Życica Trwała

Informacje

Życica trwała to wieloletnia trawa pastewna, niska o luźnych kępach. Idealna do mieszanek łąkowych i pastwiskowych. To jedna z najcenniejszych traw pastwiskowych ze względu na bardzo dobrą wartość pokarmową i smakowitość. Agresywna, szybko odrastająca, odporna na udeptywanie. Jest wrażliwa na letnie susze i mroźne zimy. W przypadku życicy trwałej strawność suchej masy około 78%, zawartość białka w s.m. ok. 16%, zawartość cukrów 12,5%. Jest przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną czerwoną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.

Odmiany

Anna
Trawa diploidalna, wczesna (najwcześniejsza z polskich odmian, średnio 2 tygodnia wcześniejsza od innych), odporna na susze i mróz. Zalecana do użytku pastwiskowego. W kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem. Odznacza się dużą energią wzrostu wiosennego, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, wytwarzając dużo pędów generatywnych. Anna daje wysokie plony zielonej (1100–1300 dt/ha) i suchej (230–259 dt/ha) masy w całym okresie. Charakteryzuje się dobrą smakowitością. Doskonale nadaje się na kwatery do pierwszego wypasu na intensywnych pastwiskach kwaterowych, można ją wysiewać w mieszance z koniczyną białą. Plon nasion około 15 dt/ha.
Argona
Odmiana uniwersalna, diploidalna, średnio wczesna, kośno-pastwiskowa. Sprawdza się zarówno w użytku polowym, jak i pastwiskowym, zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach z koniczyną białą. Rośliny średnio wysokie (ok. 80 cm), odporne na wymarzanie i suszę. Prawidłowo użytkowana długo pozostaje w składzie runi. Ulistnienie bardzo dobre (ok. 62% masy). Wcześnie rozpoczyna wegetację. Plon zielonej masy – około 1085 dt/ha, plon suchej masy – około 195 dt/ha, strawność suchej masy – około 78%, zawartość białka w suchej masie – około 14%, zawartość cukrów w suchej masie – około 12%. Bardzo smakowita, chętnie zjadana na pastwisku.
Arka
Życica diploidalna, późna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem. Przydatna w wykorzystaniu gazonowym. zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie.
Artemis
Średnio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośnołąkowego oraz pastwiskowego. Charakteryzuje się wysoką wartością pokarmową oraz wysokim plonem nasion (15–20 dt/ha).
Maja
Odmiana tetraploidalna, średnio wczesna zalecana do użytkowania kośnołąkowego oraz pastwiskowego. Rośliny średnio wysokie (około 78 cm), odporne na mrozy i suszę. Plon zielonej masy – około 1120 dt/ha. Plon suchej masy – około 200 dt/ha. Strawność suchej masy – około 76%. Zawartość białka w suchej masie – około 14,5%. Zawartość cukrów w suchej masie – około 11,8%. Bardzo smakowita. Chętnie zjadana na pastwisku. Zalecana ilość wysiewu na plantacjach nasiennych około 20 kg/ha.
Malowana
Średnio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośnołąkowego oraz pastwiskowego.
Marysieńka
Odmiana diploidalna, średnio wczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Szybko odrasta, wysoko plonuje i cechuje się wysoką trwałością runi. Dobrze odrasta wiosną i po pokosach, a w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem i wiernym plonowaniem. Dość odporna na okresy posuszne. Przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną białą, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.
Naki
Trawa diploidalna, średnio wczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Odmiana wczesna, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, wytwarza dużo pędów generatywnych, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem, daje wysoki i wierny plon nasion, zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie. Posiada pewne cechy gazonowe, dzięki czemu jest przydatna w mieszankach trawnikowych. Najwyższy potencjał plonowania spośród diploidów życicy trwałej – do 15 dt/ha.