Poszerzona oferta roślin strączkowych!

Wśród nowych odmian roślin zarejestrowanych w 2023 roku, Poznańska Hodowla Roślin wprowadza kolejne odmiany takich gatunków, które są znane od lat. Wkrótce rolnicy będą mogli uprawiać nowy rodzaj grochu, łubin wąskolistny i pierwszą odmianę łubinu białego. Szczególnie duże zainteresowanie budzi ostatni gatunek ze względu na jego doskonałe właściwości paszowe oraz możliwość wykorzystania nasion do celów konsumpcyjnych (informacje o łubinie białym Kulig do przeczytania w kolejnym artykule). Ważne jest, że hodowlane prace były prowadzone w różnych warunkach na terenie całego kraju, a osiągnięte wyniki sprawiają, że groch Jowisz oraz łubiny Pogo są obiecujące.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi odmianami roślin strączkowych.

Groch siewny Jowisz

Nową odmianą grochu siewnego stworzonym przez Poznańską Hodowlę Roślin jest Jowisz, który jest zarówno ogólnie użyteczny, jak i wąsolisty. Wyróżnia się przede wszystkim wysokim potencjałem plonowania w różnorodnych warunkach atmosferycznych i glebowych. Według badań przeprowadzonych przez COBORU w 2021 roku, plonowanie tej odmiany wynosiło 105% wzorca, natomiast w 2022 roku było to 103% wzorca. Wysoki plon wynika głównie z dobrego owocowania roślin – średnio na jednej roślinie znajduje się 7 strąków, które są również odporne na pękanie. Ta cecha jest szczególnie istotna w sytuacjach suchych i w przypadku opóźnienia zbioru. Jowisz jest odmianą o średnim terminie dojrzewania – od momentu siewu do osiągnięcia dojrzałości technicznej upływa 104 dni. Zawartość ogólnego białka w tej odmianie wynosi około 22% suchej masy. Rośliny mają średnią wysokość 82 cm, co w połączeniu z dobrze rozwiniętymi wąsami czepnymi zapewnia im odporność na wyleganie. Jowisz kwitnie na biało i ma żółte, okrągłe nasiona. Dojrzewa równomiernie (8 w skali 9-stopniowej) i cechuje się podwyższoną odpornością na choroby, zwłaszcza mączniaka prawdziwego i fuzaryjne więdnięcie grochu. Jest to odmiana o średniej masie tysiąca nasion wynoszącej około 240 g, co pozytywnie wpływa na zalecaną normę wysiewu na hektar.

Przeczytaj więcej na stronie produktu – Groch siewny Jowisz

Groch siewny Jowisz, odmiana zarejestrowana w 2023 roku.

Łubin wąskolistny Pogo

Pogo jest nowym łubinem wąskolistnym, który wzbogacił szeroką ofertę PHR dla tego gatunku. Jest wczesną odmianą o tradycyjnym wzroście. Charakteryzuje się wysokim i powtarzalnym potencjałem plonowania, osiągającym 25-30 dt/ha. Nasiona mają wysoką zawartość białka, a jednocześnie bardzo niską zawartość alkaloidów, co czyni Pogo doskonałą odmianą pastewną o idealnych wartościach odżywczych. Rośliny są niskie i wykazują dużą odporność na wyleganie. Pogo ma niebieskie kwiaty i szare nasiona o niskiej zawartości MTN. Jest odmianą termoneutralną, co oznacza, że mało reaguje na opóźnienie terminu siewu. Strąki nie pękają, co ułatwia zbieranie i minimalizuje straty plonu. Odmiana ta jest także bardzo odporna na więdnięcie fuzaryjne, antraknozę oraz choroby wirusowe.

Przeczytaj więcej na stronie produktu: Łubin wąskolistny Pogo

Łubin wąskolisny Pogo, odmiana zarejestrowana w 2023 roku.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).