Życica Mieszańcowa

Cechy charakterystyczne życicy mieszańcowej

Trawa pastewna, która najlepiej udaje się na glebach średnio wilgotnych. Ma wyższą trwałość od życicy wielokwiatowej. Charakteryzuje się dużymi ilościami zielonej masy oraz bardzo dobrymi parametrami żywieniowymi. Najlepiej udaje się na zasobnych piaszczysto-gliniastych glebach o pH 6–6,5. Silnie reaguje na obfite nawożenie mineralne i nawadnianie. Stanowisko najlepsze po strączkowych i okopowych. Udaje się jednak po wszystkich roślinach. W uprawie polowej może być użytkowana przez 2–3 lata. Jest przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną czerwoną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.

Odmiany

Mańka

Odmiana tetraploidalna, późna w typie życicy trwałej (do 5 lat użytkowania) o wysokiej energii odrastania. Zalecana do użytkowania kośnego i polowego. Odznacza się dobrą trwałością, wysokim plonem zielonej i suchej masy w całym okresie użytkowania oraz szybkim tempem odrastania po pokosach, zimotrwała, odporna na choroby i wyleganie. Przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.

Cechy użytkowo-rolnicze (Mańka):

ploidalność
tetraploid
użytkowanie
kośne, łąkowe, pastwiskowe
wczesność
późna
plon zielonej masy (dt/ha)
1200-1300
plon suchej masy (dt/ha)
240-260
plon nasion (dt/ha)
15
zawartość białka (% s.m.)
14,6
zawartość włókna (% s.m.)
12,3
strawność s.m. (%)
78
plon energii paszy (jp/ha)
b. dobra
zdrowotność
3,5
MTN (G)
1,36

Nadzieja

Trawa tetraploidalna, średnio wczesna. Mieszaniec życicy trwałej i wielokwiatowej (do 3 lat użytkowania) o wysokiej zimotrwałości i odporności na suszę oraz wyleganie. Przeznaczona do użytkowania kośnego i polowego. Nadzieja ma wysoki plon zielonej i suchej masy w całym okresie użytkowania oraz szybkie tempo odrastania po pokosach. Plon nasion nawet do 25 dt/ha.

Cechy użytkowo-rolnicze (Nadzieja):

ploidalność
tetraploid
użytkowanie
kośne, łąkowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
1200-1500
plon suchej masy (dt/ha)
240-300
plon nasion (dt/ha)
20
zawartość białka (% s.m.)
14,0
zawartość włókna (% s.m.)
12,2
strawność s.m. (%)
78
plon energii paszy (jp/ha)
dobra
zdrowotność
3,6
MTN (G)
1,30

Agrotechniczne warunki uprawy

Uprawa na nasionaPrzy uprawie na nasiona, siew należy wykonać w okresie od 25 sierpnia do 15 września w ilości 10–25 kg/ha. Wcześniejszy siew gwarantuje wyższy plon. Rozstaw rzędów przy uprawie nasiennej to 12,5 cm przy głębokości siewu wynoszącej 1,5 cm. Wymaga gleb żyznych, utrzymanych w dobrej kulturze, o uregulowanych stosunkach wodnych. Nawożenie przed siewem na poziomie 100–140 kg/ha P2O5 oraz 110–150 kg/ha K2O. Nawożenie azotowe na poziomie 70–90 kg/ha po pokosach 90 kg/ha. W uprawie na nasiona: termin zbioru w drugiej dekadzie lipca. Plon nasion 15–25 dt/ha. Zalecany zbiór jednofazowy kombajnem z pnia i ponowny omłot przeschniętych pokosów lub dwufazowo – koszenie kosiarką pokosową i omłot kombajnem po przeschnięciu pokosów. W sprzyjających warunkach możliwy dwukrotny zbiór nasion.
Uprawa na zieloną masęPrzed siewem zaleca się nawożenie fosforowe (P2O5) i potasowe (K2O) odpowiednio po 100–120 kg/ha oraz nawożenie azotowe 60 kg. W trakcie lat użytkowania przed ruszeniem wegetacji dodatkowo: P2O5 i K2O 80–120 oraz N 60–100 kg/ha. Po każdym wypasie lub pokosie 60–100 kg/ha. Plantacje nasienne: nawożenie przedsiewne jak przy uprawie na zielonkę. W trakcie kolejnych lat użytkowania plantacji jednorazowe pełne nawożenie wiosną. Dawki PK jak przed siewem N – 60–100 kg/ha. W uprawie na zielonkę: termin siewu dowolny w okresie od końca kwietnia do połowy września. Ilość wysiewu 30–35 kg/ha lub w mieszankach 30 kg + 5–7 kg koniczyny czerwonej (nasiona dokładnie wymieszać przed siewem), rozstawa rzędów 12,5 cm, głębokość siewu 1–1,5 cm. Optymalny termin pierwszego wypasu od 2 do 15 maja. Do jesieni możliwe 6–7 wypasów. W użytkowaniu kośnym pierwszy pokos około 8 czerwca. Do jesieni możliwy zbiór czterech pokosów. Zbiór na nasiona pod koniec lipca lub na początku sierpnia. W użytkowaniu pastwiskowym, kośnym lub przemiennym konieczne jest utrzymanie ciągłości spasania lub koszenia oraz wykaszania niedojadów, usuwanie kretowin włóką. Po pojawieniu się zachwaszczenia można stosować herbicydy zgodnie z zaleceniami IOR. Na nowo założonych plantacjach nasiennych i użytkach zielonych stosować przykaszanie lub wypasanie (użytki zielone) przed zimą. Herbicydy można stosować dopiero po wytworzeniu 7 liści.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).