Jęczmień jary Nagradowicki

Cechy szczególne jęczmienia jarego Nagradowicki

 • Uniwersalna odmiana na słabsze stanowiska – bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
 • Niewielki spadek plonu w warunkach suszy.
 • Rośliny średnio wysokie, z największą odpornością na wyleganie spośród wszystkich odmian.

Pozostałe informacje

 • Ziarno wyrównane, o niższej MTZ, wysokim ciężarze hektolitra i niskim udziale pośladu.
 • Duża przydatność w skarmianiu, dzięki wysokiej zawartości białka.
 • Odmiana o niskich wymaganiach glebowych, tolerancyjna na zakwaszenie gleby, o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania.
 • Wysoki profil zdrowotności, ze najwyższą odpornością na rdzę jęczmienia ze wszystkich odmian.
 • Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmiany
pastewny
termin kłoszenia
średni
termin dojrzałości pełnej
średni
wysokość roślin
78 cm
zawartość białka
wysoka
odporność na wyleganie
6,4 b. wysoka
wymagania glebowe
niskie
tolerancja na zakwaszenie gleby
b. wysoka
MTZ
43,3 g
obsada ziaren (szt./m²)
280-320 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

mączniak prawdziwy
7,8 średnia
plamistość siatkowa
7,3 wysoka
rdza jęczmienia
8 b. wysoka
rynchosporioza
8,1 średnia
ciemnobrunatna plamistość
7,5 wysoka

Dystrybutorzy - Nagradowicki

PN POLNAS Jerzy Maciejewski

ul. Poznańska 24
89-240 Kcynia
Tel.: 608 769 632

CN Starogard Gdański

ul. Zielona 29
83-200 Starogard Gdański
Tel.: 58 562 34 66

STAN-ROL Bogusław Stankiewicz (Punkt sprzedaży Jaświły)

Jaświły 73
19-124 Jaświły
Tel.: 603 587 653

STAN-ROL Bogusław Stankiewicz (Punkt sprzedaży Biała Piska)

ul. Sienkiewicza 29
12-230 Biała Piska
Tel.: +48 87 423 00 43

STAN-ROL Bogusław Stankiewicz (Punkt sprzedaży Biała Mońki)

ul. Ełcka 49
19-100 Mońki
Tel.: +48 85 716 25 66

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Roślina o niskich wymaganiach glebowych, trzeba jednak pamiętać o wapnowaniu, gdyż jęczmień wymaga stanowisk o pH > 5,5 i zasobnych w składniki pokarmowe.
Miejsce w płodozmianie Najlepszym przedplonem będzie burak cukrowy oraz ziemniaki. Dobrze znosi też uprawę po innych roślinach zbożowych. Należy unikać uprawy jęczmienia po sobie.
Nawożenie Nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska, zasobności gleby oraz wysokości oczekiwanego plonu wymaga nawożenia:
 • azotem – 80–120 kg N/ha
 • fosforem – 40–80 kg P2O5/ha
 • potasem – 60–100 kg K2O/ha
Na glebach cięższych korzystniej jest zastosować nawożenie jesienią, w całości pod orkę. Na glebach lżejszych przed wiosenną uprawą przedsiewną. Wapnowanie powinno być zastosowane pod przedplon jęczmienia. Nawożenie azotem zaleca się stosować dwuetapowo:
 • I termin – przedsiewnie – 45–50 kg/ha,
 • II termin – w fazie drugiego kolanka – pozostała dawka.
Jęczmień jary wykazuje dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów, szczególnie miedzi, którą zalecane jest nawożenie dolistne. Wapnowanie jest szczególnie ważne ze względu na wrażliwość gatunku na niskie pH.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Należy siać możliwie jak najwcześniej. Głębokość siewu 2–3 cm. Obsada powinna wynosić 280–320 roślin/m2. Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 130–150 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).