Życica Mieszańcowa

Informacje

Trawa pastewna, która najlepiej udaje się na glebach średnio wilgotnych. Ma wyższą trwałość od życicy wielokwiatowej. Charakteryzuje się dużymi ilościami zielonej masy oraz bardzo dobrymi parametrami żywieniowymi. Najlepiej udaje się na zasobnych piaszczysto-gliniastych glebach o pH 6–6,5. Silnie reaguje na obfite nawożenie mineralne i nawadnianie. Stanowisko najlepsze po strączkowych i okopowych. Udaje się jednak po wszystkich roślinach. W uprawie polowej może być użytkowana przez 2–3 lata. Jest przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną czerwoną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.

Odmiany

Gosia
Odmiana tetraploidalna, średniowczesna w typie życicy trwałej (do 5 lat użytkowania), przeznaczona do użytkowania kośno- polowego. Posiada trwałość odmian życicy trwałej, przewyższając je znacznie plonem zielonej i suchej masy. Odznacza się wysoką energią odrastania po pokosach oraz dużą smakowitością i strawnością. Jest odmianą zimotrwałą, odporną na choroby i wyleganie. Plon zielonej masy rzędu: 1200–1500 dt/ha. Plon suchej masy: 240–300 dt/ha. Strawność suchej masy to około 78%. Zawartość białka w suchej masie– około 14%. Zawartość cukrów w suchej masie– około 12,2%. Plon nasion do 20 dt/ha. Przydatna na użytki przemienne na zbiór siana, sianokiszonki, do produkcji suszu, a także na krótkotrwałe pastwisko polowe jako roślina poplonowa. Odmiana wykazuje niespotykaną u tego gatunku trwałość (kilka lat w użytkowaniu polowym). Odznacza się też szczególnie wysoką zawartością suchej masy oraz białka i cukrów w suchej masie.
Mańka
Odmiana tetraploidalna, późna w typie życicy trwałej (do 5 lat użytkowania) o wysokiej energii odrastania. Zalecana do użytkowania kośnego i polowego. Odznacza się dobrą trwałością, wysokim plonem zielonej i suchej masy w całym okresie użytkowania oraz szybkim tempem odrastania po pokosach, zimotrwała, odporna na choroby i wyleganie. Przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.
Nadzieja
Trawa tetraploidalna, średniowczesna. Nadzieja to mieszaniec życicy trwałej i wielokwiatowej (do 3 lat użytkowania) o wysokiej zimotrwałości i odporności na suszę oraz wyleganie. Przeznaczona do użytkowania kośnego i polowego. Nadzieja ma wysoki plon zielonej i suchej masy w całym okresie użytkowania oraz szybkie tempo odrastania po pokosach. Plon nasion nawet do 25 dt/ha.