Jęczmień jary Pasjonat

Płodozmian i stanowisko

Jęczmień najlepiej sprawdza się na stanowiskach po buraku cukrowym i ziemniaku. Nie zaleca się uprawy rok po roku. Pasjonat ma niewielkie wymagania glebowe nie należy zapomnieć o wapnowaniu, gdyż roślina nie lubi niskich odczynów.

Nawożenie

Jęczmień nie posiada wysokich wymagań pokarmowych, co jednak nie oznacza, że należy zaniedbać nawożenie. 

Zalecane jest nawożenie: azotem, fosforem i potasem w zależności od posiadanego stanowiska.

Siew

Termin wysiewu jęczmienia zalecany jest jak najwcześniej, na głębokość nie większą jak 3cm. Nasiona należy wysiać jak najwcześniej. Zalecana obsada to: 280 -320 roślin/m2. Natomiast ilość nasion powinna mieścić się w przedziale 130-150 kg/ha. Należy wziąć pod uwagę parametry posiadanych nasion do siewu. 

Informacje

  • Rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie. Ziarno jest dorodne o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka. Termin dojrzewania średni.
  • Wysoki plon nasion, zawsze powyżej wzorca, również w badaniach zagranicą.
  • Bardzo wysoka odporność na choroby jęczmienia (mączniak prawdziwy, rynchosporioza, ciemnobrunatna plamistość, rdza jęczmienia).
  • Rośliny o niskich wymaganiach glebowych, dobrze radzące sobie w rejonach dotkniętych długotrwałą suszą.
  • Odmiana charakteryzująca się dobrze wyrównanym ziarnem, wysoką MTZ i małą zawartość pośladu.
  • Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo- rolnicze:

termin kłoszenia od 1.01
158 dni, średni
wysokość roślin
76 cm
odporność na wyleganie
6,5 b. wysoka
zawartość białka
5 wysoka
MTZ
45,5 g

Odporność na choroby wg COBORU:

mączniak prawdziwy
8,0 b. wysoka
plamistość siatkowa
7,5 wysoka
rdza jęczmienia
7,5 wysoka
rynchosporioza
8,2 b. wysoka
ciemnobrunatna plamistość
7,7 b. wysoka