Owies Refleks

Płodozmian i stanowisko

Najkorzystniejsze stanowisko dla owsa jest po roślinach okopowych. Nie lubi być siany po jęczmieniu jarym. Pozostawia po
sobie bardzo dobre stanowisko – dzięki działaniu fitosanitarnemu. Roślina o niskich wymaganiach glebowych i dużych potrzebach wodnych. Może być uprawiany na wszystkich rodzajach gleb za wyjątkiem kompleksu żytniego bardzo słabego. Nie lubi gleb o pH poniżej 5,5.

Nawożenie

Nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska wymaga nawożenia: – azotem – około 80 kg N/ha – fosforem – 40-80 kg P2O5/ha – potasem – 60-100 kg K2O/ha Wykazują dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów szczególnie miedzi i manganu przez co zalecane są opryski nawozami dolistnymi. Wapnowanie zalecane na stanowiskach o niskim pH.

Siew

Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Należy siać możliwie jak najwcześniej, najlepiej w pierwszej połowie marca. Nie lubi opóźnionych siewów. Obsada powinna wynosić 350-450 roślin/m2. Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 140-180 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu.

Informacje

  • Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie. Ziarno jest wyrównane, dorodne o wysokiej MTZ, niskim udziale łuski oraz najwyższej na rynku zawartości tłuszczu. Termin dojrzewania średni.
  • Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa na rynku. Bardzo wysoki i stabilny plon nasion, zawsze powyżej wzorca w latach 2019–2022), stabilnie wyniki we wszystkich regionach kraju.
  • Odmiana bardzo odporna na choroby grzybowe m.in. mączniak prawdziwy, helmintosporioza, rdza źdźbłowa.
  • Refleks ma doskonałą wartość energetyczną paszy m.in. dzięki najwyższej zawartości tłuszczu spośród wszystkich zarejestrowanych odmian.
  • Odmiana o niskich wymaganiach glebowych, doskonała do mieszanek zbożowych.
  • Polecany do uprawy w całym kraju

Cechy użytkowo- rolnicze:

termin wiechowania od 1.01
164 dni, średni
dojrzałość pełna od 1.01
207 dni, średni
udział łuski
26,2% bardzo niski
tolerancja na zakwaszenie gleby
5 dobra
wysokość roślin
98 cm
odporność na wyleganie
6 wysoka
zawartość białka
4 dobra
zawartość tłuszczu
7 b. wysoka
MTZ
38 g
gęstość ziarna
5 dobra
wyrównanie ziarna
87%

Odporność na choroby wg COBORU:

mączniak prawdziwy
7,5 b. wysoka
helmintosporioza
7,4 b. wysoka
rdza owsa
7,1 b. wysoka
rdza źdźbłowa
7,1 b. wysoka
septorioza liści
7,8 b. wysoka