INTRON

PHR - hodowla nasion producentINTRON

NCBIR logo z czerwonym napisem

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa projektu:
Nowe kierunki i technologie w hodowli zbóż i roślin strączkowych grubonasiennych dla zrównoważonego rolnictwa

Akronim projektu: INTRON

W projekcie prowadzone są działania w ramach badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, mające na celu otrzymanie w skróconym okresie czasu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik hodowlanych, nowych odmian gatunków zbóż, wśród których dominującym jest pszenica ozima, a także forma jara i ozima jęczmienia oraz roślin bobowatych (groch siewny, łubin wąskolistny i łubin żółty).

Wartość projektu: 17.966.011,97 zł

Wartość dofinansowania: 10.865.014,95 zł

Okres realizacji: 2018 – 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy