardzo niskie (65 cm) o wysokiej odporności na wyleganie.
  • Odmiana o bardzo wysokiej odporności na choroby, szczególnie mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia.
  • Bardzo wysoka wartość żywieniowa dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości białka w ziarnie.
  • Ziarno bardzo dorodne, grube i o wysokiej MTZ. Mała zawartość pośladu.
  • Jęczmień Bizon jest tolerancyjny na stres związany z suszą.
  • Odmiana o wysokim potencjale plonowania – plony do 7t/ha (wg COBORU z 2021 r.).

Cechy użytkowo- rolnicze:

termin kłoszenia od 1.01
162 dni, średniopóźny
wysokość roślin
67 cm
odporność na wyleganie
6,7 b. wysoka
zawartość białka
6,5 b. wysoka
MTZ
46,9 g

Odporność na choroby wg COBORU:

mączniak prawdziwy
7,8 wysoka
plamistość siatkowa
7,1 wysoka
rdza jęczmienia
7,4 wysoka
rynchosporioza
7,5 wysoka
ciemnobrunatna plamistość
7,0 wysoka