Kupkówka Pospolita

Informacje

To wieloletnia, wysoka, wczesna trawa o dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się luźnymi kępkami, szybkim i agresywnym rozrastaniem i szybkim odrastaniem, przez co może tłumić inne gatunki. Silnie reaguje na nawożenie azotem.

Odmiany

Tukan
To bardzo cenna odmiana, średnio późna o dużym zagęszczeniu runi i bardzo dobrej trwałości. Dzięki swojej późności, jak na kupkówkę pospolitą, w mniejszym stopniu rywalizuje z innymi gatunkami (pozostawiając im przestrzeń do rozwoju), a następnie szybko się rozwija uzupełniając ruń łąki lub pastwiska. Daje wysokie plony świeżej i suchej masy. Wysokie plony biomasy łączy z dobrym plonowaniem nasiennym. Odmiana cechuje się dobrą zimotrwałością i wysoką energią odrostu po pokosach. Odmiana ta ma średnie wymagania glebowe i agrotechniczne oraz średnio wysokie nawozowe. Tukan jest odmianą pastewną, przeznaczoną do użytkowania kośnołąkowego i pastwiskowego.
Amera
Odmiana przeznaczona jest przede wszystkim do uprawy na gruntach ornych, jako wsiewka w jęczmień jary i może być wykorzystywana na jednoroczne bądź dwuletnie użytkowanie kośne. Może być również przeznaczona na użytkowanie pastwiskowe, szczególnie dla owiec. To najwcześniejsza odmiana kupkówki pospolitej, charakteryzującą się wczesnym ruszaniem wegetacji, wysoką intensywnością wiosennego wzrostu oraz dobrą energią odrastania. Wyróżnia się dobrą zimotrwałością i odpornością roślin na warunki suszy. Daje wysokie i wierne plony biomasy o dobrej smakowitości i strawności.
Krysta
Odmiana pastewna, przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i kośno-polowego, cenna do mieszanek z lucerną i koniczyną czerwoną. Krysta to odmiana średnio wczesna, trwała o dużym zagęszczeniu runi. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością i odpornością na warunki suszy. Korzystną właściwością odmiany jest stabilne plonowanie świeżej i suchej masy w latach użytkowania. Cechuje się dużym plonem energii paszy. Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim plonowaniem nasiennym.