Kupkówka Pospolita

Cechy szczególne kupkówki pospolitej

To wieloletnia, wysoka, wczesna trawa o dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się luźnymi kępkami, szybkim i agresywnym rozrastaniem i szybkim odrastaniem, przez co może tłumić inne gatunki. Silnie reaguje na nawożenie azotem.

Odmiany

Tukan

To bardzo cenna odmiana, średnio późna o dużym zagęszczeniu runi i bardzo dobrej trwałości. Dzięki swojej późności, jak na kupkówkę pospolitą, w mniejszym stopniu rywalizuje z innymi gatunkami (pozostawiając im przestrzeń do rozwoju), a następnie szybko się rozwija uzupełniając ruń łąki lub pastwiska. Daje wysokie plony świeżej i suchej masy. Wysokie plony biomasy łączy z dobrym plonowaniem nasiennym. Odmiana cechuje się dobrą zimotrwałością i wysoką energią odrostu po pokosach. Odmiana ta ma średnie wymagania glebowe i agrotechniczne oraz średnio wysokie nawozowe. Tukan jest odmianą pastewną, przeznaczoną do użytkowania kośno-łąkowego i pastwiskowego.

Cechy użytkowo-rolnicze (Tukan):

ploidalność
tetraploid
użytkowanie
kośne-polowe, łąkowe, pastwiskowe
wczesność
średniopóźna
plon zielonej masy (dt/ha)
720-760
plon suchej masy (dt/ha)
130-160
plon nasion (dt/ha)
10
zawartość białka (% s.m.)
16,7
zawartość włókna (% s.m.)
26,3
strawność (% s.m.)
73,7
plon energii paszy (ja/ha)
2774
zdrowotność
dobra
MTN (G)
1,30

Amera

Odmiana przeznaczona jest przede wszystkim do uprawy na gruntach ornych, jako wsiewka w jęczmień jary i może być wykorzystywana na jednoroczne bądź dwuletnie użytkowanie kośne. Może być również przeznaczona na użytkowanie pastwiskowe, szczególnie dla owiec. To najwcześniejsza odmiana kupkówki pospolitej, charakteryzującą się wczesnym ruszaniem wegetacji, wysoką intensywnością wiosennego wzrostu oraz dobrą energią odrastania. Wyróżnia się dobrą zimotrwałością i odpornością roślin na warunki suszy. Daje wysokie i wierne plony biomasy o dobrej smakowitości i strawność.

Cechy użytkowo-rolnicze (Amera):

ploidalność
nie określono
użytkowanie
kośne-polowe, łąkowe, pastwiskowe
wczesność
wczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
630-650
plon suchej masy (dt/ha)
120-140
plon nasion (dt/ha)
11
zawartość białka (% s.m.)
16,2
zawartość włókna (% s.m.)
28,7
strawność (% s.m.)
74,6
plon energii paszy (ja/ha)
nie określono
zdrowotność
średnia
MTN (G)
1,36

Agrotechniczne warunki uprawy​

Uprawa na nasionaKupkówka silnie reaguje na lepsze zaopatrzenie gleby w składniki pokarmowe i wodę, stąd reakcją może być bardzo silny rozwój wegetatywny – plantacji nasiennych nie należy zakładać na glebach bardzo żyznych zbyt wilgotnych oraz w rejonach o większej ilości opadów. Przy uprawie na nasiona racjonalniej jest wysiewać kupkówkę pospolitą wczesną wiosną w jęczmień jary, o zmniejszonej ilości wysiewu ziarna. Mogą być również rośliny strączkowe zbierane na nasiona o zmniejszonej normie wysiewu o 40–50%. Zasiewu rośliny ochronnej dokonujemy w pierwszej kolejności. Następnie w poprzek rzędów wysiewane są nasiona trawy na głębokość 1,5 cm. Zalecana ilość wysiewu to 5–7 kg/ha przy rozstawie 25–50 cm lub 15–20 kg/ha przy rozstawie 12,5 cm. W każdym roku zbioru należy wysiać 80–100 kg P2O5 i 100–120 kg/ha K2O oraz azot w dawkach 40–80 kg/ha wczesną wiosną i 60–80 kg/ha po zbiorze nasion albo rośliny ochronnej. Do zwalczania chwastów stosować środki chemiczne zgodnie z zaleceniami ochrony roślin. Zbioru nasion kupkówki pospolitej można dokonać różnymi sposobami: zbiór dwufazowy, koszenie i omłot kombajnem, dwukrotny zbiór kombajnem – pierwszy z pnia (wysokie koszenie), drugi z podsuszonych pokosów.
Uprawa na zieloną masęKupkówkę pospolitą na zieloną masę może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleb z wyjątkiem suchych gleb piaszczystych oraz podmokłych. Najwyższe plony daje jednak na glebach żyznych. Dobrze plonuje na glebach lżejszych, ale dostatecznie wilgotnych i obficie nawożonych azotem. Kupkówkę pospolitą można uprawiać w siewie czystym albo jako wsiewkę w zboża np. jęczmień jary Przy uprawie bez rośliny ochronnej kupkówkę można wysiewać do 15 sierpnia. Najlepsze rezultaty jednak daje siew wczesnowiosenny, a także letni. Uprawiając jako wsiewkę dobre wyniki uzyskuje się przy wysiewie wczesną wiosną w jęczmień jary. Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewnie nawozy mineralne w dawce na 1 ha około 50 kg N, 60–90 kg P2O5, i 80–120 kg K2O. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 100–120 kg P2O5, na ha można wysiewać jednorazowo wiosną, natomiast azot i potas należy stosować pod każdy zbiór w dawkach 60–80 kg N i 50–70 kg K2O. Wysiewając kupkówkę jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień jary o około 40%. Po zbiorze rośliny ochronnej trzeba wysiać 60–80 kg N na ha. W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dokładnego odchwaszczenia i wyrównania pola. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiać 12–15 kg nasion na 1 ha, natomiast w roślinę ochronną około 15–20 kg/ha. W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3–4 zbiorów. Pierwszy pokos należy zebrać na początku kłoszenia roślin.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).