5 nowych odmian zbóż od Poznańskiej Hodowli Roślin!

W Nagradowicach na polach demonstracyjnych zaprezentowano wszystkie najnowsze odmiany pszenicy ozimej, takie jak Essa, Iskra, Ostoja i Persona oraz jęczmienia jarego Masimo. Podczas opracowywania tych nowych odmian, hodowcy z Poznańskiej Hodowli Roślin szczególną uwagę zwrócili na dostosowanie ich do oczekiwań rolników.

Obok znaczenia plonów, istotnym zagadnieniem dla rolników jest zdrowotność roślin. Dlatego nowe odmiany pszenicy ozimej zostały dostosowane tak, aby wykazywały zwiększoną odporność na główne choroby charakterystyczne dla tego gatunku. Opracowując te odmiany, uwzględniono również koszty produkcji, co jest niezwykle istotne w obecnej sytuacji na rynku. Badania własne, polegające na testowaniu różnych gęstości nasadzeń, wykazały, że zmniejszenie ilości wysiewu nie miało znaczącego wpływu na plony żadnej z czterech odmian pszenicy ozimej. Ten aspekt może mieć ogromne znaczenie w kontekście obniżenia kosztów związanych z siewem.

Pszenica ozima Essa

W badaniach rejestracyjnych stwierdzono, że pszenica ozima Essa osiągnęła plony na poziomie 102-104% standardu na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju. Co jest szczególnie istotne, te wyniki zostały osiągnięte nawet w warunkach suszy. Rośliny mają przeciętną wysokość około 90 cm, a ich słoma jest sztywna, co skutecznie zapobiega wyleganiu. Essa posiada geny, które odpornością na rdzę brunatną, i jest odmianą charakteryzującą się bardzo wysoką zimotrwałością. Praktycznie wszystkie parametry jakościowe ziarna klasyfikują tę pszenicę do grupy E i A pod względem jakości.

Przeczytaj więcej na stronie produktu –  Pszenica ozima Essa

Pszenica ozima Essa, zarejestrowana w 2023 roku.

Pszenica ozima Iskra

Iskra jest odmianą pszenicy, która wyróżnia się znaczną zdolnością adaptacji do różnorodnych warunków glebowych oraz stanowisk. Dzięki temu, plony pszenicy Iskra są wysokie i stabilne na terenie całego kraju. Zebrany w roku 2022 plon ziarna osiągnął 107% standardu na poziomie a1 oraz 105% na poziomie a2. Pszenica ta charakteryzuje się wysoką zawartością białka, dobrą licznością opadania oraz właściwościami reologicznymi. Jej ziarna są duże, równomierne i posiadają wysoką masę hektolitra. Doskonale nadaje się do produkcji mąki. Parametry jakościowe tej odmiany są bardzo wysokie, a wiele z nich zostało ocenionych jako elitarne i wysokiej jakości w badaniach prowadzonych przez COBORU. Rośliny Iskry są niskie, o niższym wzroście niż standard, oraz wykazują dużą odporność na wyleganie zarówno w fazie pełnej dojrzałości, jak i w fazie mlecznej. Słoma charakteryzuje się również bardzo wysoką sztywnością. Iskra posiada geny odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną, co dodatkowo wpływa na jej korzystne właściwości zdrowotne.

Przeczytaj więcej na stronie produktu: Pszenica ozima Iskra

Pszenica ozima Iskra, zarejestrowana w 2023 roku.

Pszenica ozima Ostoja

Ostoja, jedna z przedstawionych odmian pszenicy, wyróżnia się przede wszystkim wysokim i stabilnym potencjałem plonowania, nawet w przypadku suszy. Jest odmianą o dobrej jakości, charakteryzującą się bardzo dobrymi parametrami, zaliczanymi do grup E i A. Doskonale dostosowuje się do różnych warunków klimatyczno-glebowych i sprawdza się szczególnie dobrze na glebach o niższym pH. W doświadczeniach rejestracyjnych, we wszystkich regionach, plonowanie tej odmiany było wyższe od standardu, potwierdzając jej przydatność do uprawy na terenie całego kraju. Rośliny mają średnią wysokość i wytrzymałą słomę w pełnej dojrzałości, co zapewnia wysoką odporność na wyleganie. Ziarno jest duże, jednorodne i ma wysoki współczynnik MTZ. Ostoja wyróżnia się również bardzo wysoką odpornością na różne choroby kłosa, co przekłada się na lepszą jakość zbieranego ziarna i lepsze parametry skupu.

Przeczytaj więcej na stronie produktu: Pszenica ozima Ostoja

Pszenica ozima Ostoja, zarejestrowana w 2023 roku.

Pszenica ozima Persona

Ostatnią odmianą pszenicy ozimej, która pojawiła się na rynku, jest Persona. Charakteryzuje się wysoką jakością wypiekową. Potwierdza to wysoki potencjał jakościowy, który jest porównywalny do elitarnego odmiany Astoria. Persona wyróżnia się dużymi, równomiernymi ziarnami o wysokim ciężarze hektolitra. Ponadto, odznacza się także dużą odpornością na niskie temperatury zimowe.

Pszenica ozima Persona, zarejestrowana w 2023 roku.

Jęczmień jary Masimo

Poznańska Hodowla Roślin, będąca liderem wśród odmian jęczmieni jarych, zarejestrowała w tym roku nową propozycję o nazwie Masimo. Ta doskonała odmiana pastewna wyróżnia się wysoką zawartością białka w ziarnie, przewyższając znacznie standardowe wskaźniki. Spełnia ona oczekiwania rolników, którzy poszukują wysokiej jakości odmian pastewnych, szczególnie zwracając uwagę na wysoki poziom białka. Dorodne i jednorodne ziarna przyczyniają się do zwiększenia opłacalności przetwarzania tej odmiany na paszę. Masimo cechuje się także bardzo korzystnym profilem zdrowotnym. Wykazuje odporność na większość chorób, takich jak rynchosporioza, mączniak prawdziwy, ciemnobrunatna plamistość i rdza jęczmienia, ocenianą na co najmniej 7,5 w skali 9-stopniowej. Rośliny mają średnią wysokość, wytrzymałe źdźbła i są odporne na wygięcie. Jest to odmiana odpowiednia do uprawy na terenie całego kraju.

Przeczytaj więcej na stronie produktu: Jęczmień jary Masimo

Pszenica ozima Persona, zarejestrowana w 2023 roku.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).