Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

 

Nazwa projektu:
Nowe kierunki i technologie w hodowli zbóż i roślin strączkowych grubonasiennych dla zrównoważonego rolnictwa

Akronim projektu: INTRON

W projekcie prowadzone są działania w ramach badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, mające na celu otrzymanie w skróconym okresie czasu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik hodowlanych, nowych odmian gatunków zbóż, wśród których dominującym jest pszenica ozima, a także forma jara i ozima jęczmienia oraz roślin bobowatych (groch siewny, łubin wąskolistny i łubin żółty).

Wartość projektu: 17.966.011,97 zł

Wartość dofinansowania: 10.865.014,95 zł

Okres realizacji: 2018 – 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).