Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, „Budowa zbiornika na gnojowicę 5071 mwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Budowa zbiornika na gnojowicę o objętości 5071 m3.

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w roku 2021 rozpoczęła kolejny etap rozbudowy fermy bydła wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czacz polegający na budowie zbiornika na gnojowicę o pojemności 5071 m3.

W związku z inwestycją wpisująca się w przepisy związane z ochroną wód i gleb i polegającą na zabezpieczeniu środowiska przed zanieczyszczeniami azotanami ze źródeł rolniczych Spółka otrzymała dofinansowanie z tytułu Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).