Poszerzona oferta roślin strączkowych!

Nowa odmiana łubinu białego o nazwie „Kulig”, zarejestrowana w 2023 roku w Poznańskiej Hodowli Roślin, to pierwsza odmiana, zupełnie nowego gatunku łubinu białego dostępnego w PHR. Dzięki starannemu selekcjonowaniu, hodowcy osiągnęli wyjątkową jakość, wydajność i odporność tej odmiany na ekstremalne warunki środowiskowe.

Zapraszamy do zapoznania się z odmianą.

Łubin biały Kulig

Nowym i innowacyjnym gatunkiem, wprowadzonym przez Poznańską Hodowlę Roślin, jest łubin biały Kulig. Jest to wczesna odmiana łubinu białego, charakteryzująca się tradycyjnym typem wzrostu. Plony są wysokie i stabilne (według badań COBORU, osiągają 111% wzorca), a ze względu na wysoką zawartość białka w nasionach, można uzyskać do 15 dt białka ogólnego z hektara. Ze względu na bardzo niską zawartość alkaloidów, ma on również doskonałe właściwości paszowe. Kulig ma białe nasiona i kwitnie na biało. Jego strąki nie pękają, co ułatwia zbieranie plonów. Rośliny są średniej wysokości, charakteryzują się wysoką odpornością na wyleganie oraz na więdnięcie fuzaryjne i antraknozę. Niska masa tysiąca nasion zmniejsza koszty siewu. Odmiana ta jest polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Przeczytaj więcej na stronie produktu: Łubin biały Kulig

Łubin biały Kulig.
Łubin biały Kulig
Łubin biały Kulig, nowa odmiana zarejestrowana 2023 roku.
Łubin biały Kulig, poletka pokazowe w Nagradowicach.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).