Projekty badawcze

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. dążąc do zwiększenia innowacyjności wdraża nowoczesne rozwiązania pozwalające na zwiększenie konkurencyjności własnych programów hodowlanych. W tym celu Spółka ściśle współpracuje z jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Projekty B+R dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

OBECNIE REALIZOWANE

INTRON

„Nowe kierunki i technologie w hodowli zbóż i roślin strączkowych grubonasiennych dla zrównoważonego rolnictwa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu NCBR „Szybka Ścieżka”.

Okres realizacji: 2018 – 2023

Więcej informacji o projekcie INTRON tutaj

pakiet_NCBiR

HYBRE

„Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej”

Projekt realizowany w ramach programu BIOSTRATEG finansowanego przez NCBR.

Projekt jest realizowany we współpracy z SGGW Warszawa (lider projektu), IGR PAN Poznań, Politechnika Rzeszowska, ZUT Szczecin, UP Lublin, HR Strzelce, CENTNAS Sp. z o.o., AGRONAS sp. z o.o.

Okres realizacji: 2017 – 2022

Więcej informacji o projekcie HYBRE tutaj

Biostrateg_NCBR

  

ZAKOŃCZONE

SEGENMAS

„Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego”

Projekt był realizowany w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych we współpracy z IGR PAN w Poznaniu (lider projektu), UP w Poznaniu, UMCS w Lublinie, IFR PAN w Krakowie, UR w Krakowie oraz HR Smolice.

Okres realizacji: 2015 – 2018

ISOR

„Inteligentne Systemy Oświetleniowe dla Przemysłowej Produkcji Roślinnej”

Projekt był realizowany w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych we współpracy z SGGW w Warszawie (lider projektu), DANKO HR Sp. z o.o., KHBC Sp. z o.o., IFR PAN w Krakowie oraz HR Smolice.

Okres realizacji: 2015 – 2018

PBS_NCBR_1

Projekty B+R realizowane w Programach Ramowych Komisji Europejskiej na rzecz badań i innowacji

LIVESEEDING

„Ekologiczna hodowla, doświadczalnictwo odmianowe i wytwarzanie materiału siewnego, w celu zrównoważenia i zróżnicowania systemów żywnościowych w Europie”

W ramach projektu realizowanego w programie Horyzont Europa konsorcjum 37 partnerów koordynowane przez szwajcarski instytut FIBL EUROPE prowadzi działania mające na celu rozwój rolnictwa ekologicznego i niskonakładowego poprzez zwiększanie podaży odmian i materiału siewnego do ekologicznej uprawy roślin.

Prace polskich partnerów, wśród których obok PHR znajduje się Polska Izba Nasienna, koordynuje COBORU.

Okres realizacji: 2022 – 2026

USABLE PACKAGING

„Uwolnienie potencjału opakowań biodegradowalnych”

Projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum 25 partnerów z Europy. Celem projektu jest opracowanie wysokowydajnych opakowań z biodegradowalnego tworzywa sztucznego.

Okres realizacji: 2019 – 2022

Więcej informacji o projekcie USABLE PACKAGING tutaj

EU

 

Projekty B+R realizowane w ramach zadań badawczych finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Usługi badawcze wykonywane na rzecz jednostek naukowych realizujących tematy badawcze dotyczące Postępu Biologicznego w produkcji roślinnej w takich gatunkach jak: zboża (pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary) i bobowate.

Prowadzenie kolekcji zasobów genowych grochu i łubinu – projekt realizowany we współpracy z IHAR-PIB w Radzikowie.

Min_Rol

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).