Życica Trwała

Informacje

Życica trwała to wieloletnia trawa pastewna, niska o luźnych kępach. Idealna do mieszanek łąkowych i pastwiskowych. To jedna z najcenniejszych traw pastwiskowych ze względu na bardzo dobrą wartość pokarmową i smakowitość. Agresywna, szybko odrastająca, odporna na udeptywanie. Jest wrażliwa na letnie susze i mroźne zimy. W przypadku życicy trwałej strawność suchej masy około 78%, zawartość białka w s.m. ok. 16%, zawartość cukrów 12,5%. Jest przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną czerwoną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.

Odmiany

Artemis
Średniowczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Charakteryzuje się wysoką wartością pokarmową oraz wysokim plonem nasion (15–20 dt/ha).
Maja
Odmiana tetraploidalna, średniowczesna zalecana do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Rośliny średnio wysokie (około 78 cm), odporne na mrozy i suszę. Plon zielonej masy– około 1120 dt/ha. Plon suchej masy– około 200 dt/ha. Strawność suchej masy– około 76%. Zawartość białka w suchej masie– około 14,5%. Zawartość cukrów w suchej masie– około 11,8%. Bardzo smakowita. Chętnie zjadana na pastwisku. Zalecana ilość wysiewu na plantacjach nasiennych około 20 kg/ha.
Malowana
Średniowczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego.
Naki
Trawa diploidalna, średniowczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Odmiana wczesna, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, wytwarza dużo pędów generatywnych, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem, daje wysoki i wierny plon nasion, zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie. Posiada pewne cechy gazonowe, dzięki czemu jest przydatna w mieszankach trawnikowych. Najwyższy potencjał plonowania spośród diploidów życicy trwałej– do 15 dt/ha.