Życica trwała

PHR - hodowla nasion producentTrawyŻycica trwała

Życica trwała

Spółka zajmuje się hodowlą zachowawczą odmian życicy trwałej:

  • ARKA – Życica diploidalna, późna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem. Przydatna w wykorzystaniu gazonowym. zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie.
  • ARTEMIS – Średnio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Charakteryzuje się bardzo wartością pokarmową oraz wysokim plonem nasion (15–20 dt/ha).
  • MAJA – Odmiana tetraploidalna, średnio wczesna zalecana do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Rośliny średnio wysokie (około 78 cm), odporne na mrozy i suszę. Plon zielonej masy – około 1120 dt/ha. Plon suchej masy – około 200 dt/ha. Strawność suchej masy – około 76%. Zawartość białka w suchej masie – około 14,5%. Zawartość cukrów w suchej masie – około 11,8%. Bardzo smakowita. Chętnie zjadana na pastwisku.
  • NAKI – Trawa diploidalna, wczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Odmiana wczesna, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, wytwarza dużo pędów generatywnych, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem, daje wysoki i wierny plon nasion, zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie. Posiada pewne cechy gazonowe, dzięki czemu jest przydatna w mieszankach trawnikowych. Najwyższy potencjał plonowania spośród diploidów życicy trwałej – do 15 dt/ha.
  • ANNA – Trawa diploidalna, bardzo wczesna ( najwcześniejsza z polskich odmian, średnio 2 tygodnie wcześniejsza od innych), odporna na suszę i mróz. Zalecana do użytku pastwiskowego.
  • ARGONA – Odmiana uniwersalna, diploidalna, średnio wczesna, kośno-pastwiskowa. Sprawdza się zarówno w użytku polowym, jak i pastwiskowym, zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach z koniczyną białą.
  • MALOWANA – Średnio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego.
  • MARYSIEŃKA – Odmiana diploidalna, wczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Szybko odrasta, wysoko plonuje i cechuje się wysoką trwałością runi.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy