Jęczmień jary Nagradowicki

Informacje

  • Rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie o średnim terminie dojrzewania. Ziarno jest dorodne, wyrównane o wysokim ciężarze hektolitra, niskim udziale pośladu i wysokiej zawartości białka.
  • Odmiana o niskich wymaganiach glebowych, tolerancyjna na zakwaszenie gleby.
  • Jęczmień Nagradowicki charakteryzuje się małym spadkiem plonu w warunkach suszy.
  • Odmiana pastewna do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo- rolnicze:

termin kłoszenia od 1.01
158 dni, średni
wysokość roślin
78 cm
odporność na wyleganie
6,4 b. wysoka
zawartość białka
6 b. wysoka
MTZ
43,3 g

Odporność na choroby wg COBORU:

mączniak prawdziwy
7,8 wysoka
plamistość siatkowa
7,3 wysoka
rdza jęczmienia
8,0 b. wysoka
rynchosporioza
8,1 b. wysoka
ciemnobrunatna plamistość
7,5 b. wysoka