Życica Trwała

Cechy charakterystyczne życicy trwałej

Życica trwała to wieloletnia trawa pastewna, niska o luźnych kępach. Idealna do mieszanek łąkowych i pastwiskowych. To jedna z najcenniejszych traw pastwiskowych ze względu na bardzo dobrą wartość pokarmową i smakowitość. Agresywna, szybko odrastająca, odporna na udeptywanie. Jest wrażliwa na letnie susze i mroźne zimy. W przypadku życicy trwałej strawność suchej masy około 78%, zawartość białka w s.m. ok. 16%, zawartość cukrów 12,5%. Jest przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną czerwoną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.

Odmiany

Artemis

Średnio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Charakteryzuje się wysoką wartością pokarmową oraz wysokim plonem nasion (15–20 dt/ha).

Cechy użytkowo-rolnicze (Artemis):

ploidalność
tetraploid
użytkowanie
kośne, łąkowe, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
1050-1120
plon suchej masy (dt/ha)
210-224
plon nasion (dt/ha)
15
zawartość białka (% s.m.)
14,6
zawartość włókna (% s.m.)
12,3
strawność (% s.m.)
78
plon energii paszy (jp/ha)
b. dobra
zdrowotność
3,1
MTN (G)
2,00

Maja

Odmiana tetraploidalna, średnio wczesna zalecana do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Rośliny średnio wysokie (około 78 cm), odporne na mrozy i suszę. Plon zielonej masy – około 1120 dt/ha. Plon suchej masy – około 200 dt/ha. Strawność suchej masy – około 76%. Zawartość białka w suchej masie – około 14,5%. Zawartość cukrów w suchej masie – około 11,8%. Bardzo smakowita. Chętnie zjadana na pastwisku. Zalecana ilość wysiewu na plantacjach nasiennych około 20 kg/ha.

Cechy użytkowo-rolnicze (Maja):

ploidalność
tetraploid
użytkowanie
kośne, łąkowe, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
1050-1120
plon suchej masy (dt/ha)
210-224
plon nasion (dt/ha)
15
zawartość białka (% s.m.)
14,5
zawartość włókna (% s.m.)
12,2
strawność s.m. (%)
78
plon energii paszy (jp/ha)
dobra
zdrowotność
3,1
MTN (G)
1,95

Malowana

Średnio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego.

Cechy użytkowo-rolnicze (Malowana):

ploidalność
tetraploid
użytkowanie
kośne, łąkowe, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
1150-1200
plon suchej masy (dt/ha)
230-240
plon nasion (dt/ha)
15
zawartość białka (% s.m.)
14,6
zawartość włókna (% s.m.)
12,3
strawność (% s.m.)
78
plon energii paszy (jp/ha)
b. dobra
zdrowotność
3,4
MTN (G)
2,03

Naki

Trawa diploidalna, średnio wczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Odmiana wczesna, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, wytwarza dużo pędów generatywnych, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem, daje wysoki i wierny plon nasion, zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie. Posiada pewne cechy gazonowe, dzięki czemu jest przydatna w mieszankach trawnikowych.

Cechy użytkowo-rolnicze (Naki):

ploidalność
diploid
użytkowanie
kośne, łąkowe, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
900-950
plon suchej masy (dt/ha)
180-190
plon nasion (dt/ha)
12
zawartość białka (% s.m.)
14,0
zawartość włókna (% s.m.)
12
strawność (% s.m.)
77
plon energii paszy (jp/ha)
dobra
zdrowotność
2,7
MTN (G)
1,98

Dystrybutorzy - Życica trwała

Agronas

 

ul. Żeromskiego 83
62-600 Koło
Tel.: 63 272 04 03

CN „Zielenin” Stanisław Małachowski

 

ul. Przemysłowa 7
83-400 Kościerzyna
Tel.: 58 686 38 57

CN Sieradz

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 30
98-200 Sieradz
Tel.: 43 827 13 31, 501 542 743

Nasiona Wronkowski

Budzów 53
57-215 Srebrna Góra
Tel. +48 506 744 748

Nasionex

11 Listopada 16
09-140 Raciąż
Tel. 513 192 600

Planta

Kardynała Wyszyńskiego 16a
33-100 Tarnów
Tel. 14 639 55 00

Rolimpex

ul. Lubawska 7
14-200 Iława
Tel.: 89 648 32 85

ZACHODNIOPOMORSKA FIRMA NASIENNA ROENS

ul. Sikorek 9
72-123 Kliniska Wielkie
Tel. (91) 431 28 11

Agrotechniczne warunki uprawy

Uprawa na nasionaDobrze plonuje na glebach żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych i w dobrej kulturze. Optymalne pH 6–6,5. Do założenia plantacji nasiennej najlepsze stanowisko po wcześnie schodzących z pola strączkowych i rzepaku, wczesnych odmianach ziemniaków jadalnych. Pole powinno być wolne od perzu. Zalecany wysiew w terminie od 25 sierpnia do 15 września – nie traci się roku na przygotowanie plantacji do planowania nasiennego. Możliwy siew wiosenny z rośliną towarzyszącą (wczesne odmiany jęczmienia i pszenicy jarej). Ilość wysiewu w siewie czystym to 15 kg/ha. Siew z rośliną towarzyszącą to np. 70–90 kg/ha jęczmienia jarego i 90–100 kg/ha pszenicy jarej + 15 kg/ha trawy. Rozstawa rzędów 12,5 cm i głębokość siewu 1–1,5 cm.
Uprawa na zieloną masęPrzed siewem zaleca się nawożenie fosforowe (P2O5) i potasowe (K2O) po 100 –120 kg/ha oraz nawożenie azotowe w ilości 60 kg/ha. W trakcie użytkowania przed ruszeniem wegetacji dodatkowo P2O5 i K2O w ilościach 80–120 kg/ha oraz azot N – 60–100 kg/ha. Po każdym wypasie N 60–80 kg/ha Plantacje nasienne: nawożenie przedsiewne jak przy uprawie na zielonkę.
 W trakcie użytkowania jednorazowe pełne nawożenie wiosną. Dawki NPK jak przed siewem. W uprawie na zielonkę: termin siewu dowolny w okresie od końca kwietnia do połowy września. Ilość wysiewu: 15 kg/ha lub w mieszankach 15 kg + 3–5 kg koniczyny białej, rozstawa rzędów 12,5 cm, głębokość siewu: 1–1,5 cm. Optymalny termin pierwszego wypasu od 2 do 15 maja. Do jesieni 6–7 wypasów. W użytkowaniu kośnym pierwszy pokos około 8 czerwca. Do jesieni cztery pokosy. Zbiór na nasiona pod koniec lipca. W użytkowaniu pastwiskowym konieczne jest utrzymanie ciągłości spasania lub wykaszania oraz wykaszanie niedojadów, usuwanie kretowin włóką. W przypadku silnego zachwaszczenia można stosować typowe herbicydy zgodnie z zaleceniami IOR. Na nowo założonych plantacjach nasiennych i pastwiskach stosować częste przykaszanie. Herbicydy można stosować dopiero po wytworzeniu 7 liści.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).